Search result for

gun

(176 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gun-, *gun*
Possible hiragana form: ぐん
English-Thai: Longdo Dictionary
squirt gun(n) ปืนฉีดน้ำ, S. water pistol, water gun

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gun[N] ปืน, Syn. firearm, handgun
gun[VT] ยิง, See also: ยิงด้วยปืน, Syn. shoot, fire
gunk[N] สารสกปรกเหนียว, Syn. gunge
gunge[N] สารสกปรกเหนียว, Syn. gunk
gungy[ADJ] ซึ่งสกปรกและเหนียวเหนอะ
gunny[N] ผ้ากระสอบ
gunny[N] กระสอบ, Syn. gunny-bag
gunman[N] มือปืน, Syn. sniper, killer, gunner
gunnel[N] ปลาชนิดหนึ่ง
gunnel[N] กราบเรือ, Syn. gunwale

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gun(กัน) n. ปืน,อาวุธปืน,กระบอกฉีด,ท่อลม,นักล้วง vi. ล่าด้วยปืน,ยิงด้วยปืน vt. ยิงด้วยปืน,ทำให้เร็วขึ้น,เร่งความเร็ว,เติมน้ำมัน, See also: gun for ค้นหาเพื่อทำอันตรายหรือเพื่อฆ่า
gun carriagen. โครงตั้งปืน,โครงตั้งปืนใหญ่,ราวและล้อที่รับตัวปืน
gun ho(กัน'โฮ) adv. เต็มใจ,เปี่ยมหัวใจ,เต็มที่
gun-harpoonฉมวกที่ยิงจากปืน
gun-shy(กัน'ไช) adj. ตื่นตระหนกจากการยิงปืน,กลัวเสียงปืน
gunboat(กันโบท) n. เรือปืน,เรือขนาดเล็กที่ติดตั้งปืน
guncottonn. วัตถุระเบิดแรงสูง
guncrew(กัน'ครู) n. พลประจำปืน
gundeckn. ดาดฟ้าชั้นที่ตั้งปืนของเรือรบ
gundogสุนัขที่ฝึกให้ตามล่าเหยื่อโดยการชี้มือนำขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
gun(n) ปืน,กระบอกฉีด,ท่อน้ำมัน,ท่อลม
gun(vt) ยิงปืน,ลั่นไก
gunboat(n) เรือปืน
guncotton(n) ดินระเบิด,ดินสำลี
gunfight(n) การดวลปืน
gunlock(n) ไกปืน
gunman(n) มือปืน
gunner(n) คนทำปืน,นักล่าสัตว์,ทหารปืนใหญ่,มือปืน
gunnery(n) การสร้างปืน,การยิงปืน
gunny(n) ป่าน,ผ้ากระสอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gun licenceใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gun welding head; gunปืนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gun welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบปืน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gun; gun welding headปืนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gunboat diplomacyการทูตแบบใช้นาวิกานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gunshot wound; wound, bulletบาดแผลถูกลูกปืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gun Particles, Pattern ofการกระจายของเขม่าดินปืน [การแพทย์]
Gun Powerดินปืน [การแพทย์]
Gun Shotถูกยิง [การแพทย์]
gunitegunite, ปูนพ่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gun.ขอปืน One Way (2010)
Gun!ปืน Kame'e (2011)
Gun.ปืน Mai Ka Wa Kahiko (2012)
My gun.ปืนฉัน Linchpin (2012)
A gunstore?ร้านขายปืน? Kingdom of the Blind (2012)
Gun!ปืน! We Are Family (2013)
Gun!ปืน! Carbon Copy (2013)
The anti-aircraft gun!ปืนต่อต้านอากาศยาน The Great Dictator (1940)
To the gun!ไปที่ปืนเร็ว The Great Dictator (1940)
Muster the gun crew!พลปืนใหญ่ รวมพล The Great Dictator (1940)
Take charge of that gun!ตรวจดูปืน The Great Dictator (1940)
Our troops, tanks and guns will be hidden along the border.ทหารของเรา รถถังและปืนใหญ่ ได้ซุ่มอยู่ที่ชายแดนครับ The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gunDon't point your gun at me.
