ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กราบ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กราบ-, *กราบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กราบ[N] gunwale, See also: ship's sides, Syn. กราบเรือ, Example: กราบทางซ้ายของเรือเอียงวูบเมื่อโดนคลื่นยักษ์, Count unit: ด้าน, ซีก
กราบ[V] prostrate oneself, Syn. ไหว้, Example: เมื่อเช้าหล่อนไปกราบพ่อขอพรวันเกิด
กราบลา[V] take leave (of one's host), See also: say goodbye to, Syn. ลา, Example: คณะกฐินกราบลาพระสงฆ์ก่อนกลับ
กราบทูล[V] inform (a prince), See also: tell, Syn. บอก, กล่าว, Example: กระผมได้กราบทูลเสด็จในกรมแล้วถึงเรื่องราชการด่วน
กราบพระ[V] prostrate oneself to worship Buddha, See also: worship, Syn. ไหว้พระ, Example: ฉันกราบพระก่อนนอนเพื่อเป็นสิริมงคล
กราบกราน[V] prostrate oneself, See also: kowtow, Syn. หมอบกราบ, Thai definition: เคารพนบนอบ ก้มหัวลง
กราบเท้า[V] Dear Sir, Example: กราบเท้าคุณพ่อ คุณแม่ที่เคารพอย่างสูง, Thai definition: คำขึ้นต้นจดหมายถึงบุคคลที่ให้ความเคารพ
กราบเท้า[V] prostrate oneself at one's feet, Example: ข้าพเจ้าก้มลงกราบเท้าท่านฝากตัวเป็นลูกศิษย์, Thai definition: กราบแสดงความเคารพต่อผู้ที่นับถือและเคารพยิ่ง
กราบไหว้[V] worship, See also: pay respect, pay homage, pay obeisance to, honour, pray to, Syn. ไหว้, บูชา, สักการะ, เคารพบูชา, Example: บางคนกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วประเทศไทยเพื่อขอให้ช่วยปกปักรักษาให้มีอายุยืนยาว, Thai definition: การแสดงความเคารพด้วยการยกมือขึ้นประนมแลน้อมศรีษะลงจดพื้น
กราบเรียน[V] respectedly inform (a superior), Syn. เรียน, Example: กราบเรียนเจ้าคุณอาจารย์ที่เคารพ, Thai definition: คำขึ้นต้นจดหมายแบบหนึ่ง ใช้เพื่อแสดงความเคารพสูงสุด เช่น ใช้ในการเขียนจดหมายราชการถึงนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กราบ(กฺราบ) น. ไม้เสริมแคมเรือให้สูงขึ้น, ส่วนของเรือตอนที่มีไม้เสริม, ไม้กระดานที่ติดตรงแคมเรือไปตามแนวนอนสำหรับเดิน, เรียกส่วนด้านข้างของเรือรบเรือสินค้าเป็นต้น.
กราบ(กฺราบ) ก. แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดพื้น, ถ้าหมอบแล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่ประนมอยู่กับพื้น เรียกว่า หมอบกราบ, ประนมมือเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่วางอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ก็อนุโลมถือว่าเป็นกราบ เช่น กราบลงบนตัก, เรียกกราบโดยให้อวัยวะทั้ง ๕ คือ เข่าทั้ง ๒ มือทั้ง ๒ และหน้าผาก จดลงกับพื้นว่า กราบโดยเบญจางคประดิษฐ์ เป็นอาการแสดงความเคารพอย่างสูงสุด, โดยปริยายใช้เป็นคำแสดงอาการเคารพเหมือนอย่างกราบ เช่น กราบทูล กราบเรียน.
กราบ(กฺราบ) ก. นอน เช่น เถ้าก็กราบกรนอึงอยู่นั้น (ม. คำหลวง กุมาร).
กราบ(กฺราบ) ว. ตราบ เช่น กราบเท่ากัลปาวสาน (พงศ. อยุธยา).
กราบพระน. ผ้ากราบ.
กระดานเลียบกราบเรือส่วนที่เป็นไม้กระดานที่ติดตรงแคมเรือจากหัวไปท้ายเรือสำหรับเดินเลาะ ๆ ไปหรือในเวลาถ่อเรือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grabiwareกราบิแวร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Left... To shore... Port, starboard!จากซ้ายไปฝั่งท่าเรือทางกราบขวา Help! (1965)
# Help me, help meภาพยนตร์เรื่องนี้มีความมุ่งมั่นกราบ ความทรงจำของ นาย อีเลียส ฮาว Help! (1965)
I mean, they pray to the damn thing.มันกราบไหว้หัวรบบ้านั่น Beneath the Planet of the Apes (1970)
Watch your starboard. Jesus!มองกราบขวาเรือหน่อย ปัดโธ่! Jaws (1975)
Starboard!กราบขวา! Jaws (1975)
Watch him. Starboard.ดูมันไว้กราบขวา Jaws (1975)
So bow down to her if you want, bow to her.เคารพนางไปเถอะ ก้มหัวให้นางถ้าพวกเจ้าต้องการ กราบนางเข้าไป! The Princess Bride (1987)
Welcome to Agrabah, City of mystery, of enchantment, and the finest merchandise this side of the river Jordan,on sale today, come on down!ยินดีต้อนรับสู่อุคกราบาห์ นครแห่งความลี้ลับ แห่งความเคลิบเคลิ้ม และสินค้าค้าขายที่ดีที่สุดในแถบ แม่น้ำจอร์แดน เริ่มขายแล้ววันนี้ มาเลย! ดูนี่สิ! Aladdin (1992)
I mean, you don't seem to know how dangerous Agrabah can be.เธอดูไม่รู้จักอันตรายของ อะกราบาห์ Aladdin (1992)
Your father's charged me with keeping peace in Agrabah.พ่อของท่าน ให้ข้าคอยดูแลความสงบสุขใน อะกราบาห์ เด็กชายนั่นเป็น อาชญากร Aladdin (1992)
Aqui; over here!เขามาแล้ว มีอะไรดีกว่านี้นะ เพื่อให้ดูน่าเกรงขาม จับใจ บนถนนของอะกราบาห์ Aladdin (1992)
Ladies and gentlemen, a warm Agrabah welcome forสุภาพบุรัษ สุภาพสตรี ชาวอะกราบาห์ทุกท่าน Aladdin (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กราบ[n.] (krāp) EN: gunwales of a boat ; bulwarks ; sides of a ship   
กราบ[v.] (krāp) EN: prostrate oneself   FR: se prosterner
กราบกราน[v.] (krāp krān) EN: prostrate oneself ; kowtow   
กราบพระพุทธเจ้า[v. exp.] (krāp Phra Phuttha Jao) EN: prostrate oneself to worship Buddha   FR: se prosterner devant le Bouddha

