ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come-on

K AH1 M AA1 N   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come-on-, *come-on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
come-on[N] ท่าทางเชื้อเชิญ, Syn. invitation
come-on[N] สิ่งจูงใจ, See also: สิ่งที่เสนอเพื่อเป็นการจูงใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
COME-ON K AH1 M AA1 N
COME-ONS K AH1 M AA1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
come-on (n) kˈʌm-ɒn (k uh1 m - o n)
come-ons (n) kˈʌm-ɒnz (k uh1 m - o n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come-on
   n 1: anything that serves as an enticement [syn: {bait}, {come-
      on}, {hook}, {lure}, {sweetener}]
   2: qualities that attract by seeming to promise some kind of
     reward [syn: {lure}, {enticement}, {come-on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top