ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sheep

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sheep-, *sheep*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sheep[sheep] (slang) what the

English-Thai: Longdo Dictionary
sheep(n) แกะ
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sheep(n) แกะ, Syn. lamb, ram
sheepdog(n) สุนัขเลี้ยงแกะ, Syn. shepherd
sheepish(adj) ขี้อาย, See also: เหนียมอาย, รู้สึกอาย, Syn. abashed, shamed, Ant. unabashed, unashamed
sheep dog(n) สุนัขเลี้ยงแกะ, See also: สุนัขต้อนแกะ, Syn. shepherd dog
sheepskin(n) หนังแกะ, See also: ผ้าหนังแกะ, Syn. leather
sheepskin(n) ใบประกาศนียบัตร (คำไม่เป็นทางการ)), See also: ใบปริญญาบัตร, Syn. degree, diploma
sheepherder(n) คนเลี้ยงแกะ
sheep's eyes(n) สีหน้าเปี่ยมด้วยความรัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sheep(ชีพ) n. แกะ, หนังแกะ, บุคคลที่เหนียมอายและถูกชักจูงได้ง่าย, ศาสนิกชน, Syn. milksop
sheep dogn. สุนัขเลี้ยงแกะ, สุนัขคุ้มกันแกะ
sheep's eyesn. การมองด้วยสายตาที่เหนียมอายและด้วยความรัก, Syn. lovesick glances
sheepdogn. สุนัขเลี้ยงแกะ, สุนัขคุ้มกันแกะ
sheepherder(ชีพ'เฮิร์ดเดอะ) n. ผู้เลี้ยงแกะ., See also: shepherding n., adj.
sheepish(ชิพ'พิช) adj. เหนียมอาย, เหมือนแกะ (เหนียมอาย, เชื่อฟัง), See also: sheepishness n., Syn. grined
black sheepn. แกะดำ, คนผ่าเหล่า, นิ้วร้าย
lost sheepn. คนที่หลงไปในทางที่ผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
sheep(n) แกะ
sheepfold(n) คอกแกะ
sheepish(adj) ขี้อาย, เหนียมอาย, เชื่อฟัง
BLACK black sheep(n) แกะดำ, นิ้วร้าย, คนผ่าเหล่า, คนเลวทราม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sheepแกะ [TU Subject Heading]
Sheep industryอุตสาหกรรมแกะ [TU Subject Heading]
Sheep ranchesฟาร์มเลี้ยงแกะ [TU Subject Heading]
sheep-foot rollersheep-foot roller, ลูกกลิ้งตีนแกะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I herded sheep with him.ต้อนฝูงแกะมากับมันด้วย Of Mice and Men (1992)
A cow, a sheep, a pig? What'd you see?วัว แกะ หมู คุณเห็นอะไร In the Mouth of Madness (1994)
If you please, draw me a sheep.วาดรูปแกะให้ผมหน่อย The Little Prince (1974)
- Will you draw me a sheep?- ฉันอะไรนะ The Little Prince (1974)
- Waiting for you to draw me a sheep.รอคุณมาวาดรูปแกะให้ผมน่ะสิ The Little Prince (1974)
- Will you draw me a sheep?จะวาดรูปแกะให้ผมรึเปล่า The Little Prince (1974)
Will you draw me a sheep?วาดรูปแกะให้ผมหน่อยได้มั้ย The Little Prince (1974)
- And I certainly can't draw a sheep.ฉันวาดแกะไม่เป็นแน่นอน The Little Prince (1974)
What I need is a sheep.ผมต้องการแค่แกะ The Little Prince (1974)
That's not a sheep. It's a ram. It has horns.ดูเอาเองสิ นั่นมันไม่ใช่แกะ มันแกะตัวผู้ มันมีเขาด้วย The Little Prince (1974)
The sheep you asked for is inside.แกะที่เธอต้องการอยู่ในกล่องนี่ The Little Prince (1974)
Do you think this sheep will need a lot of grass?ดี - แกะต้องกินหญ้าเยอะ ๆรึเปล่า The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sheepA boy was driving a flock of sheep.
sheepAnd drove all from temple area, both sheep and cattle;
sheepA sheep dog drives the flock to the station.
sheepAs well be hanged for a sheep as a lamb.
sheepCan you tell a sheep from a goat?
sheepDo they clip the sheep every year?
sheepHe can not tell a sheep from a goat.
sheepHe clipped the sheep.
sheepHe hung his head sheepishly.
sheepHe is, as it were, a stray sheep.
sheepHe is a wolf in sheep's clothing.
sheepHe is the black sheep of the family.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกะ(n) sheep, See also: ewe, ram, Example: เขาเรียนรู้วิธีตัดขนแกะจากประเทศนิวซีแลนด์, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องสกุล Ovis ในวงศ์ Bovidae รูปร่างคล้ายแพะ แต่มีขนเป็นปุยหนา ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม
เจื่อน(adj) embarrassed, See also: sheepish, abashed, embarrassing, ashamed, Example: พ่อตีหน้าเจื่อนเมื่อต้องเอ่ยปากขอเงินลูก, Thai Definition: วางหน้าไม่สนิท
เจื่อน(adv) sheepishly, See also: embarrassingly, Example: ผู้เฒ่ายิ้มเจื่อนพรางความรู้สึกที่ฝังลึกในใจ, Thai Definition: วางหน้าไม่สนิท
เมษ(n) ram, See also: sheep, Notes: (สันสกฤต)
แหย(adv) sheepishly, See also: pusillanimously, timidly, Syn. เก้ออาย, เก้อเขิน, Example: เขายิ้มแหยๆ เมื่อถูกถามเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝูงแกะ[fūng kae] (n, exp) EN: flock of sheep  FR: troupeau de moutons [ m ]
แหกคอก[haēkkhøk] (v) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox
แกะ[kae] (n) EN: sheep  FR: mouton [ m ] ; brebis [ f ]
คอกแกะ[khøk kae] (n) EN: sheep pen  FR: bergerie [ f ]
กระดาษหนัง[kradāt nang] (n, exp) EN: parchment ; vellum ; goatskin ; sheepskin  FR: papier-parchemin [ m ] ; vélin [ m ]
เล้า[lao] (n) EN: stable ; stall ; pen ; fold (sheep) ; coop (duck, cock) ; sty (pig) ; corral (elephant, horse, cattle)  FR: enclos [ m ] ; étable [ f ] ; porcherie [ f ] ; corral [ m ]
เลี้ยงแกะ[līeng kae] (v, exp) EN: tend sheep ; herd sheep
เนื้อแกะ[neūa kae] (x) EN: mutton ; meat of sheep ; meat of lamb  FR: viande de mouton [ f ] ; viande d'agneau [ f ]
ผ่าเหล่า[phālāo] (v) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox  FR: contrevenir à la tradition ; être le mouton noir
ยิ้มกะเรี่ยกะราด[yim karīakarāt] (v, exp) EN: smile sheepishly ; grin foolishly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sheep
sheeps
sheep's
sheepish
sheepskin
sheepishly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sheep
sheepdog
sheepish
sheeprun
sheepdogs
sheepfold
sheepruns
sheepskin
sheepfolds
sheepishly

