ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

segment

S EH1 G M AH0 N T   
103 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -segment-, *segment*
English-Thai: Longdo Dictionary
market segmentส่วนตลาด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
segment[N] กลุ่ม, See also: ท่อน, ตอน, ข้อ, ส่วน, ส่วนที่แยกออก, กลีบ, พวก, ชิ้น, เสี้ยว, Syn. part, piece, fragment, sector, section
segment[VT] แยกเป็นส่วน, See also: แยกเป็นตอน, แบ่งส่วน, แบ่งกลุ่ม, แบ่งเป็นท่อนๆ, Syn. fractionize, fragment, divide, segment
segment[N] ส่วนตัด (ทางเรขาคณิต), See also: ส่วนของวงกลมที่ถูกตัดออก, ส่วนตัดของรูปวงกลม
segment[N] เสียงพูด (ทางภาษาศาสตร์), See also: ส่วนของวงกลมที่ถูกตัดออก, ส่วนตัดของรูปวงกลม
segmental[ADJ] ที่แบ่งเป็นตอนๆ, See also: เกี่ยวกับกลุ่ม, ซึ่งเป็นส่วน, ซึ่งเป็นตอน, Syn. divided, sectional
segmental[ADJ] เกี่ยวกับเสียงพูด, See also: เกี่ยวกับเสียงที่เปล่งออกมา
segmentary[ADJ] ซึ่งแยกเป็นส่วน, See also: ซึ่งแบ่งเป็นตอนๆ
segmentally[ADV] อย่างเป็นตอนๆ
segmentation[N] การแบ่งออกเป็นส่วน, See also: ส่วน, ตอน, การแบ่งเซลล์, การแบ่งกลีบ, การแบ่งเป็นเสี้ยว, การแบ่งเป็นตอน, Syn. separation, scission, subdivision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
segment(เซก'เมินทฺ) n. ส่วน,ตอน,ท่อน,ข้อ,ปล้อง,ซีก,เสี้ยว,ชั้น,กลีบ,ส่วนตัดของรูป vt.,vi. แยกหรือแบ่งออกเป็นส่วน (ตอน,ท่อน,ข้อ...) เซ็กเมนต์หน่วยความจำในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาด 1 เมกะไบต์ จะถูกแบ่งออก เป็น 16 ส่วน แต่ละส่วนเรียกว่า "เซ็กเมนต์ " แต่ละเซ็กเมนต์จะมีความจุ 64 เคไบต์ (เฉพาะชิป (chip) 8088 หรือ 8086), See also: segmentary adj., Syn. part
segmental(เซกเมน'เทิล) adj. เกี่ยวกับsegment (ดู) ,เกี่ยวกับคำพูดที่ตามมา,เป็นส่วนเสริม,เศษ, See also: segmentally adv.
segmentaryadj. =segmental (ดู)
segmentation(เซเมินเท'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นส่วน (ตอน,ท่อน,ข้อ,ปล้อง,ซีก,เสี้ยว,ชั้น,กลีบ) ,ส่วน,ตอน,การแบ่งเซลล์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
segment๑. ส่วน, เซกเมนต์๒. แบ่งย่อย, ตัดแยก, แบ่งส่วน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
segment๑. ปล้อง๒. ตอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
segmentส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
segment๑. ส่วน, เซกเมนต์๒. แบ่งย่อย, ตัดแยก, แย่งส่วน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
segmentส่วน, เซกเมนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
segmental๑. -ปล้อง๒. -ตอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
segmentationการแบ่งย่อย, การตัดแยก, การแบ่งส่วน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
segmentation๑. การแบ่งส่วน๒. การแบ่งตามปล้อง๓. การแตก, การแยก [มีความหมายเหมือนกับ cleavage] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
segmentation contraction; movement, segmentationการบีบเป็นปล้อง (ลำไส้เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
segmentation movement; contraction, segmentationการบีบเป็นปล้อง (ลำไส้เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was now a member of a relatively new and particularly detested segment of society.ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมชั้นสูง Gattaca (1997)
It's based on the ratio of line segments to each other and of the whole.ซึ่งค่าของมัน จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของสัดส่วนย่อยๆ และทั้งหมด Masterpiece (2008)
She'll stay with us for our next segment when we meet the Sultan of Salad.อย่าเพิ่งไปไหน ช่วงหน้าไปพบกับสุลต่านแห่งสลัด Burn After Reading (2008)
I'm starting him at two segments a week, three minutes a pop.ผมให้เค้าเริ่มก่อนสองตอน ต่อสัปดาห์ สามนาทีในโฆษณา The Ugly Truth (2009)
Is the segment over?ออกไปนอกฉากเลยเหรอ? The Ugly Truth (2009)
All right, so we have the balloon festival coming up and for sweeps, it might be nice to do a segment on how men are full of hot air...และเพื่อกวาดเรตติ้ง เลยคิดว่าน่าจะถ่ายสักตอน.. ..เกี่ยวกับทำยังไง ผู้ชายถึงเต็มไปด้วยไอร้อน The Ugly Truth (2009)
KSXP retained the copyright to your old segment title so we retitled you:บริษัทKP XP ยังมีลิขสิทธ์ชื่อรายการเก่าคุณอยู่ The Ugly Truth (2009)
As I move this rod along the cord, as one segment increases the other segment decreases, and vice versa.ผม เอ่อ.. Agora (2009)
Well, let's see what's going on now with local champion cheerleading coach Sue Sylvester in a brand-new segment we call "Sue's Corner."มาดูกันว่าตอนนี้มีข่าวอะไรกับ... โค้ชทีมเชียร์ระดับแชมป์ ซู ซิลเวสเตอร์ ในช่วงใหม่ที่ชื่อ "มุมมองคุณซู" Preggers (2009)
They gave her a segment on the local news?พวกเค้าให้เธอไปออกช่วงข่าวท้องถิ่น Preggers (2009)
I spend large segments of each day picturing you choking on food.ฉันเคยนึกภาพนาย อาหารติดคอ Journey to Regionals (2010)
There's a handwritten segment at the back, then the writing stops.มีส่วนที่เขียนด้วยลายมืออยู่ที่ด้านหลัง แล้วมันก็หมด White Tulip (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
segmentMany firms are competing for the wealthier segment of the market.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝักมะขาม[N] segment of a cart-wheel, See also: a piece stuck to the cart wheel, Count unit: อัน, Thai definition: ส่วนย่อยที่ต่อกันเป็นกงเกวียน
ฝักมะขาม[N] segment of a cart-wheel, See also: a piece of tamarind pod stuck to the cart wheel, Count unit: อัน, Thai definition: ส่วนย่อยที่ต่อกันเป็นกงเกวียน
พู[N] section, See also: segment, portion, Example: อย่าลืมเลือกที่พูใหญ่ๆ นะ จะได้กินเนื้อบ้าง, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมนูนขึ้นมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝักมะขาม[n.] (fakmakhām) EN: segment of a cart-wheel   
