Search result for

neck

(139 entries)
(0.0317 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neck-, *neck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neck[N] ลำคอ (อวัยวะ), See also: คอ, Syn. cervix, nape
neck[N] คอเสื้อ, Syn. neckband, neckline, collar line
neck[N] คอขวด
neck[VI] โอบกอด (จูบและกอด), See also: กอดรัด, Syn. osculate, smack
neck[N] ส่วนที่แคบเข้ามา
necklet[N] เครื่องประดับลำคอ, See also: สร้อยคอ, Syn. necklace
necktie[N] เน็กไท, Syn. ascot, neckwear
neckband[N] คอเสื้อ, Syn. choker, collar
necklace[N] สร้อยคอ, See also: สายสร้อยคอ, Syn. chain, ornament, beads
neckline[N] คอเสื้อ, See also: เส้นขอบคอเสื้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neck(เนค) n. คอ,ช่วงคอ,ส่วนคอ,ช่องแคบ,ส่วนคอฟัน -Phr. (neck and neck ใกล้ชิดมากยังไม่ทราบผล)
neckerchief(เนค'เคอชีฟ) n. ผ้าพันคอ,ผ้าสี่เหลี่ยมสำหรับพันคอ
necking(เนค'คิง) n. การจูบและกอดรัด
necklace(เนค'ลิส) n. สร้อยคอ
necktie(เนค'ไท) n. เนคไท
neckwear(เนค'แวร์) n. เครื่องสวมคอ
bottleneck(บอท'เทิลเนค) n. ทางเข้าที่แคบสถานที่หรือระยะเวลาที่อยู่ในภาวะลำบาก vt. ขัดขวาง vt. อุดตัน,อยู่ในภาวะที่ลำบาก
breakneck(เบรค'เนค) adj. อันตรายมาก
bull-neckedadj. ซึ่งมีคอใหญ่.
high-neckedadj. เสื้อคอสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
neck(n) คอ,ช่องแคบ,คอคอด
necklace(n) สร้อยคอ,ลูกประคำ
necktie(n) เน็คไท
neckwear(n) ผ้าผูกคอ
bottleneck(n) ทางแคบ,คอคอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neckส่วนคอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
neck of femurคอกระดูกต้นขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neck of mandibleคอขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
neck of the womb; cervix uteri; neck, uterineคอมดลูก [มีความหมายเหมือนกับ cervix ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neck, uterine; cervix uteri; neck of the wombคอมดลูก [มีความหมายเหมือนกับ cervix ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neck, webbedคอปีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neckคอ [TU Subject Heading]
neckneck, พื้นที่คอด, พื้นดินคอด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
neckneck, ส่วนคอด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
neck cutoffneck cutoff, ลำน้ำลัดส่วนคอด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Neck painปวดคอ [TU Subject Heading]
Necklacesสร้อยคอ [TU Subject Heading]
necktieเนกไท [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Necktiesเนคไท [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't even get the chance to show him my necklaceฉันแทบจะไม่มีโอกาสโชว์สร้อยคอของฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
The nape of the neck is chuck's kryptonite.ตรงหลังคอเนี่ยเป็นจุดอ่อนของชัคเลย Pret-a-Poor-J (2008)
(Foreman) his head and neck are completely swollen.หัวและคอของเค้าบวมเป่ง Adverse Events (2008)
She's got a droopy eye, fat face, thick neck.เธอมีตาโปน หน้าอ้วน คอหนา Last Resort (2008)
- His neck. Distended jugular.นั่นอะไีร\ คอเขามีเส้นเลือดใหญ่ขยายตัว Last Resort (2008)
Our necks might very well depend on it.ชะตาของเราอาจขึ้นอยู่กับมันก็ได้ Downfall of a Droid (2008)
My neck hurts.ฉันเจ็บคอนะ Beethoven Virus (2008)
If we deliver it to Tim, it's Eddie's neck and Vogel is still after us.ถ้าเราส่งมันให้กับทิม เอ็ดดี้ไม่รอดแน่ แล้วโวเกลก็ยังอยู่ยุ่งกับเรา The Bank Job (2008)
