ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

audacity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
/AA0 D AE1 S AH0 T IY0//อ่า แด๊ เสอะ ถี่//ɒˈdæsətiː/
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -audacity-, *audacity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audacity(ออแดส'ซิที) n. ความกล้า, ความไม่มีมารยาท, ความทะลุ, Syn. boldness, daring

English-Thai: Nontri Dictionary
audacity(n) ความกล้า, ความมุทะลุ, ความไร้มารยาท

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had the misfortune of being struck down by the most deadly pair of wild blue eyes God ever had the audacity to create.ฉันโชคร้ายเพราะไปติดอยู่กับ ดวงตาสีฟ้าคมเฉียบ ที่มีความกล้าเท่าที่สุดตั้งแต่พระเจ้าเคยสร้างมา Dark Harbor (1998)
The audacity of it has my signature all over it.ความมุทะลุของท่านมันเป็นเอกลักษณ์ของท่านไปแล้ว The King and the Clown (2005)
After all, it was by audacity that I got in the palace.อย่างงั้นก็เถอะ เพราะความมุทะลุ ข้าเลยได้เข้าวัง The King and the Clown (2005)
Imagine she has the audacity to say her boyfriend likes it.นึกไม่ถึงเธอจะกล้าพูดว่าแฟนชอบ Heyy Babyy (2007)
You had the audacity to go on national television, Show the world what you did, คุณมีความกล้าที่ไปออกทีวี... You Don't Know Jack (2010)
And yet you have the audacity to ask the bank for money?แล้วยังกล้ามาที่นี่มาขอเงินอีก Despicable Me (2010)
One of the thieves had the audacity to quench his thirst while ransacking our home.หนึ่งในคนร้ายได้แสดงความไร้มารยาท โดยการดื่มน้ำขณะหาของมีค่า The Bozeman Reaction (2010)
And it depends on courage and audacity to get started.การ์เร็ตของการค้นหาใจดัด อาจได้รับใกล้ชิด Is There a Creator? (2010)
♪ And you have the audacity# เธอช่างไร้ยางอาย # The Sue Sylvester Shuffle (2011)
The very audacity of the name summons vomit into the recesses of my mouth.ฉันน่าจะรู้ว่ามันต้องมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับยัยแองจี้ แต่ว่าแม่มดนี่มัน Dark Shadows (2012)
I choose the audacity of hope.ผมว่าเราควรจะมองโลกในแง่ดีหน่อยนะ Pandora (2012)
So imagine my confusion when you have the audacity to show up here after everything you've done.ลองจินตนาการถึงความสับสนของฉันสิ่ง เมื่อคุณแสดงความกล้า ปรากฎตัวขึ้นที่นี่ หลังจากทุกอย่างที่คุณทำลงไป Truth: Part 1 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
audacityI am amazed at your audacity.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
audacity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
audacity

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し[おし, oshi] (n) push; pressure; authority; audacity; (P) #5,081 [Add to Longdo]
オーダシティ;オーダスィティ(ik);オーダセティ(ik)[o-dashitei ; o-dasuitei (ik); o-dasetei (ik)] (n) audacity [Add to Longdo]
厚顔[こうがん, kougan] (adj-na, n) impudence; audacity [Add to Longdo]
大胆不敵[だいたんふてき, daitanfuteki] (adj-na, n) audacity; daredevil (attitude) [Add to Longdo]
鉄面皮[てつめんぴ, tetsumenpi] (adj-na, n) arrogance; audacity; nerve; effrontery; brazenness; shamelessness; impudence [Add to Longdo]
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na, n, adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing [Add to Longdo]
僭上[せんじょう, senjou] (adj-na, n) audacity; forwardness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Audacity \Au*dac"i*ty\, n.
   1. Daring spirit, resolution, or confidence; venturesomeness.
    [1913 Webster]
 
       The freedom and audacity necessary in the commerce
       of men.                --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   2. Reckless daring; presumptuous impudence; -- implying a
    contempt of law or moral restraints.
    [1913 Webster]
 
       With the most arrogant audacity.   --Joye.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 audacity
   n 1: fearless daring [syn: {audacity}, {audaciousness},
      {temerity}]
   2: aggressive boldness or unmitigated effrontery; "he had the
     audacity to question my decision" [syn: {audacity},
     {audaciousness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top