Search result for

bride

(93 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bride-, *bride*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bride[N] เจ้าสาว, See also: หญิงที่เพิ่งแต่งงาน, Ant. bridegroom
bridegroom[N] เจ้าบ่าว, See also: ชายที่เพิ่งแต่งงาน, Ant. bride
bridesmaid[N] เพื่อนเจ้าสาว, Ant. groomsman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bride(ไบรดฺ) n. เจ้าสาว
bridegroom(ไบรด'กรุม) n. เจ้าบ่าว
bridesmaidn. เพื่อนเจ้าสาว
bridewelln. สถานดัดสันดาน,คุก

English-Thai: Nontri Dictionary
bride(n) เจ้าสาว
BRIDE bride price(n) สินสอดทองหมั้น
bridegroom(n) เจ้าบ่าว
bridesmaid(n) เพื่อนเจ้าสาว
bridewell(n) คุก,เรือนจำ,สถานดัดสันดาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brideเจ้าสาว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bridegroomเจ้าบ่าว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's see what the bride has to say.มาเริ่มกันต่อเลย Committed (2008)
You may kiss your bride.คุณจูบเจ้าสาวหน่อย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
For my daughter's bridegroom!สำหรับเจ้าบ่าวของลูกสาวฉัน ! The Secret of Moonacre (2008)
In turn, Sir Wolf gave his bride a unicorn.เช่นเดียวกัน, เซอร์ วูลฟ์ ได้มอบม้ายูนิคอร์นให้เจ้าสาวของเขา The Secret of Moonacre (2008)
Mary Talbot, Henry Percy's bride. Leave us.แมรี่ ทัลบอท ภรรยาของเฮนรี่ เพอร์ซี่ย์ ออกไปซะ The Other Boleyn Girl (2008)
Your friend the district attorney, or his blushing bride-to-be.เพื่อนของนาย อัยการเขต หรือว่าว่าที่เจ้าสาวของเขา The Dark Knight (2008)
Can I kiss the bride?ขอฉันจูบเจ้าสาวได้มั๊ย? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The most beautiful blushing bride in all of Brooklyn.การถ่ายภาพเป็นทุกอย่างของผม Shutter (2008)
Oh.. Bride with White Hair. Chinese, no subtitles?โอ นางพญา ผมขาว พากษ์จีน ไม่มี ซับไตเติ้ล The Forbidden Kingdom (2008)
Enter The Dragon. The Bride with White Hair.ไอ้หนุ่มพันมือ นางพญาผมขาว The Forbidden Kingdom (2008)
So let me tell you who the... other bridesmaids are gonna be. - Okay.โอเค ชั้นจะบอกให้ว่าเพื่อนเจ้าสาว คนอื่นๆ มีใครอีกบ้าง Made of Honor (2008)
Yes. The bride to be.ไง ว่าที่เจ้าสาวว Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brideAll at once the bride burst into laughter.
brideAt last you are going to be a June bride.
brideHe denied that he had accepted the bride.
brideHe is father to the bride.
brideIn the U.S., it is common to give a present, such as glasses or a coffee-maker, to the bride at weddings.
brideShe is dressed like a bride.
brideShe was a bridesmaid at the wedding.
brideThe bride came into the room, with everyone staring at her.
brideThe bride came into the room with lowered eyes and with everyone staring at her.
brideThe bride looked very beautiful.
brideThe bride's father showed up late for the wedding ceremony.
brideThe bride suddenly laughed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่แต่งงาน[N] bride and groom, See also: bridal pair, spouse, mate, husband and wife, Syn. คู่บ่าวสาว, คู่สมรส
พธู[N] bride, See also: woman, wife, female, Syn. ผู้หญิง, Ant. ผู้ชาย, Example: เธอได้รับตำแหน่งยอดพธูในการประกวดนางนพมาศ, Count unit: คน, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
เพื่อนเจ้าสาว[N] bridesmaid, Example: ฉันว่าเพื่อนเจ้าสาวหน้าตาน่ารักกว่าเจ้าสาวเสียอีก, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้ทำหน้าที่เป็นเพื่อนของเจ้าสาวในพิธีแต่งงาน
สินสอด[N] bride-price, Syn. ของหมั้น, สินสอดทองหมั้น, Example: ฝ่ายหญิงเรียกสินสอดฝ่ายชายมากเกินไป ทำให้เกิดปัญหาไม่ได้แต่งเสียที, Thai definition: ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส, Notes: (กฎหมาย)
เจ้าบ่าว[N] groom, See also: bridegroom, Ant. เจ้าสาว, Example: พอถึงฤกษ์ส่งตัวผู้ใหญ่เจ้าสาวจะพาเจ้าสาวส่งให้แก่เจ้าบ่าว, Thai definition: ชายผู้เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าสาว
เจ้าสาว[N] bride, Example: ผู้ใหญ่ทางเจ้าสาวมักจะอบรมเจ้าสาวให้เคารพนับถือยำเกรงซื่อสัตย์ต่อสามี, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าบ่าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเหียน[n.] (banghīen) EN: rein ; bridle   FR: bride [f] ; rêne [f]
ไฮบริด[n.] (haibrit) EN: hybrid   FR: hybride [m]
เจ้าบ่าว[n. exp.] (jaobāo) EN: bridegroom ; groom   FR: jeune marié [m]
เจ้าสาว[n.] (jaosāo) EN: bride   FR: jeune mariée [f] ; mariée [f]
ขันหมาก[n.] (khanmāk) EN: tray of gifts (from the groom to the bride' s family)   
เครื่องยนต์ลูกผสม[n. exp.] (khreūangyon lūk phasom) EN: hybrid engine   FR: moteur hybride [m]
คู่สมรส[n.] (khūsomrot) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple   FR: couple marié [m]
ลูกผสม[n.] (lūkphasom) EN: hybrid   FR: hybride [m]
นกเฉี่ยวดงหางสีน้ำตาล[n. exp.] (nok chīo dong hāng sī nāmtān) EN: Large Woodshrike   FR: Téphrodorne bridé [m] ; Échenilleur bridé [m] ; Échenilleur brun [m]
นกจู๋เต้นลาย[n. exp.] (nok jū ten lāi) EN: Striped Wren-Babbler   FR: Turdinule striée [f] ; Timalie à bride