WordNet (3.0)
sheep(n) woolly usually horned ruminant mammal related to the goat
sheep(n) a timid defenseless simpleton who is readily preyed upon
sheep(n) a docile and vulnerable person who would rather follow than make an independent decision
sheepherder(n) a herder of sheep (on an open range); someone who keeps the sheep together in a flock, Syn. shepherd, sheepman
sheepishly(adv) in a sheepish manner
sheeplike(adj) like or suggestive of a sheep in docility or stupidity or meekness or timidity, Syn. sheepish
sheepman(n) a man who raises (or tends) sheep
sheepshank(n) a knot for shortening a line
sheepshead(n) large (up to 20 lbs) food fish of the eastern coast of the United States and Mexico, Syn. Archosargus probatocephalus
sheepshearing(n) the time or season when sheep are sheared

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Sheep

n. sing. & pl. [ OE. shep, scheep, AS. sc&unr_;p, sceáp; akin to OFries. sk&unr_;p, LG. & D. schaap, G. schaf, OHG. scāf, Skr. chāga. √295. Cf. Sheepherd. ] 1. (Zool.) Any one of several species of ruminants of the genus Ovis, native of the higher mountains of both hemispheres, but most numerous in Asia. [ 1913 Webster ]

☞ The domestic sheep (Ovis aries) varies much in size, in the length and texture of its wool, the form and size of its horns, the length of its tail, etc. It was domesticated in prehistoric ages, and many distinct breeds have been produced; as the merinos, celebrated for their fine wool; the Cretan sheep, noted for their long horns; the fat-tailed, or Turkish, sheep, remarkable for the size and fatness of the tail, which often has to be supported on trucks; the Southdowns, in which the horns are lacking; and an Asiatic breed which always has four horns. [ 1913 Webster ]

2. A weak, bashful, silly fellow. Ainsworth. [ 1913 Webster ]

3. pl. Fig.: The people of God, as being under the government and protection of Christ, the great Shepherd. [ 1913 Webster ]