gunBefore meeting him, Pizzaro hid many of his men and guns near the town.
gunYou've got to carry a gun in this area.
gunBill was killed with a gun.
gunWhen he tried to back into the garage, he mistakenly gave her the gun and backed into the wall.
gunHe leveled his gun at me.
gunHe'll have to do without a gun.
gunGuns are readily accessible to Americans.
gunThe gun went off by accident.
gunThe commander exposed his men to gunfire.
gunHe had a gun on his person.
gunDon't play with that gun, it is not a toy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุหนี[N] gunny sack, See also: bag, Syn. งู่หนี, Example: เราสองคนช่วยกันตวงและอัดข้าวลงกุหนีอยู่เกือบตลอดบ่าย, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: กระสอบป่าน, Notes: (ถิ่นใต้)
แคม[N] gunwale, See also: gunnel, Syn. ริม, ข้าง, Example: อย่าเหยียมแคมเรือนะ ระวังเรือล่ม, Count unit: แคม, Thai definition: ส่วนริมทั้ง 2 ข้างเรือ
ปากกระบอกปืน[N] muzzle, See also: gun muzzle, gunpoint, Example: เขามองเห็นปากกระบอกปืนเล็งจ่อมาที่เขาในระยะห่างไม่ถึงเมตร, Thai definition: ช่องปลายลำกล้องปืน
ปืน[N] gun, See also: firearm, rifle, Example: ตำรวจใช้ปืนยิงขู่ผู้ร้าย, Count unit: ด้าม, กระบอก
มือปืน[N] gunman, See also: gun-used killer, Syn. มือสังหาร, Example: เขาคือมือปืนที่มีชื่อเสียงไม่น้อยในบรรดาวงการนักฆ่ารับจ้าง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับจ้างยิงคน
กระบอกปืน[N] gun barrel, Example: เขารู้สึกเสียววูบไปทั้งร่างเมื่อกระบอกปืนกระทัดรัดจ้องเขม็งตรงหน้าอกในระยะเมตรเศษ, Count unit: กระบอก
กราบ[N] gunwale, See also: ship's sides, Syn. กราบเรือ, Example: กราบทางซ้ายของเรือเอียงวูบเมื่อโดนคลื่นยักษ์, Count unit: ด้าน, ซีก
ดินดำ[N] gunpowder, See also: explosive ammunition, Syn. ดินปืน, Example: ผมไม่มีกระสุนดินดำเหลืออยู่เลย, Thai definition: ผงถ่านประสมกำมะถันกับดินประสิวเป็นต้น ใช้เป็นวัตถุระเบิดผงถ่านประสมกำมะถันกับดินประสิวเป็นต้น ใช้เป็นวัตถุระเบิด
ดินปืน[N] gunpowder, Syn. ดินดำ, Example: บ้องไฟหมื่นก็คือบ้องไฟที่ใช้ดินปืน 12 กิโลกรัม
ดินสำลี[N] guncotton, See also: highly explosive gunpowder, dynamite, Syn. ดินระเบิด, ดินดำ, ดินปืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุกระสุน[v. exp.] (banju krasun) EN: load a gun ; charge a gun   FR: charger une arme
ชิคุนกุนยา [n.] (chikhunkunyā) EN: Chikungunya   
ด้ามปืน[n. exp.] (dām peūn) EN: gunstock ; grip   
ดินดำ[n.] (dindam) EN: gunpowder ; explosive ammunition   FR: poudre [m] ; explosif [m]
ดินอีหรอบ[n. exp.] (din Īrop) EN: imported gunpowder   
ดินปืน[n. exp.] (dinpeūn) EN: gunpowder   FR: poudre à canon [f]
ดินประสิว[n.] (dinprasiū) EN: saltpeter ; potassium nitrate ; gunpowder   FR: salpêtre [m] ; poudre à canon [f] ; nitrate de potassium [m]
ดินระเบิด[n.] (dinraboēt) EN: explosive powder ; dynamite ; highly explosive gunpowder   FR: explosif [m] ; dynamite [f]
ดินสำลี[n.] (dinsamlī) EN: guncotton ; highly explosive gunpowder ; dynamite   
กระบอก[n.] (krabøk) EN: [classifier : pipes, tubes, cylinders, firearms (guns ...)]   FR: [classificateur : tubes, cylindres, canons]

