ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บุรี

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุรี-, *บุรี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุรี[N] city, See also: town, Syn. บูรี, เมือง, นคร, ธานี, Example: ข้ามีหน้าที่ต้องดูแลและรวมบุรีให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงที่สุด
บุรีรัมย์[N] Buri Ram, Syn. จังหวัดบุรีรัมย์, Example: เขาไปร่วมงานพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่บุรีรัมย์, Count unit: จังหวัด, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างติดชายแดนเขมร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุรี, บูรีน. เมือง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boroughบุรี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You used to be a smoker, boy?นายเคยติดบุรี่ด้วยหรอ? Fido (2006)
Three joints.บุรี่ยัดใส้ สามอัน The Sunshine State (2008)
Ratchaburi Province. Hour and a half by car.จังหวัดราชบุรีครับ ขับรถไปสักชั่วโมงครึ่ง Bangkok Dangerous (2008)
They pass out with a cigarette in their hand, ember falls onto clothing, starts to burn, and smoldering cloth acts like a wick, and it turns the victim into a human candle, with the body's subcutaneous fat depositsและนักสูบ พวกเขาสลบคาบุรี่ในมือ ถ่านที่คุอยู่ตกลงบนเสื้อผ้า และเริ่มเผาใหม้ และเสื้อผ้าที่กำลังเผาใหม้อยู่ ทำหน้าที่เหมือนใส้ตะเกียง Red Lacquer Nail Polish (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุรี[n.] (burī) EN: city ; town   FR: ville [f] ; cité [f]
บุรีรัมย์[n. prop.] (Burīram) EN: Buriram (Northeast)   FR: Buriram (prov. Nord-Est)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top