การแบ่งส่วนตลาด[n. exp.] (kān baengsuan talāt) EN: market segmentation ; segmenting   FR: segmentation du marché [f]
การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม[n. exp.] (kān baengsuan talāt tām phreuttikam) EN: behavioral segmentation   
การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ [n. exp.] (kān baengsuan talāt tām phreuttikam kān børiphōk phalittaphan) EN: behavioristic segmentation   
กลีบ[n.] (klīp) EN: section ; segment ; fold   FR: part [f] ; section [f]
ภาค[n.] (phāk) EN: part ; section ; sector ; portion ; region ; division ; side ; quarter ; district   FR: part [f] ; partie [f] ; secteur [m] ; section [f] ; segment [m] ; région [f] ; division [f]
ภาคส่วน[n.] (phāksuan) EN: segment   
ปล้อง[n.] (plǿng) EN: segment ; section ; internode   FR: section [f]
เสี้ยว[n.] (sīo) EN: part ; cut ; piece ; portion ; section ; segment ; fraction   FR: partie [f] ; section [f] ; segment [m]
ส่วน[n.] (suan = sūan) EN: portion ; share ; section ; part ; piece ; element   FR: partie [f] ; section [f] ; élément [m] ; portion [f] ; part [f] ; côté [m] ; segment [m] ; domaine [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEGMENT S EH1 G M AH0 N T
SEGMENT S EH2 G M EH1 N T
SEGMENTS S EH1 G M AH0 N T S
SEGMENTS S EH2 G M EH1 N T S
SEGMENTED S EH1 G M EH2 N T IH0 D
SEGMENT'S S EH1 G M AH0 N T S
SEGMENTED S EH2 G M EH1 N T IH0 D
SEGMENTATION S EH2 G M AH0 N T EY1 SH AH0 N
SEGMENTED(2) S EH1 G M EH2 N IH0 D
SEGMENTED(3) S EH2 G M EH1 N IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
segment (n) sˈɛgmənt (s e1 g m @ n t)
segment (v) sˈɛgmˈɛnt (s e1 g m e1 n t)
segments (n) sˈɛgmənts (s e1 g m @ n t s)
segments (v) sˈɛgmˈɛnts (s e1 g m e1 n t s)
segmented (v) sˈɛgmˈɛntɪd (s e1 g m e1 n t i d)
segmenting (v) sˈɛgmˈɛntɪŋ (s e1 g m e1 n t i ng)
segmentation (n) sˌɛgməntˈɛɪʃən (s e2 g m @ n t ei1 sh @ n)
segmentations (n) sˌɛgməntˈɛɪʃənz (s e2 g m @ n t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切分信息[qiè fēn xìn xī, ㄑㄧㄝˋ ㄈㄣ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, ] segmental information [Add to Longdo]
段错误[duàn cuò wù, ㄉㄨㄢˋ ㄘㄨㄛˋ ㄨˋ, / ] segmentation fault [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschnitt {m}; Kreisabschnitt {m} | Abschnitte {pl}segment | segments [Add to Longdo]
Kreisabschnitt {m}segment of circle [Add to Longdo]
Segment {n} | Segmente {pl} | bewegliches Segmentsegment | segments | floating segment [Add to Longdo]
Segmentwehr {n}segmental weir; radial weir [Add to Longdo]
segmentär {adv}segmentally [Add to Longdo]
segmentiert; schnitt absegmented [Add to Longdo]
segmentiert; übergreifendspanned [Add to Longdo]
segmentweisesegmental [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーレー;オーバレイ;オーバーレイ[, o-ba-re-; o-barei ; o-ba-rei] (n,vs) (1) overlay; (2) {comp} overlay (segment) [Add to Longdo]
オーバレイ区分[オーバレイくぶん, o-barei kubun] (n) {comp} overlay (segment) [Add to Longdo]
スタックセグメント[, sutakkusegumento] (n) {comp} stack segment [Add to Longdo]
セグメンテーション[, segumente-shon] (n) segmentation [Add to Longdo]
セグメント[, segumento] (n) segment [Add to Longdo]
セグメントアドレッシング[, segumentoadoresshingu] (n) {comp} segment addressing [Add to Longdo]
セグメントテーブル[, segumentote-buru] (n) {comp} segment table [Add to Longdo]
セグメント化[セグメントか, segumento ka] (n) {comp} segmentation [Add to Longdo]
セグメント属性[セグメントぞくせい, segumento zokusei] (n) {comp} segment attributes [Add to Longdo]
セグメント変換[セグメントへんかん, segumento henkan] (n) {comp} segment transformation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバレイ[おーばれい, o-barei] overlay (segment) (vs) [Add to Longdo]
オーバレイ区分[オーバレイくぶん, o-barei kubun] overlay (segment) [Add to Longdo]
セグメント[せぐめんと, segumento] segment [Add to Longdo]
セグメントテーブル[せぐめんとてーぶる, segumentote-buru] segment table [Add to Longdo]
セグメント化[セグメントか, segumento ka] segmentation [Add to Longdo]
セグメント属性[せぐめんとぞくせい, segumentozokusei] segment attributes [Add to Longdo]
セグメント変換[せぐめんとへんかん, segumentohenkan] segment transformation [Add to Longdo]
セグメント優先度[せぐめんとゆうせんど, segumentoyuusendo] segment priority [Add to Longdo]
ラインセグメント[らいんせぐめんと, rainsegumento] line segment [Add to Longdo]
ワークステーション依存セグメント記憶域[ワークステーションいぞんせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon izonsegumentokiokuiki] workstation dependent segment storage, WDSS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Segment \Seg"ment\, v. i. (Biol.)
   To divide or separate into parts in growth; to undergo
   segmentation, or cleavage, as in the segmentation of the
   ovum.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Segment \Seg"ment\, n. [L. segmentum, fr. secare to cut, cut
   off: cf. F. segment. See {Saw} a cutting instrument.]
   1. One of the parts into which any body naturally separates
    or is divided; a part divided or cut off; a section; a
    portion; as, a segment of an orange; a segment of a
    compound or divided leaf.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) A part cut off from a figure by a line or plane;
    especially, that part of a circle contained between a
    chord and an arc of that circle, or so much of the circle
    as is cut off by the chord; as, the segment acb in the
    Illustration.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.)
    (a) A piece in the form of the sector of a circle, or part
      of a ring; as, the segment of a sectional fly wheel or
      flywheel rim.
    (b) A segment gear.
      [1913 Webster]
 
