ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

city

S IH1 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -city-, *city*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., Syn. การไฟฟ้านครหลวง
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
capacity(n) ความสามารถที่จะรับได้
authenticity(n) ความถูกต้อง เช่น To ensure the authenticity of records, organizations should implement and document policies and procedures which control creation, receipt, and transmission.
Manchester City(uniq) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
city(n) พลเมืองทั้งหมด
city(n) เมือง, Syn. town, municipality, capital
city hall(n) สถานที่ราชการส่วนท้องถิ่น
cityscape(n) ภาพทิวทัศน์ของเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
city(ซิท'ที) n. กรุงนคร, เมืองใหญ่, เมือง, หัวเมือง, นครรัฐ, เขต -Phr. (the Holy City กรุงเยรูซาเลม)
city articlen. ข่าวธุรกิจการค้าในหน้าหนังสือพิมพ์
city counciln. สภาเทศบาลเมือง
city halln. ศาลากลางจังหวัด
city managern. เทศมนตรี, ผู้ที่สภาเทศบาลเมือง
city planningn. การวางผังเมือง, See also: city planner n. ดูcity planning
city roomn. ห้องข่าวท้องถิ่น, คณะบรรณาธิการข่าวท้องถิ่น
city slickern. คนหลอกลวงในเมือง
city-bredadj. เติบโตในเมือง
city-staten. นครรัฐ

