ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laboriously

L AH0 B AO1 R IY0 AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laboriously-, *laboriously*, laborious
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and laboriously knock holes through the bottom of it? Come, Colonel.ท่านผู้พันครับในฐานะผู้รักษากฎหมาย Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนัก[nak] (adv) EN: toughly ; tediously ; laboriously  FR: durement ; laborieusement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LABORIOUSLY L AH0 B AO1 R IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laboriously (a) lˈəbˈɔːrɪəʳsliː (l @1 b oo1 r i@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
えっちらおっちら[ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously [Add to Longdo]
こつこつ(P);コツコツ[kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv, adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laborious \La*bo"ri*ous\, a. [L. laboriosus, fr. labor labor:
   cf. F. laborieux.]
   1. Requiring labor, perseverance, or sacrifices; toilsome;
    tiresome.
    [1913 Webster]
 
       Dost thou love watchings, abstinence, or toil,
       Laborious virtues all? Learn these from Cato.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Devoted to labor; diligent; industrious; as, a laborious
    mechanic.
    [1913 Webster] -- {La*bo"ri*ous*ly}, adv. --
    {La*bo"ri*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laboriously
   adv 1: in a laborious manner; "their lives were spent in
       committee making decisions for others to execute on the
       basis of data laboriously gathered for them"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top