ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

city managers

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -city managers-, *city managers*, city manager
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา city managers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *city managers*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
city managern. เทศมนตรี,ผู้ที่สภาเทศบาลเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
city managerผู้จัดการนคร, ปลัดเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
City managersผู้จัดการเทศบาล [TU Subject Heading]
Municipal government by city managerการบริหารงานเทศบาลโดยระบบผู้จัดการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
OF COURSE IF I'M GONNA BE YOUR PUBLICIST, ANDY? I'M GONNA NEED COMPLETE ACCESS TO YOUR BUSINESS.Wenn ich jedoch Ihre Publicity Managerin sein soll, Andy, werde ich vollständigen Zugang auf Ihr Geschäft haben müssen. The Miracle Job (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Werbeleiter {m}publicity manager [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top