Rocky mountain sheep.(Zool.) See Bighorn. --
Maned sheep. (Zool.) See Aoudad. --
Sheep bot (Zool.), the larva of the sheep botfly. See Estrus. --
Sheep dog (Zool.), a shepherd dog, or collie. --
Sheep laurel (Bot.), a small North American shrub (Kalmia angustifolia) with deep rose-colored flowers in corymbs. --
Sheep pest (Bot.), an Australian plant (Acaena ovina) related to the burnet. The fruit is covered with barbed spines, by which it adheres to the wool of sheep. --
Sheep run, an extensive tract of country where sheep range and graze. --
Sheep's beard (Bot.), a cichoraceous herb (Urospermum Dalechampii) of Southern Europe; -- so called from the conspicuous pappus of the achenes. --
Sheep's bit (Bot.), a European herb (Jasione montana) having much the appearance of scabious. --
Sheep pox (Med.), a contagious disease of sheep, characterixed by the development of vesicles or pocks upon the skin. --
Sheep scabious. (Bot.) Same as Sheep's bit. --
Sheep shears, shears in which the blades form the two ends of a steel bow, by the elasticity of which they open as often as pressed together by the hand in cutting; -- so called because used to cut off the wool of sheep. --
Sheep sorrel. (Bot.), a prerennial herb (Rumex Acetosella) growing naturally on poor, dry, gravelly soil. Its leaves have a pleasant acid taste like sorrel. --
Sheep's-wool (Zool.), the highest grade of Florida commercial sponges (Spongia equina, variety gossypina). --
Sheep tick (Zool.), a wingless parasitic insect (Melophagus ovinus) belonging to the Diptera. It fixes its proboscis in the skin of the sheep and sucks the blood, leaving a swelling. Called also sheep pest, and sheep louse. --
Sheep walk, a pasture for sheep; a sheep run. --
Wild sheep. (Zool.) See Argali, Mouflon, and Oorial.
[ 1913 Webster ]

Sheepback

n. (Geol.) A rounded knoll of rock resembling the back of a sheep. -- produced by glacial action. Called also roche moutonnée; -- usually in the plural. [ 1913 Webster ]

Sheepberry

n. (Bot.) The edible fruit of a small North American tree of the genus Viburnum (Viburnum Lentago), having white flowers in flat cymes; also, the tree itself. Called also nannyberry. [ 1913 Webster ]

Sheepbite

v. i. To bite or nibble like a sheep; hence, to practice petty thefts. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Sheepbiter

n. One who practices petty thefts. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

There are political sheepbiters as well as pastoral; betrayers of public trusts as well as of private. L'Estrange. [ 1913 Webster ]

Sheepcote

{ } n. A small inclosure for sheep; a pen; a fold. [ 1913 Webster ]

Variants: Sheepcot
Sheep-faced

a. Over-bashful; sheepish. [ 1913 Webster ]

Sheepfold

n. A fold or pen for sheep; a place where sheep are collected or confined. [ 1913 Webster ]

Sheep-headed

a. Silly; simple-minded; stupid. Taylor (1630) [ 1913 Webster ]

Sheephook

n. A hook fastened to pole, by which shepherds lay hold on the legs or necks of their sheep; a shepherd's crook. Dryden. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáng, ㄧㄤˊ, ] sheep; surname Yang #2,007 [Add to Longdo]
羊皮[yáng pí, ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ,  ] sheepskin #21,847 [Add to Longdo]
羔羊[gāo yáng, ㄍㄠ ㄧㄤˊ,  ] sheep; lamb #24,110 [Add to Longdo]
羊奶[yáng nǎi, ㄧㄤˊ ㄋㄞˇ,  ] sheep's milk #58,711 [Add to Longdo]
羊头[yáng tóu, ㄧㄤˊ ㄊㄡˊ,   /  ] sheep's head; fig. advertisement for good meat [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schafhürde { f }sheep fold [Add to Longdo]
Schafschur { f }sheep shearing [Add to Longdo]
Schafzucht { f }sheep farming; sheep breeding [Add to Longdo]
Schaf { n } [ zool. ] | Schafe { pl }sheep | sheep [Add to Longdo]
Schäferhund { m } [ zool. ] | Schäferhunde { pl } | Deutscher Schäferhundsheep dog; Alsatian dog [ Br. ] | sheep dogs | German sheep dog; German shepherd dog [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おおかみ(P);おおかめ(ok);おいぬ(ok);オオカミ, ookami (P); ookame (ok); oinu (ok); ookami] (n) (1) (uk) wolf (carnivore, Canis lupus); (2) (uk) wolf (in sheep's clothing); (P) #3,570 [Add to Longdo]
[ひつじ, hitsuji] (n) sheep; (P) #5,949 [Add to Longdo]
オールドイングリッシュシープドッグ[o-rudoingurisshushi-pudoggu] (n) Old English sheepdog [Add to Longdo]
シープ[shi-pu] (n) sheep [Add to Longdo]
シープシャンク[shi-pushanku] (n) sheep shank [Add to Longdo]
シープスキン[shi-pusukin] (n) sheep skin [Add to Longdo]
シープドッグ[shi-pudoggu] (n) sheep dog [Add to Longdo]
ハギス[hagisu] (n) haggis (traditional Scottish dish made from a sheep's offal cooked in the animal's stomach) [Add to Longdo]
ビッグホーン[bigguho-n] (n) bighorn sheep (Ovis canadensis) [Add to Longdo]
ムートン[mu-ton] (n) sheepskin (fre [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top