Inject it in your neck when you pass the official border.ฉีดเข้าที่คอหลังจากที่นายผ่านข้ามพรมแดนได้แล้ว Babylon A.D. (2008)
I'll snap his neck.ฉันจะเข้าไปกัดคอเขา Bolt (2008)
Her white neck.ลำคอขาวผ่อง My Sassy Girl (2008)
This necklace is given from your ex-boyfriend, isn't it?สร้อยนี่เธอได้จากแฟนเก่าใช่มั้ย? My Sassy Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neckMother gave me a pearl necklace.
neckHe got his neck broken in the accident.
neckMy neck snapped when my car was hit from behind.
neckWhen he shouted, the veins in his neck stood out clearly.
neckYou are a pain in my neck!
neckThis shirt doesn't fit me round the neck.
neckMy neck snapped when I did a headstand.
neckThe police seized the robber by the neck.
neckSome people are up to their necks in debt.
neckThis necklace of Jane's is a gift from her grandmother.
neckThe horses are coming down the track and it's neck and neck.
neckOnly turning the wheel of time with a rope around your neck.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำคอ[N] neck, See also: throat, Syn. คอ, Example: ลำคอแห้งผากไปหมด
สร้อย[N] necklace, See also: ornamental chain, Syn. สายสร้อย, Example: ชายหนุ่มกำลังตั้งท่าจะกระโดดเข้าไปกระชากสร้อย, Count unit: สาย, เส้น, Thai definition: เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ
สร้อยคอ[N] necklace, Count unit: เส้น, Thai definition: สร้อยสำหรับสวมที่คอ
เน็คไท[N] necktie, Syn. เนคไท, Example: เขาแต่งตัวสะอาด ผมตัดสั้นหวีเรียบ เสื้อกางเกงไร้รอยยับ เน็คไททันสมัย รองเท้าเป็นมันเงา, Count unit: เส้น, Thai definition: ผ้าผูกคอเสื้อเชิร์ตของผู้ชาย, Notes: (อังกฤษ)
กอดจูบ[V] pet, See also: neck, Syn. โอบกอด, Example: มีคนเห็นเธอกอดจูบกับผู้ชายอยู่หน้าสวนสาธารณะ, Thai definition: โอบร่างไว้ในวงแขนและเอาจมูกสัมผัสสูดแสดงความรักหรือความใคร่
คอเสื้อ[N] collar, See also: neck, Example: คนนั้นจะก้าวพ้นรถ ผมก็ลุกพรวดเดียวเอื้อมมือไปคว้าคอเสื้อเขาไว้ได้, Count unit: คอ, Thai definition: ส่วนของเสื้อที่ชิดคอหรือที่คว้านให้เป็นวงเพื่อสวมหัวได้, ส่วนประกอบของคอเสื้อมีแบบต่างๆ
คอระฆัง[N] neck of pagoda, Example: กรุพระที่ขุดนี้มี 2 จุด คือ กรุที่ฐานเจดีย์และที่คอระฆังเจดีย์, Thai definition: ส่วนพระเจดีย์ตรงยอดคอด ต่อองค์พระเจดีย์กับยอด
คอ[N] neck, See also: throat, nape, Example: การก้มเงยและนั่งอยู่ตลอดเวลาจะทำให้มีอาการของการปวดเมื่อยคอ หลังและแขน, Count unit: คอ, Thai definition: อวัยวะของร่างกายส่วนที่ต่อระหว่างตัวกับหัว
พรวน[N] neck-bell, Syn. ลูกพรวน, กระพรวน, Example: ในระบำบ้านเชียง ผู้แสดงหญิงจะประดับร่างกายด้วยสร้อยหินสีต่างๆ พรวน และกำไลสัมฤทธิ์, Count unit: ลูก, Thai definition: โลหะทำเป็นรูปกลมกลวงมีลูกกลิ้งอยู่ข้างในเพื่อให้เกิดเสียง
มาลา[N] necklace, Syn. สร้อยคอ, Count unit: เส้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบาดเจ็บที่คอ[n. exp.] (kān bātjep thī khø) EN: neck injury   
ก้านคอ[n.] (kānkhø) EN: back part of the neck ; nape   
ขี่คอ[v. exp.] (khī khø) EN: carry a baby on one's neck   
คล้อยหลัง[v.] (khløilang) EN: pass by ; move by ; turn one's neck   
คล้อง[v.] (khløng) EN: hang around the neck ; wear around the neck   FR: porter autour du cou
คอ[n.] (khø) EN: neck ; throat   FR: cou [m] ; gorge [f] ; col [m] (vx)
คอขวด[n.] (khøkhūat) EN: bottleneck   FR: col d'une bouteille [m] ; goulot d'une bouteille [m]
คอกลม[n.] (khøklom) EN: round neck   
คอกระเช้า[n.] (khøkrachao) EN: round-necked sleeveless collar   
คอกระดูกโคนขา[n. exp.] (khø kradūk khōn khā) EN: neck of femur   