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIDE    B R AY1 D
BRIDES    B R AY1 D Z
BRIDEN    B R AY1 D AH0 N
BRIDEAU    B R AH0 D OW1
BRIDE'S    B R AY1 D Z
BRIDEGROOM    B R AY1 D G R UW2 M
BRIDESBURG    B R AY1 D Z B AH0 R G
BRIDESMAID    B R AY1 D Z M EY2 D
BRIDENBAUGH    B R IH1 D AH0 N B AW0
BRIDENSTINE    B R IH1 D AH0 N S T IY0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bride    (n) (b r ai1 d)
brides    (n) (b r ai1 d z)
bridecake    (n) (b r ai1 d k ei k)
bridecakes    (n) (b r ai1 d k ei k s)
bridegroom    (n) (b r ai1 d g r u m)
bridesmaid    (n) (b r ai1 d z m ei d)
bridegrooms    (n) (b r ai1 d g r u m z)
bridesmaids    (n) (b r ai1 d z m ei d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bräutigam {m} | Bräutigamme {pl}bride groom; bridegroom | bridegrooms [Add to Longdo]
Braut {f} | Bräute {pl}bride | brides [Add to Longdo]
Brautpaar {n}; Hochzeitspaar {n}bride and (bride)groom; bridal pair [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お嫁さん[およめさん, oyomesan] (n) bride [Add to Longdo]
ショットガンブライド[, shottoganburaido] (n) shotgun bride [Add to Longdo]
ジューンブライド[, ju-nburaido] (n) June bride; (P) [Add to Longdo]
バージンロード[, ba-jinro-do] (n) the aisle (i.e. the thing a bride walks down) (wasei [Add to Longdo]
ブライズメイド[, buraizumeido] (n) bridesmaid [Add to Longdo]
ブライド[, buraido] (n) bride [Add to Longdo]
嫁(P);娵;婦;媳[よめ, yome] (n) (1) wife; bride; (2) (one's) daughter-in-law; (P) [Add to Longdo]
嫁御[よめご, yomego] (n) bride [Add to Longdo]
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping [Add to Longdo]
花嫁[はなよめ, hanayome] (n,adj-no) bride; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
女家[nǚ jiā, ㄋㄩˇ ㄐㄧㄚ, ] bride's family (in marriage) [Add to Longdo]
新娘[xīn niáng, ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄤˊ, ] bride [Add to Longdo]
新郎[xīn láng, ㄒㄧㄣ ㄌㄤˊ, ] bridegroom; groom [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, ] bride's veil or kerchief [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bride \Bride\ (br[imac]d), n. [OE. bride, brid, brude, brud,
   burd, AS. br[=y]d; akin to OFries. breid, OSax. br[=u]d, D.
   bruid, OHG. pr[=u]t, br[=u]t, G. braut, Icel. br[=u][eth]r,
   Sw. & Dan. brud, Goth. br[=u][thorn]s; cf. Armor. pried
   spouse, W. priawd a married person.]
   1. A woman newly married, or about to be married.
    [1913 Webster]
 
       Has by his own experience tried
       How much the wife is dearer than the bride.
                          --Lyttleton.
    [1913 Webster]
 
       I will show thee the bride, the Lamb's wife. --Rev.
                          xxi. 9.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: An object ardently loved.
    [1913 Webster]
 
   {Bride of the sea}, the city of Venice.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bride \Bride\, v. t.
   To make a bride of. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bride
   n 1: a woman who has recently been married
   2: Irish abbess; a patron saint of Ireland (453-523) [syn:
     {Bridget}, {Saint Bridget}, {St. Bridget}, {Brigid}, {Saint
     Brigid}, {St. Brigid}, {Bride}, {Saint Bride}, {St. Bride}]
   3: a woman participant in her own marriage ceremony

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 bride [brid]
   bridle; check; restraints
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top