ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

die zulassung

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -die zulassung-, *die zulassung*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want to see the licenseDarf ich mal die Zulassung sehen? Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Leslie... please forgive me.Also, dann ist ja alles klar. Casey bekommt ein Herz und die Zulassung als Mensch und die Hoboken Zephyrs... Sagen Sie es. The Mighty Casey (1960)
- You could've seen her registration.- Haben Sie die Zulassung gesehen? Viva Las Vegas (1964)
I got the registration here.Hier ist die Zulassung. The Thomas Crown Affair (1968)
Your driver's license and registration, please!Ihren Führerschein bitte und die Zulassung. The Brutes (1970)
May I see your registration and license, please?- Den Führerschein und die Zulassung. Takeover (1971)
- Checking the registration.- Ich überprüfe die Zulassung. Across 110th Street (1972)
My licence has been revoked.Die Zulassung wurde mir entzogen. Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
- I'll have to see the registration.- Kann ich die Zulassung sehen? Magnum Force (1973)
I'll still have to see your license and registration, sir.Trotzdem möchte ich lhren Führerschein und die Zulassung sehen. Magnum Force (1973)
Lay this on DMV.Geben Sie das an die Zulassungsstelle weiter. The Victims (1973)
Get the dean of administration on the phone.Rufen Sie die Zulassungsstelle der Uni an. Black Christmas (1974)
The admissions nurse will have to help you.Die Zulassungsschwester muss dir helfen. The Nurse (1975)
For one they can have you disbarred.Die können dir die Zulassung entziehen. ...and justice for all. (1979)
Disbarred?Die Zulassung entziehen? ...and justice for all. (1979)
And if I don't defend him I'll be disbarred for being unethical.Wenn ich nicht bereit bin, entziehen sie mir die Zulassung. ...and justice for all. (1979)
The consequences are that I'll be disbarred.Die Konsequenzen sind, dass mir die Zulassung entzogen wird. ...and justice for all. (1979)
You'll win the case. No disbarment.Den Fall gewinnst du, die Zulassung behältst du. ...and justice for all. (1979)
As long as I am Dean of Admissions at this university we will not enroll you as a premed student.Solange ich an dieser Universität für die Zulassung zuständig bin, werden wir Sie nicht fürs medizinische Vorbereitungsstudium zulassen. The Pledge (1980)
As long as I am Dean of Admissions at this university we will not enroll you as a premed student.Solange ich an dieser Universität für die Zulassung zuständig bin, werden wir Sie nicht fürs medizinische Vorbereitungsstudium zulassen. The Pledge (1980)
We got the license plate numbers. One thing leads to another.Wir haben die Zulassungsnummer. Hopscotch (1980)
"The admission of a duplicate document in preference to an existing original must presuppose the possibility of alteration and so must be disallowed.""Die Zulassung einer Kopie statt eines existierenden Originals... ..birgt die Möglichkeit der Änderung und muss deshalb aberkannt werden." The Verdict (1982)
We object to the admission of a Xerox photocopy.Wir erheben Einspruch gegen die Zulassung der Fotokopie. The Verdict (1982)
Her daughter could have my license suspended for what you did.Ihre Tochter könnte mir die Zulassung entziehen lassen. Steeling the Show (1983)
What?Und die Zulassung? Go for It (1983)
Expired? Yeah, look at it.Die Zulassung ist abgelaufen. Go for It (1983)
Its license plate is ZSG255. (gun firing)Sie fahren ein blaues Auto von 1982, die Zulassungsnummer ist ZSG255. Go for It (1983)
That was the DMV about that license plate number you got.Das war die Zulassungsstelle wegen des Nummernschildes des Autos. A Little Sex, a Little Scandal (1985)
There's parts on it borrowed, but... Registration's clean.Ein paar Teile sind geliehen, aber... die Zulassung ist sauber. At Close Range (1986)
I had a friend of mine check out those license numbers.Ein Freund hat die Zulassungsnummern überprüft. Suspect (1987)
[ Trudy ] On the booking form she gave her address as 4285 Second Avenue.Vermutlich ihr Zuhälter. Wir haben die Zulassungsstelle angerufen, und rate mal. Baseballs of Death (1988)
El "American Way."Er hatte Zugriff auf die Zulassungsstelle für Autos. Baseballs of Death (1988)
Passed the bar on his third attempt.Bekam die Zulassung beim dritten Versuch. Episode #2.8 (1990)
I could report you. Have your license suspended.Ich könnte Ihnen die Zulassung entziehen lassen. The Prince of Tides (1991)
Well, approving an attorney from out of state is a pretty informal matter.Na ja, die Zulassung eines Anwalts aus einem anderen Staat ist recht locker. My Cousin Vinny (1992)
Hey, Russ, give me the registration, will you?He, Russ, gib mir die Zulassung, ok? Red Rock West (1993)
And registration.Und die Zulassung. Dave (1993)
I thought I'd jump start the bar exam work.Auf die Zulassungsprüfung lernen. The Firm (1993)
But the bar exam!- Aber die Zulassungsprüfung... The Firm (1993)
Hey, you're about to take the bar exam.Sie machen doch bald die Zulassungsprüfung. The Firm (1993)
And Dr. Bowen, are you board-certified to practice in this state?Und Dr. Bowen, haben Sie die Zulassung, in diesem Staat zu praktizieren? Mr. Jones (1993)
May I see your license and registration, ma'am?Darf ich mal lhren Fhrerschein und die Zulassung sehen, Ma'am? Short Cuts (1993)
Once we have European approval, the FDA will agree to testing.Haben wir erst die Zulassung für Europa, wird die Drogenaufsicht Tests genehmigen. Junior (1994)
And the school board suspended her license.Und das Schulamt hat ihr die Zulassung entzogen. The D'Arcy Files (1994)
I'll need to check your vehicle registration and conveyance data.Die Zulassungspapiere, bitte. The Fear That Follows (1994)
You got the titles and shit?Hast du die Zulassungen und alles? Kiss of Death (1995)
Our FDA approval didn't come through.Das Gesundheitsamt hat die Zulassung verweigert. The One with the List (1995)
Food and Drug Administration, Lois.Amt für die Zulassung von Arzneimitteln. Whine, Whine, Whine (1995)
I went to med school but I still have to pass my licensing exam.Ich studierte Medizin... muss aber noch die Zulassungsprüfung machen. The Switch (1995)
I can defer admission for a year.Ich kann die Zulassung ein Jahr rausschieben. Explorers (1995)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top