CMU English Pronouncing Dictionary
NECK    N EH1 K
NECKS    N EH1 K S
NECKED    N EH1 K T
NECKER    N EH1 K ER0
NECKTIE    N EH1 K T AY2
NECKTIES    N EH1 K T AY2 Z
NECKWEAR    N EH1 K W EH2 R
NECKLACE    N EH1 K L AH0 S
NECKLACES    N EH1 K L AH0 S AH0 Z
NECKLACING    N EH1 K L AH0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neck    (v) (n e1 k)
necks    (v) (n e1 k s)
necked    (v) (n e1 k t)
necking    (v) (n e1 k i ng)
necklet    (n) (n e1 k l i t)
necktie    (n) (n e1 k t ai)
neckband    (n) (n e1 k b a n d)
necklace    (n) (n e1 k l @ s)
necklets    (n) (n e1 k l i t s)
neckline    (n) (n e1 k l ai n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschnitt {m}neck line [Add to Longdo]
Genickbruch {m}neck fracture; broken neck [Add to Longdo]
Hals {m}; Genick {n} | Hälse {pl} | steifer Hals | einen steifen Hals bekommenneck | necks | crick in one's neck | to crick one's neck [Add to Longdo]
Neckerei {f} | Neckereien {pl}badinage | badinages [Add to Longdo]
Schlips {m}neck tie [Add to Longdo]
neckento tease [Add to Longdo]
necken | neckend | neckt | neckteto banter | bantering | banters | bantered [Add to Longdo]
neckendbadinaging [Add to Longdo]
neckendjollying [Add to Longdo]
neckend {adv}banteringly [Add to Longdo]
necktjollies [Add to Longdo]
necktejollied [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage [Add to Longdo]
こりこり[, korikori] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (like a pickle); crunchy; (2) (on-mim) firm (musculature); (3) (on-mim) stiff (shoulders, neck, etc.) [Add to Longdo]
せせり[, seseri] (n) {food} (esp. as yakitori) chicken neck meat [Add to Longdo]
ろくろっ首;轆轤っ首[ろくろっくび, rokurokkubi] (n) (See 轆轤首) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
ろくろ首;轆轤首[ろくろくび, rokurokubi] (n) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
オープンシャツ[, o-punshatsu] (n) open-necked shirt (wasei [Add to Longdo]
オフショルダーネックライン[, ofushoruda-nekkurain] (n) off-the-shoulder neckline [Add to Longdo]
オフタートル[, ofuta-toru] (n) knit top with a loose turtleneck or cowl neck design (wasei [Add to Longdo]
カウルネックライン[, kaurunekkurain] (n) cowl neckline [Add to Longdo]
クルーネック[, kuru-nekku] (n) crew neck (sweater) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luò, ㄌㄨㄛˋ, ] neck-ornament [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, ] necklace [Add to Longdo]
[yīng, , / ] necklace [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] neck [Add to Longdo]
脖子[bó zi, ㄅㄛˊ ㄗ˙, ] neck [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, ] neck; throat [Add to Longdo]
[lǐng, ㄌㄧㄥˇ, / ] neck; collar; to lead; to receive [Add to Longdo]
领巾[lǐng jīn, ㄌㄧㄥˇ ㄐㄧㄣ, / ] neckcloth; neckerchief [Add to Longdo]
领带[lǐng dài, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄞˋ, / ] neck tie [Add to Longdo]
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, / ] neck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neck \Neck\ (n[e^]k), n. [OE. necke, AS. hnecca; akin to D. nek
   the nape of the neck, G. nacken, OHG. nacch, hnacch, Icel.
   hnakki, Sw. nacke, Dan. nakke.]
   1. The part of an animal which connects the head and the
    trunk, and which, in man and many other animals, is more
    slender than the trunk.
    [1913 Webster]
 
