ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปรักหักพัง

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรักหักพัง-, *ปรักหักพัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรักหักพัง[V] be ruined, See also: lie in ruins, be dilapidated, be in a state of decay, be in disrepair, Syn. ชำรุด, ทรุดโทรม, ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, ผุพัง, Example: พระราชวังเก่าปรักหักพังอยู่อย่างนี้มาหลายร้อยปีแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรักหักพังก. ชำรุด, ทรุดโทรม, (ใช้แก่สิ่งก่อสร้าง).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The present city of Iskenderun is built on its ruins.เมืองอิสเคนเดอรัน ในปัจจุบัน ถูกสร้างบนซากปรักหักพังของมัน. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Wait a second, Darrell. McQueen is in the wreckage.รอสอง, ดาร์เรล มควีน อยู่ในซากปรักหักพัง Cars (2006)
I saw the wreckage of the train... wreck.ฉันเห็นซากปรักหักพัง ของรถไฟ... ซากรถไฟ Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
Landed 300 feet away from the wreck.จอดห่างออกไป 300 ฟุต จากซากปรักหักพัง Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
It's quite perfect according to the look what director wants he wanted ruins!มันค่อนข้างจะเพอร์เฟ็ค ตรงตาม ที่ผู้กำกับเล่งไว้ เขาต้องการซากปรักหักพังOm Shanti Om (2007)
Sir, the enemy is attempting to flee through the debris field.ท่านครับ พวกศัตรูพยายามที่จะหลบหนีผ่านซากปรักหักพังไปครับ Rising Malevolence (2008)
Pieces of wreckage and an intensely magnetic shroud covering mutilated remains?เศษส่วนของซากปรักหักพัง กับโครงภายนอกแม่เหล็กสูง ในนั้นศพถูกหันเป็นชิ้นๆๆ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Police and emergency workers in Manchester are still combing through what is left of this block of flats.ตำรวจและทีมฉุกเฉินในแมนเชสเตอร์ ยังคงค้นหาท่ามกลางซากปรักหักพัง Body of Lies (2008)
Yeah, it's ruins, I think. A Mayan temple.ใช่ๆมันเป็นซากปรักหักพังที่ต้องคำสาบ ผมคิดว่ามันเป็นวิหารของพวกมายันต์ The Ruins (2008)
It could just be debris.อาจจะเป็นแค่ซากปรักหักพังก็ได้ Legacy of Terror (2009)
With your fantasy in ruins and an assassin's blade in your throat.ลองนึกภาพที่รอบ ๆ ตัวเจ้ามีแต่ซากปรักหักพัง และที่คอเจ้าถูกปักด้วยมีดของข้า Assassin's Creed: Lineage (2009)
But if you know where to look... these ruins are full of riches.แต่ถ้าคุณรู้ว่าจะดูที่ไหน ซากปรักหักพังเหล่านี้เต็มไปด้วย ความมั่งคั่ง 9 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรักหักพัง[v.] (prakhakphang) EN: be ruined ; lie in ruins ; be dilapidated ; be in a state of decay ; be in disrepair   FR: tomber en ruine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dilapidated(ดิแลพ'พิเดทิด) adj. ปรักหักพัง,ชำรุดทรุดโทรม,เน่าเปื่อย, Syn. falling
gone(กอน,โกน) adj. จากไป,ผ่านไป,ที่แล้ว,อดีต,สูญเสีย,หมดหวัง,ปรักหักพัง,ตั้งครรภ์,ตายแล้ว,อ่อนแรง,ใช้หมดแล้ว,เยี่ยมยอด
ruin(รู'อิน) n. ความพินาศ,ความหายนะ,ซากปรักหักพัง,สถานที่ปรักหักพัง,ความล่มจม,การล้มละลาย vi. ทำให้พินาศ,ทำลาย ให้ล่มจม,ทำให้ย่อยยับ,ล่อลวง (ผู้หญิง) vi. ประสบความพินาศ,ประสบความหายนะ,ล่มจม,ล้มละลาย,ย่อยยับ, See also: ruinable adj. ruiner n.
ruination(รูอิเน'เชิน) n. การพินาศ,การล่มจม,การล้มละลาย,สิ่งที่พินาศ,สิ่งที่ย่อยยับ,สิ่งปรักหักพัง, Syn. destruction
ruinous(รู'อะเนิส) adj. ทำให้พินาศ,ซึ่งทำลาย,เป็นภัย,ย่อยยับ,ล่มจม,ประกอบด้วยซากปรักหักพัง, Syn. disastrous,wasting

English-Thai: Nontri Dictionary
debris(n) ซากปรักหักพัง,เศษเล็กเศษน้อย,ตะกอน
decadent(adj) เสื่อมโทรม,เสื่อม,ทรุดโทรม,ผุพัง,ปรักหักพัง,หมดสภาพ
dilapidated(adj) ปรักหักพัง,แตกสลาย,ทรุดโทรม,ชำรุด
ruin(n) สิ่งปรักหักพัง,ความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความพินาศ
wreck(n) เรือแตก,การอับปาง,ซากปรักหักพัง
wreckage(n) การทำลาย,ซากปรักหักพัง,ความหายนะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Ruine(n) |die, pl. Ruinen| ซากปรักหักพัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top