ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

market segment

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -market segment-, *market segment*
English-Thai: Longdo Dictionary
market segmentส่วนตลาด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Market segmentationการแบ่งส่วนตลาด [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแบ่งส่วนตลาด[n. exp.] (kān baengsuan talāt) EN: market segmentation ; segmenting   FR: segmentation du marché [f]
ส่วนของตลาด[n.] (suan khøng talāt) EN: market segment   FR: segment de marché [m]
ส่วนตลาด[n.] (suan talāt) EN: market segment   FR: segment de marché [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボリュームゾーン[, boryu-muzo-n] (n) premium market segment (wasei [Add to Longdo]
マーケットセグメンテーション[, ma-kettosegumente-shon] (n) market segmentation [Add to Longdo]
ロハス;ロハース[, rohasu ; roha-su] (n) Lifestyles Of Health And Sustainability (market segment made up of ecologically conscious consumers); LOHAS [Add to Longdo]
市場区分[しじょうくぶん, shijoukubun] (n) market segment [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top