English-Thai: Nontri Dictionary
city(n) เมือง, พระนคร, กรุง, นคร, เทศบาลเมือง
CITY city hall(n) ศาลากลางจังหวัด
atrocity(n) ความโหดร้าย, ความดุร้าย, ความป่าเถื่อน, ความทารุณ, ความร้ายกาจ
audacity(n) ความกล้า, ความมุทะลุ, ความไร้มารยาท
authenticity(n) ความจริง, ของแท้, ความแน่แท้, ความน่าเชื่อถือ
capacity(n) ปริมาตร, ฐานะ, ความจุ, ความสามารถ, สมรรถภาพ, อัตรา, หน้าที่
catholicity(n) ความกว้างขวาง, ความใจกว้าง, ความแพร่หลาย
complicity(n) การสมคบกัน, การสมรู้ร่วมคิด, การเข้าไปเกี่ยวข้อง
duplicity(n) การตีสองหน้า, การหลอกลวง, ความไม่ซื่อตรง
eccentricity(n) ความวิปริต, ความผิดปกติ, ความผิดแปลก, ความวิตถาร, ความประหลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
city๑. นคร๒. เทศบาลนคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cityนคร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cityนคร, เทศบาลนคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
city clerk; clerk, cityปลัดเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
city council; council, cityสภาเทศบาลนคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
city council; council, municipalสภาเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
city courtsศาลท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
city governmentการปกครองนคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
city hallศาลาเทศบาล [ ดู Hôtel de Ville ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
city managerผู้จัดการนคร, ปลัดเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
City and town lifeชีวิตในเมือง [TU Subject Heading]
City council membersสมาชิกสภาเขต [TU Subject Heading]
City council membersสมาชิกสภาเทศบาล [TU Subject Heading]
City councilsสภาเขต [TU Subject Heading]
City councilsสภาเทศบาล [TU Subject Heading]
City dwellersประชากรในเมือง [TU Subject Heading]
City managersผู้จัดการเทศบาล [TU Subject Heading]
city mapcity map, แผนที่เมือง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
City planningผังเมือง [TU Subject Heading]
City Planningวางผังเมือง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He saw the reflected glare of the light of the city at around 10:00 at night.เขาเห็นแสงจ้าสะท้อนของแสง ของเมืองที่ประมาณ 10: 00 ใน เวลากลางคืน The Old Man and the Sea (1958)
My God! It's... It's a city of apes!คุณพระช่วย นี่มันเมีองมนุษย์วานร Beneath the Planet of the Apes (1970)
Are we to understand that you were in the city of the apes?ทราบว่าคุณเคยไปอยู่เมีองวานรรึ Beneath the Planet of the Apes (1970)
They are to find the City of the Dead.พวกมันจะพบเเต่นครเเห่งความตาย Beneath the Planet of the Apes (1970)
And the other associates that came as far as from California and Kansas City and all the other territories of the country.And the other associates that came as far as from California and Kansas City and all the other territories of the country. Thank you. The Godfather (1972)
In my city we would keep the traffic to the colored.In my city we would keep the traffic to the colored. The Godfather (1972)
I hired you people to try to get a little track laid not to jump around like a bunch of Kansas City faggots!ฉันจ้างมาวางรางรถไฟนะ ...ไม่ใช่มาเต้นเหยงๆ ยังกับม้า Blazing Saddles (1974)
Polly, I want a list of the water activities that the city fathers are planning for today.พอลลี่ ผมอยากได้รายการกิจกรรมทางนํ้า ที่ทางเทศบาลเตรียมไว้สําหรับวันนี่ Jaws (1975)
You got city hands, Mr. Hooper. You been counting money all your life.มือคุณมันมือคนเมือง คุณฮูเปอร์ คุณได้เเต่เอาไว้นับเงิน Jaws (1975)
This was the third episode in the Sun City sectors in the past 27 days.ในภาค ซันซิตี ใน 27 วันที่ผ่าน มา Mad Max (1979)
Sun City Sector 3, Code 4 Trauma in progress.ซันซิตี้ ภาค 3 รหัส 4 บาดเจ็บ ในความคืบหน้า Mad Max (1979)
Sun City Sector 9, Code 4 in progress.ซันซิตี้ภาค 9 รหัส 4 ในความ คืบหน้า Mad Max (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cityA band led the parade through the city.
cityAbandon a city to a conqueror.
cityA broad river runs through the city.
cityA bus transported us from the airport to the city.
cityAccording to today's paper, there was a fire in the city.
cityA city with no door.
cityA curfew was imposed on the city.
cityA fire broke out in the middle of the city.
cityA great contrast between city life and country life.
cityAll my relatives live in this city.
cityAll the citizens of the city have access to the city library.
cityAll the industries in the city are booming.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาลากลางจังหวัด(n) city hall, Syn. ศาลาการ, Example: สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: อาคารสำหรับเป็นที่ว่าราชการของจังหวัด
เทศบาลนคร(n) city municipal, Example: เทศบาลที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลนครต้องมีประชากรอยู่รวมกันมากกว่า 50, 000 คน ขึ้นไป และมีสมาชิกสภาเทศบาล 24 คน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแบบหนึ่ง ใช้สำหรับท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่
เมือง(n) city, See also: town, metropolis, downtown, Syn. มณฑล, ประเทศ, Example: ทิวทัศน์ของเมืองนี้สวยงามมีมนต์ขลัง น่าหลงใหลมากทีเดียว, Count Unit: เมือง, Thai Definition: อาณาเขตหรือดินแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนที่รวมกันหลายๆ เขตหรืออำเภอ
ศาลากลาง(n) town hall, See also: city hall, Example: ฉันเคยพาชาวบ้าน 5 คนเข้าไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดที่ศาลากลาง ตอนช่วงหลังการปฏิวัติแล้ว, Count Unit: หลัง, แห่ง, Thai Definition: อาคารสำนักเป็นที่ว่าการจังหวัด
คนกรุง(n) city people, Syn. คนเมืองกรุง, คนกรุง, Example: การชมภาพยนตร์ถือเป็นการพักผ่อนอย่างประหยัดของคนกรุง, Thai Definition: คนที่เกิดหรือใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวง
