Search result for

ชาวเมือง

(44 entries)
(0.0358 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชาวเมือง-, *ชาวเมือง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวเมือง[N] townspeople, See also: city people, residents of a city, townsfolk, urban population, Syn. ชาวกรุง, คนกรุง, คนเมือง, Ant. ชาวชนบท, ชาวป่า, Example: ชาวชนบทมักจะมีความร่วมมือกันมากกว่าชาวเมือง, Count unit: คน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The people's daily supply.- มาจากที่ชาวเมืองของเราใช้บริโภคอยู่ทุกวัน The Mark of Nimueh (2008)
The public likes you. That's the only reason that this might fly.ชาวเมืองชอบคุณนั่นคือเหตุผลเดียวที่งานนี้จะลอยลำ The Dark Knight (2008)
What about all the people who are depending on you to clean the city up and to do it honorably and...แล้วชาวเมือง ที่หวังในตัวนายละ ว่านายจะปกป้องเมืองนี้ อย่างมีเกียรติ และ.. The Dark Knight (2008)
The Motley Folk.ชาวเมืองม็อทเล่ย์ Inkheart (2008)
Penetrate our security protocols and exterminate 100,000 citizens.** แทรกซึมระบบสื่อสารของเรา ** และฆ่าชาวเมือง 100,00 WarGames: The Dead Code (2008)
Massive unrest in Philadelphia due to the power outages, the city of brotherly love has become chaotic.สถานะการณ์ไม่สงบในฟิลาเดลเฟีย จากไฟฟ้าดับ ชาวเมืองต่างตื่นตะหนก WarGames: The Dead Code (2008)
Were sent to cover the people's retreatถูกสั่งให้ไปช่วยอพยพชาวเมือง Three Kingdoms (2008)
Zilong was invited by his townmenจูล่งได้รับการต้อนรับจากชาวเมือง Three Kingdoms (2008)
When the folks of Changshan think about Zilong.เมื่อชาวเมืองเสียงสันคิดถึงจูล่ง. Three Kingdoms (2008)
As I say, it's a good day for the citizens of Albuquerque when we can put this big a dent in the local drug trade.อย่างที่ผมบอก เป็นหน้าเป็นตา สำหรับชาวเมืองอัลเบอร์เคอร์กี้... ...เมื่อเราสามารถจับกุมเจ้าพ่อค้ายารายใหญ่ ในพื้นที่ Pilot (2008)
This place gives me the creeps.เหมืองนั้นเปรียบเสมือนเลือดเลี้ยงชัวิตชาวเมืองนะ My Bloody Valentine (2009)
§ He's a well-respected man about town § § Doing the best things so... §เขาทำได้ดีเพราะเค้าเป็นคนเอาใจใส่ แล้วชาวเมืองหล่ะ? ส่วนผลกำไรสุทธินั้น It's a Terrible Life (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวเมือง[n.] (chāomeūang) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population   FR: citadin [m] ; population urbaine [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burgher[N] ชาวเมือง
Parisian[N] ชาวเมืองปารีส, See also: ชาวปารีส, ชาวปารีเซียง, Syn. French
Spartan[N] ชาวเมืองสปาร์ตา
Sybarite[N] ชาวเมือง Sybaris
town[N] ชาวเมือง, See also: ประชาชน, Syn. townpeople, inhabitants, society
townsfolk[N] ชาวเมือง, Syn. townspeople
townspeople[N] ชาวเมือง, Syn. townsfolk

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alexandrian(แอลลิกซาน' เดรียน) adj. เกี่ยวกับเมือง Alexandria, Alexandrine, ชาวเมือง Alexandria
arcadian(อาร์เค'เดียน) adj. เกี่ยวกับ Arcadia, อย่าง่าย ๆ , ลูกทุ่ง, ไร้เดียงสา. n. ชาวเมือง Arcadia. -Arcadianism n.
assyrian(อะเซอ'เรียน) n. ชาวแอสซีเรีย, ภาษาแอสซีเรีย. -adj. เกี่ยวกับชาวเมืองและภาษาแอสซีเรีย (of Assyria)
atticism(แอททิซิสซึม) แบบอย่างของเอเธนส์ (ภาษา, ชาวเมือง, ศิลป, ฯลฯ) , ความนิยมชมชอบเอเธนส์. -Atticist, atticist n. (concise and elegant expression)
citizen(ซิท'ทิเซิน) n. พลเมือง,ชาวเมือง,ประชากร, See also: citizenly adj.
dude(ดูด) n. ผู้ชายที่ชอบแต่งตัว,ชาวเมือง., See also: dudish adj. dudishly adv., Syn. dandy,fop
spartan(สพารฺ'เทิน) adj. เกี่ยวกับเมืองSparta,คล้ายสปาร์ตา มีวินัยสูง,กล้าหาญ,ทรหดอดทน,ไม่เกรงกลัว n. ชาวเมืองสปาร์ตา -Spartanism n., See also: Spartanly adv. Spartanically adv., Syn. rigorous
town(ทาวน์) n. เมือง,นคร,เขตชุมชน,ชาวเมือง,ประชาชนทั้งเมือง,เขตศูนย์การค้าของเมือง, -Phr. (go to town ทำ (วางแผน) ดีและเร็ว,ไปหาความสำราญ) , -Phr. (go up town ไปในเมือง,) -Phr. (on the town หาความสำราญในเมือง), See also: townish adj.
townsfolk(ทาวน์'สโฟล์ค) n.,pl. คนเมืองทั้งหมด,ชาวเมือง, Syn. townspeople
townspeoplen.,pl. ชาวเมือง,คนเมืองทั้งหมด,คนที่เจริญเติบโตในเมือง

English-Thai: Nontri Dictionary
burgher(n) ชาวเมือง,พลเมือง,ประชาชน
citizen(n) ประชากร,ชาวเมือง,พลเมือง,ประชาชน,คนในบังคับ
colonial(n) ชาวเมืองขึ้น,ผู้อยู่ในอาณานิคม
metropolitan(n) ชาวพระนคร,ชาวเมืองใหญ่
resident(n) จวน,ที่อาศัย,ทำเนียบ,ชาวเมือง,ผู้อยู่อาศัย,แพทย์ฝึกหัด
town(n) เมือง,นคร,ชาวเมือง,เขตชุมชน
townsfolk(n) ชาวเมือง
townsman(n) ชาวเมือง
Venetian(n) ชาวเมืองเวนิส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
住民[じゅうみん, juumin] (n) ชาวเมือง,คนในพื้นที่,คนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้น ๆ , See also: S. 住人, R. 住人

German-Thai: Longdo Dictionary
Frankfurterชาวเมืองแฟรงค์เฟิร์ท , See also: Frankfurt
Hamburgerชาวเมือง Hamburg, See also: Hamburg
Münchner(n) |der, pl. Münchner| ชาวเมืองมิวนิค, See also: München

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top