CMU English Pronouncing Dictionary
GUN    G AH1 N
GUNS    G AH1 N Z
GUNN    G AH1 N
GUNG    G AH1 NG
GUNDY    G AH1 N D IY0
GUNTY    G AH1 N T IY0
GUNBY    G AH1 N B IY0
GUNST    G AH1 N S T
GUNIA    G UW1 N IY0 AH0
GUN'S    G AH1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gun    (v) (g uh1 n)
guns    (v) (g uh1 n z)
gunny    (n) (g uh1 n ii)
gundog    (n) (g uh1 n d o g)
gunman    (n) (g uh1 n m @ n)
gunmen    (n) (g uh1 n m @ n)
gunned    (v) (g uh1 n d)
gunner    (n) (g uh1 n @ r)
gunboat    (n) (g uh1 n b ou t)
gundogs    (n) (g uh1 n d o g z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiāng, ㄑㄧㄤ, / ] gun; firearm; rifle; spear, #2,562 [Add to Longdo]
[gǔn, ㄍㄨㄣˇ, / ] to boil; to roll, #3,313 [Add to Longdo]
[pào, ㄆㄠˋ, / ] gun; cannon, #5,034 [Add to Longdo]
[gùn, ㄍㄨㄣˋ, ] stick; truncheon, #6,836 [Add to Longdo]
滚滚[gǔn gǔn, ㄍㄨㄣˇ ㄍㄨㄣˇ, / ] to surge on; to roll on, #7,819 [Add to Longdo]
滚动[gǔn dòng, ㄍㄨㄣˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] roll; tumble, #12,224 [Add to Longdo]
枪手[qiāng shǒu, ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ, / ] gunman; sharpshooter; sb who takes an exam for sb else; sb who produces a piece of work for sb else to pass off as their own, #13,901 [Add to Longdo]
[gǔn, ㄍㄨㄣˇ, / ] revolve; stone roller, #21,554 [Add to Longdo]
滚蛋[gǔn dàn, ㄍㄨㄣˇ ㄉㄢˋ, / ] get out of here!; beat it!, #21,741 [Add to Longdo]
火药[huǒ yào, ㄏㄨㄛˇ ㄧㄠˋ, / ] gunpowder, #22,061 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぐん, gun] (n) ทหาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
軍事訓練[ぐんじくんれん, gunjikunren] (n ) วิชารักษาดินแดน, ร.ด.

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ぐん, gun] Thai: ชื่อเรียกเขตปกครองในญี่ปุ่น เทียบเท่ากับ อำเภอ ในเมืองไทย English: Gun (pl)
軍人[ぐんじん, gunjin] Thai: ทหาร English: military personnel