พารา(n) town, See also: city, Syn. เมือง, ภารา, มณฑล, นคร, Example: เจ้าอย่าได้ผ่านเข้ามาในพาราแห่งนี้อีกเลย
ภารา(n) town, See also: city, Syn. พารา, เมือง, ธานี, นคร
ผังเมือง(n) city plan, See also: town plan, Example: กทม. กำลังวางแผนที่จะปรับปรุงผังเมืองของกรุงเทพ, Count Unit: แบบ, ผัง, Thai Definition: แผนผัง นโยบาย และโครงการที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมือง ในด้านสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
เวียง(n) walled city, See also: city, town, Syn. เมือง, Thai Definition: เมืองที่มีกำแพงล้อม
สภาจังหวัด(n) City Council, See also: Provincial Council, Example: สภาจังหวัดไม่ต้องวางเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราความเร็ว[attrā khwāmrēo] (n, exp) EN: speed ; velocity  FR: vitesse [ f ] ; rapidité [ f ]
บั้น[ban] (n) EN: ban (1, 000 liter capacity unit)  FR: ban [ m ] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บั้นหลวง[banlūang] (n) EN: banluang [ 1, 000 liter capacity unit ]  FR: banluang [ m ] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บุรี[burī] (n) EN: city ; town  FR: ville [ f ] ; cité [ f ]
-บุรี[-burī] (x) EN: -town, -city (suffix related to a town or city)  FR: -ville, -bourg (suffixe désignant une ville)
ชาวกรุง[chāo krung] (n, exp) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people  FR: citadin [ m ] ; habitant d'une ville [ m ]
ชาวเมือง[chāomeūang] (n) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population  FR: citadin [ m ] ; population urbaine [ f ]
ไฟฟ้า[faifā] (n) EN: electricity ; electric current  FR: électricité [ f ] ; courant électrique [ m ]
ไฟฟ้าโรง[faifā rōng] (n, exp) EN: electricity from a power station ; electric main ; power main
ไฟฟ้าสถิต[faifā sathit] (n, exp) EN: static electricity  FR: électricité statique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CITY S IH1 T IY0
CITY'S S IH1 T IY0 Z
CITYFED S IH1 T IY0 F EH2 D
CITYSIDE S IH1 T IY0 S AY2 D
CITYWIDE S IH1 T IY0 W AY2 D
CITYPLACE S IH1 T IY0 P L EY2 S
CITYTRUST S IH1 T IY0 T R AH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
city (n) sˈɪtiː (s i1 t ii)
CityFed (n) sˈɪtiːfˈɛd (s i1 t ii f e1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
城市[chéng shì, ㄔㄥˊ ㄕˋ, ] city; town; CL:座[ zuo4 ], #264 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] city walls; city; town, #590 [Add to Longdo]
市民[shì mín, ㄕˋ ㄇㄧㄣˊ, ] city resident, #1,003 [Add to Longdo]
市政府[shì zhèng fǔ, ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] city hall; city government, #2,582 [Add to Longdo]
城乡[chéng xiāng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ, / ] city and countryside, #3,865 [Add to Longdo]
都市[dū shì, ㄉㄨ ㄕˋ, ] city; metropolis, #4,068 [Add to Longdo]
城区[chéng qū, ㄔㄥˊ ㄑㄩ, / ] city district; urban district, #4,482 [Add to Longdo]
市中心[shì zhōng xīn, ㄕˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] city center; downtown, #6,914 [Add to Longdo]
城墙[chéng qiáng, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] city wall, #10,398 [Add to Longdo]
城门[chéng mén, ㄔㄥˊ ㄇㄣˊ, / ] city gate, #13,199 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Innenstadt { f }city centre [Add to Longdo]
Stadttor { n }city gate [Add to Longdo]
Stadtbahn { f }city railway [Add to Longdo]
Stadtbewohner { m }; Großstädter { m }city dweller [Add to Longdo]
Stadtbibliothek { f }city library [Add to Longdo]
Stadtkasse { f } | Stadtkassen { pl }city treasury | city treasuries [Add to Longdo]
Stadtleben { n }city life [Add to Longdo]
Stadtmauer { f }city wall [Add to Longdo]
Stadtparlament { n }city parliament [Add to Longdo]
Stadtplan { m }city map [Add to Longdo]
Stadtregion { f }city region [Add to Longdo]
Stadtstaat { m }city state [Add to Longdo]
Stadtväter { pl }city fathers [Add to Longdo]
Stadtwappen { n }city arms [Add to Longdo]
Stadtzentrum { n }city centre [ Br. ]; city center [ Am. ]; town centre [ Br. ]; town center [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おしゃま[oshama] (n, adj-na) precocity [Add to Longdo]
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
たる[taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり, たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
としては;としちゃ;としちゃあ[toshiteha ; toshicha ; toshichaa] (exp) (See として・1, は・1) as (for); for; in the capacity of [Add to Longdo]
アクアポリス[akuaporisu] (n) aqua polis; city on water [Add to Longdo]
イオン性[イオンせい, ion sei] (n) (1) ionicity; (adj-f) (2) ionic [Add to Longdo]
イラステシティ[irasuteshitei] (n) elasticity [Add to Longdo]
インテリジェントシティー[interijientoshitei-] (n) intelligent city [Add to Longdo]
インナーシティー;インナーシティ[inna-shitei-; inna-shitei] (n) inner city [Add to Longdo]
エスニシティ[esunishitei] (n) ethnicity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] connection capacity [Add to Longdo]
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] switching capacity [Add to Longdo]
スイッチ容量[スイッチようりょう, suicchi youryou] switch(ing) capacity [Add to Longdo]
セルスイッチング容量[セルスイッチングようりょう, serusuicchingu youryou] cell switching capacity [Add to Longdo]
ディスク容量[ディスクようりょう, deisuku youryou] disk capacity [Add to Longdo]
メモリ容量[めもりようりょう, memoriyouryou] memory capacity [Add to Longdo]
回線容量[かいせんようりょう, kaisenyouryou] line capacity, circuit capacity [Add to Longdo]
回路容量[かいろようりょう, kairoyouryou] circuit capacity [Add to Longdo]
規格参照容量集合[きかくさんしょうようりょうしゅうごう, kikakusanshouyouryoushuugou] reference capacity set [Add to Longdo]
記憶容量[きおくようりょう, kiokuyouryou] storage capacity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 City \Cit"y\, a.
   Of or pertaining to a city. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {City council}. See under {Council}.
 
