ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

羔羊

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -羔羊-, *羔羊*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羔羊[gāo yáng, ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] sheep; lamb, #24,110 [Add to Longdo]
代罪羔羊[dài zuì gāo yáng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] a scapegoat, #171,515 [Add to Longdo]
天主的羔羊[Tiān zhǔ de Gāo yáng, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] the Lamb of God [Add to Longdo]
替罪羔羊[tì zuì gāo yáng, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] scapegoat; sacrificial lamb; same as 替罪羊 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I needed a silver knife dipped in lamb's blood.[CN] 我需要蘸了羔羊血的银刀 What Is and What Should Never Be (2007)
Come to see the gentle lamb The feast of the angels[CN] 来看温驯的羔羊 Séraphine (2008)
"Nowhere else have I seen such lions led by such lambs."[CN] "我从没在别的地方见过 这样一群被羔羊率领着的雄狮" Lions for Lambs (2007)
They're like worms crawling on a hot rock.[CN] 他们像是待宰的羔羊 The Woman King (2007)
This is about the parable of the lost sheep.[CN] 是有关迷途羔羊的寓言 Snow Angels (2007)
- Agneau de lait. - Hm? Agneau de lait.[CN] 喜歡吃小羔羊嗎? 2 Days in Paris (2007)
You and your insane affection for stupid cattle.[CN] 你 还有你对那愚蠢小羔羊的 白痴爱情 To Love Is to Bury (2008)
So the lion fell in love with the lamb.[CN] 狮子爱上了羔羊 Twilight (2008)
Think Hannibal Lecter and his half-wit brother.[CN] 想想Hannibal和他的弱智弟弟 ("沉默的羔羊"里吃人教授) Jus in Bello (2008)
You needed a silver knife dipped in lamb's blood. Why?[CN] 你需要蘸了羔羊血的银刀 为什么? What Is and What Should Never Be (2007)
Like lambs to the slaughter.[CN] 就像屠夫刀下的羔羊 September Dawn (2007)
What a stupid lamb.[CN] 多么愚蠢的羔羊 Twilight (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top