ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สลักหักพัง

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สลักหักพัง-, *สลักหักพัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลักหักพัง[V] be ruined, See also: go to ruin, lie in ruins, Syn. ปรักหักพัง, ชำรุด, Example: ประชาชนปล่อยให้อารามเหล่านี้สลักหักพังไป
สลักหักพัง[ADJ] ruined, Example: องค์พระพุทธรูปเหล่านี้ถูกทอดทิ้งอยู่ตามโบราณสถานซึ่งสลักหักพัง, Thai definition: ซึ่งปรักหักพัง, ซึ่งชำรุด, ซึ่งทรุดโทรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Through the smoke and debris over the National Mall, we can confirm reports that the Washington Monument has been completely destroyed.มีควันและซากสลักหักพังทั่วทั้ง National Mall เราได้รับรายงานยืนยันว่าอนุสาวรีย์วอชิงตัน ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง Face Off (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สลักหักพัง[v.] (salakhakphang) EN: be ruined ; go to ruin ; lie in ruins   
สลักหักพัง[adj.] (salakhakphang) EN: ruined   FR: délabré ; en ruine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debris(เดบ'บรี,เด'บรี,ดะบรี') n. ซากสลักหักพัง,เศษ,ขยะ,การสะสมของเศษหิน,ดินทรายสะสมที่ถูกพัดมาจากที่สูง, Syn. rubble
dilapidate(ดิแลพ'พิเดท) vi.,vt. ทำให้ชำรุด,ทำให้พัง,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ทำให้สูญเสีย. vi. สลักหักพัง,ชำรุด,เน่าเปื่อย., See also: dilapidation n. ดูdilapidate dilapidator n. ดูdilapidate
kaput(คาพุท') adj. เสียหาย,เสื่อมเสีย,สลักหักพัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top