ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฝึกงาน

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝึกงาน-, *ฝึกงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝึกงาน[V] apprentice, See also: train, Example: ตอนนี้ผมมาฝึกงานที่กระทรวงการคลัง สนุกดี มีความรู้เพิ่มมาก, Thai definition: สอนให้ทำงานจนทำได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝึกงานก. สอนให้ทำงานจนทำเป็น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Elle, come on, you'll never get the grades... to qualify for one of those spots.แอล ไม่เอาน่า คุณเกรดไม่ถึงหรอก ที่จะถูกคัดไปฝึกงานได้น่ะ Legally Blonde (2001)
You're applying for my internship, aren't you?คุณจะสมัครฝึกงานด้วยใช่มั้ย Legally Blonde (2001)
Law school was a mistake. This internship was a mistake.คณะนิติศาสตร์เป็นความผิดพลาด การฝึกงานนี่ก็เป็นความผิดพลาด Legally Blonde (2001)
Callahan only gave me that internship... because he liked the way I looked.คาลาฮานให้ฉันฝึกงานเพียงเพราะ... เขาชอบตัวฉัน Legally Blonde (2001)
I've always loved the dialogue between you and Fujiwara Chiyoko.คุณ เอโกะ ครับ, นี่คือ เกนยะ, เด็กฝึกงานคนใหม่ครับ. Millennium Actress (2001)
I want to show him an article I have here on marketing internship.อยากให้เขาดูคอลัมน์ เกี่ยวกับการฝึกงานด้านการตลาด - เห็นมั้ย I Heart Huckabees (2004)
It, it's based on a real case when I was an intern.มัน มันเป็นเรื่องจริง ตอนที่ฉันเป็นนักศึกษาฝึกงาน Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
He's still in training.ยังอยู่ในช่วงฝึกงาน Eight Below (2006)
You see, I apprenticed as a tool and die maker in Germany.เห็นยัง ฉันเคยฝึกงานเป็นช่างแกะแม่พิมพ์ในเยอรมัน Rescue Dawn (2006)
Sir, this is Mélanie Prouvost, our new intern.- ได้ค่ะ ท่านคะ นี่เมลานี พรูโวท์ เด็กฝึกงานคนใหม่ The Page Turner (2006)
Not yet, but this internship means a lot to me.ยังไม่รู้ค่ะ ได้เป็นแค่เด็กฝึกงาน ฉันก็ตื้นตันแล้ว The Page Turner (2006)
I can watch your son.ช่วงนั้นฉันคงฝึกงานที่นี่เสร็จ พอดูแลลูกให้คุณได้ The Page Turner (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝึกงาน[v.] (feukngān) EN: apprentice ; train   

English-Thai: Longdo Dictionary
internship(n) การฝึกงาน, ช่วงเวลาที่ได้ฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ เช่น A successful internship can help pave the way toward possible full-time employment opportunities after graduation.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apprentice to[PHRV] ฝึกงานเป็น (ปกติใช้ passive voice), See also: ฝึกเป็น, ได้รับการฝึกงานเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprentice(อะเพรน'ทิส) n. ผู้ฝึกงาน,เด็กฝึกงาน,ผู้เรียนรู้,ผู้กำลังได้รับการฝึกอย่างพิเศษ. -vt. ทำให้เป็นผู้ฝึกงาน. -apprenticeship n.
boy(บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก, Syn. youngster
cadet(คะเดท') n. นักเรียนโรงเรียนนายร้อย,เด็กฝึกงาน,น้องชาย, See also: cadetship n. cadetcy n.
half deckที่พักคนฝึกงานในเรือสินค้า
journeyman(เจอร์'นีเมิน) n. ผู้ผ่านการฝึกงานแล้ว,ผู้ชำนาญงาน pl. journneymen
prentice(เพรน'ทิส) n. เด็กฝึกงาน,ผู้ฝึกงาน
shop(ชอพ) n. ร้าน,ร้านค้า,ร้านขายปลีก,ร้านเล็ก ๆ ,โรงฝึกงาน,โรงซ่อม,สำนักงาน,ห้องทำงาน,ที่ทำงาน,อาชีพ,การงาน, talk shop สนทนาเกี่ยวกับอาชีพการงาน vi. เดินดูหรือซื้อสินค้าตามร้าน, Syn. market,store
trainee(เทรนนี') n. ผู้ได้รับการฝึกหัด,ผู้ฝึกงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
apprentice(n) เด็กฝึกงาน,ลูกมือฝึกหัด
apprentice(vi) ฝึกหัด,ฝึกงาน
apprenticeship(n) การฝึกงาน,การฝึกหัด
boy(n) เด็กชาย,ลูกชาย,เด็กหนุ่ม,คนใช้ผู้ชาย,บ๋อย,นักการ,เด็กฝึกงาน
shop(n) สำนักงาน,ร้าน,โรงฝึกงาน,การงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
実習[じっしゅう, jisshuu] (n) ฝึกงานภาคปฏิบัติ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
工場実習[こうじょうじっしゅう, koujoujisshuu] Thai: ฝึกงานในโรงงาน English: training in the factory

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top