German-Thai: Longdo Dictionary
günstig(adj) ที่มีราคาถูก, See also: S. billig, preiswert, A. teuer,
günstig(adj) เป็นผลดี, ให้ประโยชน์, ให้คุณ, ที่พอดี, ที่พอควร, เช่น (1) günstiger Zeitpunkt ช่วงเวลาที่เหมาะสม, (2) Es ist doch günstig, wenn wir zwei Telefone im Haus haben. มันเป็นการดีนะ ถ้าเรามีโทรศัพท์สองเครื่องภายในบ้าน
Verfügung(n) |die| การตัดสิน
Verfügung(n) |die| คำสั่งศาล
Verfügung(n) |die| กฎ, ข้อบังคับ
zur Verfügung stehenมีอยู่ให้, จัดเตรียม, จัดหาให้ เช่น Ich stehe dir für Fragen jederzeit zur Verfügung.
Genehmigung(n) |die , pl. Genehmigungen| การอนุญาต, See also: S. die Zulassung
Beschleunigung(n) |die, nur Sg.| ความเร่ง, See also: A. die Verzögerung,
Studienbescheinigung(n) |die, pl. Studienbescheinigungen| ใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ในนี้ จะบอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา เช่น สถาบัน, คณะ, ภาคการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน และรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับเจ้าตัวเองด้วย, โดยส่วนมากแล้ว ทางสถาบันจะออกใบรับรองนี้เป็นรายเทอม)
Ermäßigung(n) |die, pl. Ermäßigungen| การลดราคาค่าต่างๆ เช่น ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับนักเรียน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschütz {n}; Kanone {f} | Geschütze {pl}; Kanonen {pl} | schwenkbares Geschützgun | guns | flexible gun [Add to Longdo]
Gundermann {m} [bot.]ground ivy [Add to Longdo]
Gunst {f}; Wohlwollen {n}favor [Am.]; favour [Br.] [Add to Longdo]
Kanonenbohrer {m}; Tieflochbohrer {m}gun drill [Add to Longdo]
Salutsalve {f}gun salute [Add to Longdo]
Schießbaumwolle {f}gun cotton [Add to Longdo]
Schwarzpulver {n}gun powder [Add to Longdo]
Waffenschmuggel {m}gun running [Add to Longdo]
Waffenschmuggler {m} | Waffenschmuggler {pl}gun runner; gunrunner | gun runners; gunrunners [Add to Longdo]
Gundlachsperber {m} [ornith.]Gundlach's Hawk [Add to Longdo]
Gundlachtaube {f} [ornith.]Grey-faced Quail Dove [Add to Longdo]
Gundlachspottdrossel {f} [ornith.]Bahama Mockingbird [Add to Longdo]
Gundlachvireo {m} [ornith.]Cuban Vireo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
QT延長症候群[キューティーえんちょうしょうこうぐん, kyu-tei-enchoushoukougun] (n) long QT syndrome [Add to Longdo]
おめでた婚[おめでたこん, omedetakon] (n) (col) shotgun wedding (euphemistic) [Add to Longdo]
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning [Add to Longdo]
ぐにゃぐにゃ[, gunyagunya] (adj-na,adj-no,adv,n,vs) (on-mim) flabby; limp; soft; flexible [Add to Longdo]
ぐにゃっと[, gunyatto] (vs) to become limp [Add to Longdo]
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
ぐんぐん[, gungun] (adv) (on-mim) steadily [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
サービス制御群[サービスせいぎょぐん, sa-bisu seigyogun] service controls [Add to Longdo]
シグナリング[しぐなりんぐ, shigunaringu] signalling [Add to Longdo]
シグナリングメカニズム[しぐなりんぐめかにずむ, shigunaringumekanizumu] signalling mechanism [Add to Longdo]
シグナリングメッセージ[しぐなりんぐめっせーじ, shigunaringumesse-ji] signalling message [Add to Longdo]
シグナリング機能[シグナリングきのう, shigunaringu kinou] signalling function [Add to Longdo]
シグナリング層[シグナリングそう, shigunaringu sou] signalling layer [Add to Longdo]
シグナル[しぐなる, shigunaru] signal [Add to Longdo]
シグナルハンドラ[しぐなるはんどら, shigunaruhandora] signal handler [Add to Longdo]
シグナル名[シグナルめい, shigunaru mei] signal name [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
群像[ぐんぞう, gunzou] Gruppe_von_Menschen (in Malerei,Skulptur) [Add to Longdo]
群島[ぐんとう, guntou] Inselgruppe [Add to Longdo]
群衆[ぐんしゅう, gunshuu] Menge, Masse, Gedraenge [Add to Longdo]
群集[ぐんしゅう, gunshuu] (soziale) Gruppe, Masse [Add to Longdo]
[ぐん, gun] Armee, Heer, Krieg [Add to Longdo]
軍事[ぐんじ, gunji] Militaerangelegenheit, Militaer-, Kriegs- [Add to Longdo]
軍人[ぐんじん, gunjin] Soldat, Militaer [Add to Longdo]
軍備[ぐんび, gunbi] militaerische_Ruestung, militaerische_Bereitschaft [Add to Longdo]
軍国主義[ぐんこくしゅぎ, gunkokushugi] Militaerismus [Add to Longdo]
軍港[ぐんこう, gunkou] Kriegshafen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gin \Gin\ (g[i^]n), v. i. [imp. & p. p. {Gan} (g[a^]n), {Gon}
   (g[o^]n), or {Gun} (g[u^]n); p. pr. & vb. n. {Ginning}.] [OE.
   ginnen, AS. ginnan (in comp.), prob. orig., to open, cut
   open, cf. OHG. inginnan to begin, open, cut open, and prob.
   akin to AS. g[imac]nan to yawn, and E. yawn. [root]31. See
   {Yawn}, v. i., and cf. {Begin}.]
   To begin; -- often followed by an infinitive without to; as,
   gan tell. See {Gan}. [Obs. or Archaic] "He gan to pray."
   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gun \Gun\ (g[u^]n), n. [OE. gonne, gunne; of uncertain origin;
   cf. Ir., Gael., & LL. gunna, W. gum; possibly (like cannon)
   fr. L. canna reed, tube; or abbreviated fr. OF. mangonnel, E.
   mangonel, a machine for hurling stones.]
   1. A weapon which throws or propels a missile to a distance;
    any firearm or instrument for throwing projectiles,
    consisting of a tube or barrel closed at one end, in which
    the projectile is placed, with an explosive charge (such
    as guncotton or gunpowder) behind, which is ignited by
    various means. Pistols, rifles, carbines, muskets, and
    fowling pieces are smaller guns, for hand use, and are
    called {small arms}. Larger guns are called {cannon},
    {ordnance}, {fieldpieces}, {carronades}, {howitzers}, etc.
    See these terms in the Vocabulary.
    [1913 Webster]
 
       As swift as a pellet out of a gunne
       When fire is in the powder runne.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The word gun was in use in England for an engine to
       cast a thing from a man long before there was any
       gunpowder found out.         --Selden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) A piece of heavy ordnance; in a restricted sense, a
    cannon.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Naut.) Violent blasts of wind.
    [1913 Webster]
 
   Note: Guns are classified, according to their construction or
      manner of loading as {rifled} or {smoothbore},
      {breech-loading} or {muzzle-loading}, {cast} or
      {built-up guns}; or according to their use, as {field},
      {mountain}, {prairie}, {seacoast}, and {siege guns}.
      [1913 Webster]
 
   {Armstrong gun}, a wrought iron breech-loading cannon named
    after its English inventor, Sir William Armstrong.
 
