Search result for

วิกลจริต

   
49 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิกลจริต-, *วิกลจริต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิกลจริต[ADJ] mad, See also: insane, psychotic, nuts, crazy, unhinged, out of one's mind, Syn. บ้า, Example: ถ้าน.ส.ราตรีไม่ได้เป็นคนวิกลจริตทำไมอยู่ๆ จะต้องกุเรื่องเหล่านี้ขึ้นมา, Thai definition: ที่มีความประพฤติหรือกิริยาผิดปกติเพราะสติวิปลาส
วิกลจริต[V] be mad, See also: be insane, be psychotic, be nuts, be crazy, be unhinged, be out of one's mind, Syn. บ้า, Example: พอต้องสิ้นเนื้อประดาตัว เขาก็ถึงกับวิกลจริตและฆ่าตัวตาย, Thai definition: ประพฤติหรือทำกิริยาผิดปกติเพราะสติวิปลาส

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิกลจริต(วิกนจะหฺริด) ว. มีความประพฤติหรือกิริยาผิดปรกติเพราะสติวิปลาส เช่น เขาเป็นคนวิกลจริต ร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างโดยไม่มีสาเหตุ, เป็นบ้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amentia (L.)วิกลจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insaneวิกลจริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unsound mindวิกลจริต, จิตวิปลาส [ดู non compos mentis] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non compos mentis (L.)วิกลจริต, จิตวิปลาส [ดู unsound mind] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal insaneวิกลจริตทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insanityวิกลจริต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was deranged. He was a lunatic.แล้วเขาก็เป็นคนวิกลจริต เขาเป็นคนบ้า Clue (1985)
I wonder if insanity is covered in the employee health plan?ผมสงสัยว่า ไอ้ความวิกลจริตเนี่ย! มันอยู่ในประกันสังคมด้วยหรือเปล่า? Mannequin (1987)
Is there any history of insanity in the family?ครอบครัวของเราเคยมีประวัติ เรื่องเพี้ยน หรือวิกลจริตบ้างไหมครับ? Mannequin (1987)
The Cliffs of Insanity!หุบเขาวิกลจริต The Princess Bride (1987)
Is sick!เป็นคนวิกลจริต Field of Dreams (1989)
I haven't published a word in 17 years, and still I have to endure lunatics like you.ฉันไม่ได้เขียนแม้แต่คำเดียวใน 17 ปี แต่ฉันยังต้องทนกับ คนวิกลจริตอย่างนาย Field of Dreams (1989)
The masked psychotic. Your favorite.หน้ากากของความวิกลจริต ของโปรดคุณเลย Basic Instinct (1992)
Wasn't it Nietzsche's work itself, which through deconstructive and post-structuralist readings induced the death of psychobiography?ผลงานของเนเช่ ซึ่ง... ...ผ่านจิตวิทยาการวิจารณ์และ นักโครงสร้างการอ่าน... ...โน้มน้าวไปสู่ความตาย แห่งความวิกลจริตไม่ใช่เหรอ? Basic Instinct (1992)
And Cheslav, the masked psychotic.และเชสลาฟ หน้ากากของความวิกลจริต Basic Instinct (1992)
So it was not so insane that we all found ourselves... on an airplane, flying to the island of Eros.และมันไม่ใช่ความวิกลจริต ซึ่งเราพบว่าพวกเราทั้งหมดบนเครื่องบิน กำลังบินไปเกาะอีรอส Don Juan DeMarco (1994)
- But now I think you are both mad.- แต่ตอนนี้ฉันคิดว่าทั้ง 2 คนวิกลจริต Anastasia (1997)
Neurological condition, 60 percent probability. Manic depression, 42 percent probability.โอกาส เส้นประสาทเสื่อม,60 % โอกาสที่ วิกลจริต,42 % Gattaca (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิกลจริต[adj.] (wikonjarit) EN: mad ; insane ; psychotic ; nuts ; crazy ; unhinged ; out of one's mind   FR: insensé ; dément

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insane[ADJ] ซึ่งขาดสติ, See also: วิกลจริต, ไร้เหตุผล, สติไม่ปกติ, Syn. crazy, foolish, mad, Ant. sane
lunatic[ADJ] บ้า, See also: วิกลจริต, มีสติวิปลาส, Syn. insane, demented, crazy
mad[ADJ] วิกลจริต (เพราะป่วยทางจิต), See also: บ้า, สติไม่ดี, Syn. insane, crazy, Ant. normal
bonkers[SL] เป็นบ้า, See also: วิกลจริต
bonzo[SL] บ้า, See also: วิกลจริต
coo-coo[SL] เป็นบ้า, See also: วิกลจริต, Syn. cuckoo
cuckoo[SL] เป็นบ้า, See also: วิกลจริต, Syn. coo-coo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน,ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน,ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
alienism(เอ' เลียนนิสซึม, แอล' ยันนิสซึม) n. alienage, การศึกษาหรือรักษาโรคจิต (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหากฎหมาย) นิติจิตเวชศาสตร์. ภาวะวิกลจริต (alienage)
batty(แบท'ที) adj. บ้า,สติฟั่นเฟือน adj. เหมือนค้างคาว,วิกลจริต
certified(เซอ'ทิไฟดฺ) adj. ซึ่งได้รับการรับรอง,ซึ่งได้รับการพิสูจน์,ซี่งได้รับการค้ำประกัน,ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนวิกลจริต
daft(ดาฟฺทฺ) adj. บ้า,วิกลจริต,โง่เง่า,สนุกสนาน,ขี้เล่น., See also: daftiness n. ดูdaft
dement(ดิเมนทฺ) vt. ทำให้บ้า,ทำให้วิกลจริต
demented(ดีเมน'ทิด) adj. บ้า,วิกลจริต,จิตเสื่อม., See also: dementedness n. ดูdemented, Syn. insane ###A. sane
dementia(ดิเมน'ชะ,-เชีย) n. โรควิกลจริตที่มีจิตเสื่อม,
insanity(อินแซน'นิที) n. ความมีสติที่ไม่ปกติ,ภาวะสติวิปลาส,ความวิกลจริต, Syn. mania

English-Thai: Nontri Dictionary
batty(adj) บ้า,วิกลจริต,ฟั่นเฟือน
bedlamite(n) คนบ้า,คนวิกลจริต,คนเสียสติ
bugs(adj) บ้า,วิกลจริต,เป็นโรคจิต,คลั่ง
derangement(n) ความยุ่งเหยิง,ความบ้า,ความวิกลจริต,ความฟั่นเฟือน
insane(adj) บ้า,ประสาท,วิกลจริต,สติวิปลาส
insanity(n) ความบ้า,ความวิกลจริต,ความวิปลาส,ความเสียสติ
lunacy(n) ความบ้า,ความวิกลจริต,ความฟั่นเฟือน,ความไม่เต็มบาท
lunatic(adj) บ้า,วิกลจริต,เสียสติ,ฟั่นเฟือน,วิปลาส
lunatic(n) คนบ้า,คนวิกลจริต,คนฟั่นเฟื่อน,คนเสียสติ,คนสติวิปลาส
mad(adj) บ้า,บ้าคลั่ง,คลั่งไคล้,โวยวาย,ฟั่นเฟือน,วิกลจริต

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top