ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unusually

AH0 N Y UW1 ZH UW2 AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unusually-, *unusually*, unusual
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unusually(adv) เป็นพิเศษ, See also: อย่างน่าทึ่ง, Syn. extraordinarily, Ant. ordinarily

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My father told me that this girl is unusually beautiful, ... for a human in this village, and her blood is extremely tasty and mild.พ่อของข้าบอกว่า นังเด็กนั่น งามอย่างไร้ที่ติ เกินกว่าใครในหมู่บ้าน และโลหิตก็แสนโอชา Vampire Hunter D (1985)
This year, due to the unusually large volume of applicants we accepted bands on a "first come first served' basis.เนื่องจากในปีนี้ มีวงเข้าประกวดมากมาย เราจึงใช้กฎ "คนส่งก่อนได้รับการคัดเลือก" ขอแสดงความเสียใจที่... Swing Girls (2004)
Well, it's an unusually high payout for a simple life-insurance policy.นี่เป็นเงินก้อนใหญ่ผิดปกติ สำหรับประกันชีวิตทั่วไป Four Brothers (2005)
The injury Prince Dae-So sustained is unusually severe, why is that so?อาการบาดเจ็บขององค์ชายร้ายแรงอย่างไม่ธรรมดา ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? Episode #1.9 (2006)
The body is unusually well-preserved because it was buried in clay.ศพยังอยู่ในสภาพที่ดี เพราะมันถูกฝังในดินเหนียว It Takes Two (2006)
He has unusually long arms and an alarmingly small neck.เขามีแขนที่ยาวแต่คอเล็กไปหน่อย RocknRolla (2008)
You remember anyone being unusually angry over what those vampires did to your bar?จำได้ไหมว่าใครดูโกรธจนผิดปกติ ตอนที่แวมไพร์มาที่บาร์? The Fourth Man in the Fire (2008)
You may find yourself unusually fatigued, not much energy.คุณอาจพบว่าตัวเองเหนื่อยผิดปกติไปNเรี่ยวแรงไม่ค่อยมี Cancer Man (2008)
The Separatists are being unusually tidy.พวกแบ่งแยกปิดเรื่องนี้เงียบเชียบ Rising Malevolence (2008)
Don't do anything unusually stupid.อย่าทำอะไรโง่ ๆ ละ Avatar (2009)
The unusually well-known killer.ขอบคุณ Edge of Darkness (2010)
The ATP concentrations are unusually low.ความเข้มข้นของ ATP ต่ำอย่างผิดปกติ White Tulip (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unusuallyI hear that you are having an unusually cold winter.
unusuallyIt's an unusually easy to drink potato shochu with the potato's smell held down to the lowest level through use of the latest biotechnology.
unusuallyThis autumn I am, unusually, watching many drama series.
unusuallyUnusually low temperatures account for the poor rice crop this year.
unusuallyWe are in for an unusually hot summer this year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาอยู่(adv) unusually, Syn. เอาการ, เอาเรื่อง, Thai Definition: ยิ่งกว่าธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดสังเกต[phitsangkēt] (adv) EN: noticeably ; remarkably ; unusually

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNUSUALLY AH0 N Y UW1 ZH UW2 AH0 L IY0
UNUSUALLY AH0 N Y UW1 ZH W AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unusually (a) ˈʌnjˈuːʒuəʳliː (uh1 n y uu1 zh u@ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face [Add to Longdo]
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that [Add to Longdo]
一方ならず[ひとかたならず, hitokatanarazu] (exp, adv) unusually; greatly [Add to Longdo]
何時に無く(P);何時になく[いつになく, itsuninaku] (adv) (uk) unusually; (P) [Add to Longdo]
怪童[かいどう, kaidou] (n) unusually large or strong youth [Add to Longdo]
空梅雨[からつゆ, karatsuyu] (n) (unusually) dry rainy season; rainless tsuyu [Add to Longdo]
斜めならず[ななめならず;なのめならず(ok), nanamenarazu ; nanomenarazu (ok)] (exp) unusually; extraordinarily; uncommonly [Add to Longdo]
殊に(P);異に[ことに, kotoni] (adv) (1) especially; particularly; unusually; above all; (2) (arch) additionally; (P) [Add to Longdo]
殊の外;殊の他[ことのほか, kotonohoka] (adv) exceedingly; unusually; exceptionally [Add to Longdo]
常ならず[つねならず, tsunenarazu] (adv) unusually; uncharacteristically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unusual \Un*u"su*al\, a.
   Not usual; uncommon; rare; as, an unusual season; a person of
   unusual grace or erudition. -- {Un*u"su*al*ly}, adv. --
   {Un*u"su*al*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unusually
   adv 1: to a remarkable degree or extent; "she was unusually
       tall" [syn: {unusually}, {remarkably}, {outstandingly},
       {unco}] [ant: {commonly}, {normally}, {ordinarily},
       {unremarkably}, {usually}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top