   {Big gun} or {Great gun}, a piece of heavy ordnance; hence
    (Fig.), a person superior in any way; as, bring in the big
    guns to tackle the problem.
 
   {Gun barrel}, the barrel or tube of a gun.
 
   {Gun carriage}, the carriage on which a gun is mounted or
    moved.
 
   {Gun cotton} (Chem.), a general name for a series of
    explosive nitric ethers of cellulose, obtained by steeping
    cotton in nitric and sulphuric acids. Although there are
    formed substances containing nitric acid radicals, yet the
    results exactly resemble ordinary cotton in appearance. It
    burns without ash, with explosion if confined, but quietly
    and harmlessly if free and open, and in small quantity.
    Specifically, the lower nitrates of cellulose which are
    insoluble in ether and alcohol in distinction from the
    highest (pyroxylin) which is soluble. See {Pyroxylin}, and
    cf. {Xyloidin}. The gun cottons are used for blasting and
    somewhat in gunnery: for making celluloid when compounded
    with camphor; and the soluble variety (pyroxylin) for
    making collodion. See {Celluloid}, and {Collodion}. Gun
    cotton is frequenty but improperly called
    {nitrocellulose}. It is not a nitro compound, but an ester
    of nitric acid.
 
   {Gun deck}. See under {Deck}.
 
   {Gun fire}, the time at which the morning or the evening gun
    is fired.
 
   {Gun metal}, a bronze, ordinarily composed of nine parts of
    copper and one of tin, used for cannon, etc. The name is
    also given to certain strong mixtures of cast iron.
 
   {Gun port} (Naut.), an opening in a ship through which a
    cannon's muzzle is run out for firing.
 
   {Gun tackle} (Naut.), the blocks and pulleys affixed to the
    side of a ship, by which a gun carriage is run to and from
    the gun port.
 
   {Gun tackle purchase} (Naut.), a tackle composed of two
    single blocks and a fall. --Totten.
 
   {Krupp gun}, a wrought steel breech-loading cannon, named
    after its German inventor, Herr Krupp.
 
   {Machine gun}, a breech-loading gun or a group of such guns,
    mounted on a carriage or other holder, and having a
    reservoir containing cartridges which are loaded into the
    gun or guns and fired in rapid succession. In earlier
    models, such as the {Gatling gun}, the cartridges were
    loaded by machinery operated by turning a crank. In modern
    versions the loading of cartidges is accomplished by
    levers operated by the recoil of the explosion driving the
    bullet, or by the pressure of gas within the barrel.
    Several hundred shots can be fired in a minute by such
    weapons, with accurate aim. The {Gatling gun}, {Gardner
    gun}, {Hotchkiss gun}, and {Nordenfelt gun}, named for
    their inventors, and the French {mitrailleuse}, are
    machine guns.
 
   {To blow great guns} (Naut.), to blow a gale. See {Gun}, n.,
    3.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gun \Gun\, v. i.
   To practice fowling or hunting small game; -- chiefly in
   participial form; as, to go gunning.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gun
   n 1: a weapon that discharges a missile at high velocity
      (especially from a metal tube or barrel)
   2: large but transportable armament [syn: {artillery}, {heavy
     weapon}, {gun}, {ordnance}]
   3: a person who shoots a gun (as regards their ability) [syn:
     {gunman}, {gun}]
   4: a professional killer who uses a gun [syn: {gunman},
     {gunslinger}, {hired gun}, {gun}, {gun for hire},
     {triggerman}, {hit man}, {hitman}, {torpedo}, {shooter}]
   5: a hand-operated pump that resembles a revolver; forces grease
     into parts of a machine [syn: {grease-gun}, {gun}]
   6: a pedal that controls the throttle valve; "he stepped on the
     gas" [syn: {accelerator}, {accelerator pedal}, {gas pedal},
     {gas}, {throttle}, {gun}]
   7: the discharge of a firearm as signal or as a salute in
     military ceremonies; "two runners started before the gun"; "a
     twenty gun salute"
   v 1: shoot with a gun

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top