ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doeskin

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doeskin-, *doeskin*
English-Thai: Nontri Dictionary
doeskin(n) หนังกวางตัวเมีย,หนังแกะตัวเมีย,หนังกระต่ายตัวเมีย,หนังละมั่งตัวเมีย

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドスキン[, dosukin] (n) doeskin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doeskin \Doe"skin`\, n.
   1. The skin of the doe.
    [1913 Webster]
 
   2. A firm woolen cloth with a smooth, soft surface like a
    doe's skin; -- made for men's wear.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doeskin
   n 1: soft leather from deerskin or lambskin
   2: a fine smooth soft woolen fabric

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top