ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -塩-, *塩*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yán, ㄧㄢˊ, ] Japanese variant of 鹽|盐, #175,966 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しお, shio] (n) เกลือ
辛い[しおからい, shiokarai] (adj ) (ซอล'ที) adj. เค็ม,มีเกลือ,รสเผ็ด,เผ็ดอย่างอร่อย,คมคาย,เก๋,เกี่ยวกับทะเล,แล่นในทะเล,ลามกอนาจาร, S. . saltily adv. saltiness n., S. pungent,sharp,obscene
[しおたまご, shiotamago] (n ) ไข่เค็ม
[えんか, enka] (n ) สารคลอไรด์
[えんさん, ensan] (n ) กรดเกลือ , See also: R. hydrochloric acid
[えんさん, ensan] (n ) กรดไฮโดรคลอริก , See also: R. hydrochloric acid

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しお(P);えん, shio (P); en] (n) (1) (esp. しお) salt (i.e. sodium chloride); common salt; table salt; (2) (esp. えん) salt (e.g. sodium chloride, calcium sulfate, etc.); (P) [Add to Longdo]
っぱい[しょっぱい, shoppai] (adj-i) (1) (sl) salty; (2) stingy; (3) hoarse; (4) wearisome [Add to Longdo]
に漬ける[しおにつける, shionitsukeru] (exp,v1) to preserve in salt [Add to Longdo]
をかける;を掛ける[しおをかける, shiowokakeru] (exp,v1) to sprinkle salt on; to salt [Add to Longdo]
[えんビ, en bi] (n) (abbr) (See 化ビニル) (poly) vinyl chloride [Add to Longdo]
ビ管[えんビかん, en bi kan] (n) (abbr) (See ポリ化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
[えんあん, en'an] (n) ammonium chloride [Add to Longdo]
安ソーダ法[えんあんソーダほう, en'an so-da hou] (n) ammonium chloride soda process [Add to Longdo]
引き;[しおびき, shiobiki] (n,vs) salted fish (esp. salmon) [Add to Longdo]
[えんか, enka] (n,adj-no) chloride; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Would you pass me the salt, please?" "Here you are."を取っていただけませんか」「はい、どうぞ」
"Pass me the salt, please." "Here you are."を取って下さい」「はい、どうぞ」
After you with the salt.あなたの次にをお回しください。
They sell sugar and salt at that store.あの店では砂糖とを売っています。
The seasoning is just right.いい梅だ。
Pass me the salt.とって。
Could you please pass me the salt?を回していただけますでしょうか。
Would you bring me some salt?を持ってきてもらえませんか。
Add salt and pepper to taste.お好みに応じてとこしょうを加えてください。
May I trouble you to pass me the salt?お手数ですがを回していただけませんか。
I brought you up under my personal care.お前はわしが手にかけた人間だ。
Mom, add a little more salt to the soup.お母さん、スープにもう少しを入れて下さい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just salt and pepper would be probably enough for this.[JA] でも これやったら コショウだけで よくない? Case of the Meat (2016)
He murdered our father, and took the Salt Throne from Yara.[JA] 彼は父上を殺しの玉座をヤーラから奪った Dragonstone (2017)
They pick Marilyn up and bring her over on the side and put smelling salts in her nose and shit to bring her around.[JA] マリリンを横に運んで をかがせて起こした After Porn Ends 2 (2017)
Chops, sausages, google eggs, a bit of onion, and bread and butter, salt and pepper, dead horse.[JA] ソーセージに卵にオニオン コショウで味をつけ パンを添える Barbecue (2017)
Um, salt?[JA] 〈よ〉 Episode #1.3 (2016)
Sprinkle a bit of sea salt, a touch of cider vinegar, give it a toss, and then a dash of... ghost pepper hot sauce![JA] 〈を振る〉 〈リンゴ酢をかけて 軽く混ぜたら―〉 〈ソースだ〉 Episode #1.4 (2016)
The fish you gave me was so salty.[JA] 貰った魚が とても辛かった Silence (2016)
-He cried the most. But he dumped salt on his wounds.[JA] 最後 傷口にぶっかけて Fragile Boy, Fragile Girl (2016)
Sweet and sour, salty, crunchy...[JA] 甘酸っぱくて 辛くて カリカリな... Part 1 (2017)
She brought you salted perch.[JA] スズキの漬けだったのよ。 Swear (2016)
The by-product of which would be hydrochloric acid.[JA] 副産物に酸ができるわ。 Childish Things (2016)
See, they're made from a plastic compound called unplasticised polyvinyl chloride, or uPVC for short.[JA] 無可塑ポリ化ビニル 略してUPVC製なのですが Salesmen Are Like Vampires (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しお, shio] -Salz [Add to Longdo]
入れ[しおいれ, shioire] Salzfaesschen [Add to Longdo]
[えんぶん, enbun] Salzgehalt [Add to Longdo]
[しおみず, shiomizu] Salzwasser, Salzlauge [Add to Longdo]
[しおみず, shiomizu] Salzwasser, Salzlauge [Add to Longdo]
[しおづけ, shioduke] in_Salz_eingelegte_Speise [Add to Longdo]
[えんさん, ensan] Salzsaeure [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top