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gunnel[N] กราบเรือ, Syn. gunwale
gunwale[N] ขอบบนของกราบเรือ, See also: กราบเรือ, แคม, Syn. gunnel
larboard[N] กราบเรือด้านซ้าย, Syn. port
starboard[N] กราบขวา
worship[VI] สักการะ, See also: กราบไหว้, นมัสการ, บูชา, เคารพ
worship[VT] สักการะ, See also: กราบไหว้, นมัสการ, บูชา, เคารพ, Syn. adore, glorify, venerate, Ant. defile, desecrate, profane

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aport(อะพอร์ทฺ) adv. ไปทางหรือบนกราบเรือด้านซ้าย (upon or toward the port side)
larboard(ลาร์'บอร์ด) adj. เกี่ยวกับกราบเรือด้านซ้าย. n. กราบเรือด้านซ้าย
shipboard(ชิพ'บอร์ด) adj. บนเรือ,ใช้บนเรือ,กระทำบนเรือ.n. ดาดฟ้าเรือ,กราบเรือ,การอยู่บนเรือ,สภาพบนเรือ, on shipboard บนเรือ เรือเดินสมุทร
side(ไซดฺ) n. ข้าง,ด้าน,ข้างเคียง,สีข้าง,หน้า,ด้านข้าง,ด้านซี่โครง,ด้านสีข้าง,สีข้าง,กรณี,กลุ่มที่แข่งขัน,ฝ่าย,แขนง,กราบเรือ adj. อยู่ทางด้านหนึ่ง,จากด้านหนึ่ง,รอง,บัง เอิญ. vt.,vi. ทำให้มีด้านข้าง,ยืนอยู่ข้าง,สนับสนุน,เก็บเอาไว้,เก็บ,เข้าข้าง -Phr.) side wit
starboard(สทาร์'บอร์ด) n.,adj.,adv. กราบขวา (ของเรือหรือเครื่องบิน) .vt.,vi. หันไปทางกราบขวา
thole(โธล) n. หลักหรือหมุดยึดกรรเชียงที่กราบเรือ. vt. ทนทุกข์ทรมาน,อดทน,ทนรับ,ยอมรับ, Syn. tholepin
weatherboard(เวธ'เธอะบอร์ด) n. กันสาด,แผ่นไม้ชายคา,กราบเรือต้านลม vt. จัดให้มีกันสาดหรือแผ่นไม้ชายคาหรือกราบเรือต้านลม
worship(เวอร์'ชิพ) vt.,vi.,n. (การ) บูชา,สักการะ,บวงสรวง,กราบไหว้,สวดมนต์,สิ่งที่บูชา,ใต้เท้า,ท่าน,ฐานะที่มีเกียรติ, See also: worshiper,worshipper n. worshippingly worshipingly adv., Syn. homage

English-Thai: Nontri Dictionary
bulwark(n) ที่มั่นต่อสู้ข้าศึก,รั้ว,เครื่องป้องกัน,ป้อมปราการ,กราบเรือ
gunwale(n) กราบเรือ
larboard(n) กราบซ้ายเรือ
prostrate(vt) นอนราบ,หมอบราบ,กราบกราน
prostration(n) การนอนราบ,การนอนคว่ำ,การหมอบ,การกราบ
starboard(n) กราบขวาเรือ
worship(vt) นับถือ,บูชา,บวงสรวง,สักการะ,กราบไหว้,สวดมนตร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top