   {City court}, The municipal court of a city. [U. S.]
 
   {City ward}, a watchman, or the collective watchmen, of a
    city. [Obs.] --Fairfax.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 City \Cit"y\ (s[i^]t"[y^]), n.; pl. {Cities} (s[i^]t"[i^]z).
   [OE. cite, F. cit['e], fr. L. civitas citizenship, state,
   city, fr. civis citizen; akin to Goth. heiwa (in heiwafrauja
   man of the house), AS. h[imac]wan, pl., members of a family,
   servants, h[imac]red family, G. heirath marriage, prop.,
   providing a house, E. hind a peasant.]
   1. A large town.
    [1913 Webster]
 
   2. A corporate town; in the United States, a town or
    collective body of inhabitants, incorporated and governed
    by a mayor and aldermen or a city council consisting of a
    board of aldermen and a common council; in Great Britain,
    a town corporate, which is or has been the seat of a
    bishop, or the capital of his see.
    [1913 Webster]
 
       A city is a town incorporated; which is, or has
       been, the see of a bishop; and though the bishopric
       has been dissolved, as at Westminster, it yet
       remaineth a city.           --Blackstone
    [1913 Webster]
 
       When Gorges constituted York a city, he of course
       meant it to be the seat of a bishop, for the word
       city has no other meaning in English law. --Palfrey
    [1913 Webster]
 
   3. The collective body of citizens, or inhabitants of a city.
    "What is the city but the people?" --Shak.
 
   Syn: See {Village}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 city
   n 1: a large and densely populated urban area; may include
      several independent administrative districts; "Ancient Troy
      was a great city" [syn: {city}, {metropolis}, {urban
      center}]
   2: an incorporated administrative district established by state
     charter; "the city raised the tax rate"
   3: people living in a large densely populated municipality; "the
     city voted for Republicans in 1994" [syn: {city},
     {metropolis}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top