   4. (Biol.)
    (a) One of the cells or division formed by segmentation,
      as in egg cleavage or in fissiparous cell formation.
    (b) One of the divisions, rings, or joints into which many
      animal bodies are divided; a somite; a metamere; a
      somatome.
      [1913 Webster]
 
   {Segment gear}, a piece for receiving or communicating
    reciprocating motion from or to a cogwheel, consisting of
    a sector of a circular gear, or ring, having cogs on the
    periphery, or face.
 
   {Segment of a line}, the part of a line contained between two
    points on it.
 
   {Segment of a sphere}, the part of a sphere cut off by a
    plane, or included between two parallel planes.
 
   {Ventral segment}. (Acoustics) See {Loor}, n., 5.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 segment
   n 1: one of several parts or pieces that fit with others to
      constitute a whole object; "a section of a fishing rod";
      "metal sections were used below ground"; "finished the
      final segment of the road" [syn: {section}, {segment}]
   2: one of the parts into which something naturally divides; "a
     segment of an orange"
   v 1: divide into segments; "segment an orange"; "segment a
      compound word" [syn: {segment}, {section}]
   2: divide or split up; "The cells segmented"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 segment
  /seg'ment/, vi.
 
   To experience a {segmentation fault}. Confusingly, this is often pronounced
   more like the noun ?segment? than like mainstream v. segment; this is
   because it is actually a noun shorthand that has been verbed.
 

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Segment /zɛgmɛnt/ 
  segment

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top