   2. Any part of an inanimate object corresponding to or
    resembling the neck of an animal; as:
    (a) The long slender part of a vessel, as a retort, or of
      a fruit, as a gourd.
    (b) A long narrow tract of land projecting from the main
      body, or a narrow tract connecting two larger tracts.
    (c) (Mus.) That part of a violin, guitar, or similar
      instrument, which extends from the head to the body,
      and on which is the finger board or fret board.
      [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) A reduction in size near the end of an object,
    formed by a groove around it; as, a neck forming the
    journal of a shaft.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) the point where the base of the stem of a plant
    arises from the root.
    [1913 Webster]
 
   {Neck and crop}, completely; wholly; altogether; roughly and
    at once. [Colloq.]
 
   {Neck and neck} (Racing), so nearly equal that one cannot be
    said to be before the other; very close; even; side by
    side.
 
   {Neck of a capital}. (Arch.) See {Gorgerin}.
 
   {Neck of a cascabel} (Gun.), the part joining the knob to the
    base of the breech.
 
   {Neck of a gun}, the small part of the piece between the
    chase and the swell of the muzzle.
 
   {Neck of a tooth} (Anat.), the constriction between the root
    and the crown.
 
   {Neck or nothing} (Fig.), at all risks.
 
   {Neck verse}.
    (a) The verse formerly read to entitle a party to the
      benefit of clergy, said to be the first verse of the
      fifty-first Psalm, "Miserere mei," etc. --Sir W.
      Scott.
    (b) Hence, a verse or saying, the utterance of which
      decides one's fate; a shibboleth.
 
         These words, "bread and cheese," were their neck
         verse or shibboleth to distinguish them; all
         pronouncing "broad and cause," being presently
         put to death.           --Fuller.
 
   {Neck yoke}.
    (a) A bar by which the end of the tongue of a wagon or
      carriage is suspended from the collars of the
      harnesses.
    (b) A device with projecting arms for carrying things (as
      buckets of water or sap) suspended from one's
      shoulders.
 
   {On the neck of}, immediately after; following closely; on
    the heel of. "Committing one sin on the neck of another."
    --W. Perkins.
 
   {Stiff neck}, obstinacy in evil or wrong; inflexible
    obstinacy; contumacy. "I know thy rebellion, and thy stiff
    neck." --Deut. xxxi. 27.
 
   {To break the neck of}, to destroy the main force of; to
    break the back of. "What they presume to borrow from her
    sage and virtuous rules . . . breaks the neck of their own
    cause." --Milton.
 
   {To harden the neck}, to grow obstinate; to be more and more
    perverse and rebellious. --Neh. ix. 17.
 
   {To tread on the neck of}, to oppress; to tyrannize over.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 neck \neck\, v. i.
   To kiss and caress amorously. [Colloq.] -- n. {necking}.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neck \Neck\, v. t. [imp. & p. p. {Necked}; p. pr. & vb. n.
   {Necking}.] (Mech.)
   To reduce the diameter of (an object) near its end, by making
   a groove around it; -- used with down; as, to neck down a
   shaft.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neck
   n 1: the part of an organism (human or animal) that connects the
      head to the rest of the body; "he admired her long graceful
      neck"; "the horse won by a neck" [syn: {neck}, {cervix}]
   2: a narrow elongated projecting strip of land
   3: a cut of meat from the neck of an animal
   4: a narrow part of an artifact that resembles a neck in
     position or form; "the banjo had a long neck"; "the bottle
     had a wide neck"
   5: an opening in a garment for the neck of the wearer; a part of
     the garment near the wearer's neck [syn: {neck}, {neck
     opening}]
   v 1: kiss, embrace, or fondle with sexual passion; "The couple
      were necking in the back seat of the car" [syn: {neck},
      {make out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top