ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผังเมือง

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผังเมือง-, *ผังเมือง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผังเมือง(n) city plan, See also: town plan, Example: กทม. กำลังวางแผนที่จะปรับปรุงผังเมืองของกรุงเทพ, Count Unit: แบบ, ผัง, Thai Definition: แผนผัง นโยบาย และโครงการที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมือง ในด้านสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
ผังเมืองรวม(n) principle city plan

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผังเมืองน. แผนผัง นโยบาย และโครงการที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น สุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความสวยงาม ความปลอดภัยของประชาชน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Central city planningผังเมืองรวม, Example: แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมทั่วไป ที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และดำรงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท ในด้านที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง [สิ่งแวดล้อม]
City planningผังเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Urban sophistication is what I'm talking about.ฉันกำลังพูดถึงการพัฒนาผังเมือง Four Brothers (2005)
When you finish recording, you may hang up or press pound for more options.สาขาเทคโนโลยีผังเมือง แล้วก็ทนไอ้ขากรรไกรปลอมแข็งๆนั่นไม่ได้ Burning House of Love (2008)
The Marshvard Group.กลุ่ม มาสฟอร์ด กรุ๊ป นั้น เธอก็ไม่สามารถออกใบอนุญาติได้ ถ้าปราศจากการวางแผนผังเมือง ที่ถูกต้อง? Saw V (2008)
Yeah, you can't get a permit in this town without going through the Department of City Planning.ถ้าปราศจากการวางแผนผังเมือง ที่ถูกต้อง? Saw V (2008)
We've got city plans for the area around the libraryเราได้แผนผังเมือง บริเวณรอบ ๆ ห้องสมุดมาแล้ว Art Imitates Life (2008)
I got a letter from the county zoning commission.ฉันได้รับจดหมาย จากคณะกรรมการวางผังเมือง Smite (2009)
You know anyone on the Sanwa zoning commission?นายรู้จักใคร คณะกรรมการวางผังเมืองในซันวาไหม Smite (2009)
Get a zoning official on the take, threaten land owners with eminent domain.ได้ติดสินบนคณะกรรมการวางผังเมือง ข่มขู่เจ้าของที่ดิน โดยใช้อำนาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ Smite (2009)
On the San Joaquin zoning commission.ที่ซานโจคิม คณะกรรมการวางผังเมือง Smite (2009)
Public policy, urban planning.รัฐศาสตร์ ผังเมือง Amplification (2009)
I worked in the city zoning office.ฉันเคยทำงานในสำนักงานผังเมือง Guts (2010)
About which elements of the novel pinpoint it as part of the Romantic movement?ตอนที่ผมชอบที่สุดเป็นตอนที่ คนวางผังเมืองอธิบาย จากมุมมองของผึ้งว่าเดินทางจาก ฝากหนึ่งของเมืองไปอีกฝาก The Art of Getting By (2011)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Urban sophistication is what I'm talking about.ฉันกำลังพูดถึงการพัฒนาผังเมือง Four Brothers (2005)
When you finish recording, you may hang up or press pound for more options.สาขาเทคโนโลยีผังเมือง แล้วก็ทนไอ้ขากรรไกรปลอมแข็งๆนั่นไม่ได้ Burning House of Love (2008)
The Marshvard Group.กลุ่ม มาสฟอร์ด กรุ๊ป นั้น เธอก็ไม่สามารถออกใบอนุญาติได้ ถ้าปราศจากการวางแผนผังเมือง ที่ถูกต้อง? Saw V (2008)
Yeah, you can't get a permit in this town without going through the Department of City Planning.ถ้าปราศจากการวางแผนผังเมือง ที่ถูกต้อง? Saw V (2008)
We've got city plans for the area around the libraryเราได้แผนผังเมือง บริเวณรอบ ๆ ห้องสมุดมาแล้ว Art Imitates Life (2008)
I got a letter from the county zoning commission.ฉันได้รับจดหมาย จากคณะกรรมการวางผังเมือง Smite (2009)
You know anyone on the Sanwa zoning commission?นายรู้จักใคร คณะกรรมการวางผังเมืองในซันวาไหม Smite (2009)
Get a zoning official on the take, threaten land owners with eminent domain.ได้ติดสินบนคณะกรรมการวางผังเมือง ข่มขู่เจ้าของที่ดิน โดยใช้อำนาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ Smite (2009)
On the San Joaquin zoning commission.ที่ซานโจคิม คณะกรรมการวางผังเมือง Smite (2009)
Public policy, urban planning.รัฐศาสตร์ ผังเมือง Amplification (2009)
I worked in the city zoning office.ฉันเคยทำงานในสำนักงานผังเมือง Guts (2010)
About which elements of the novel pinpoint it as part of the Romantic movement?ตอนที่ผมชอบที่สุดเป็นตอนที่ คนวางผังเมืองอธิบาย จากมุมมองของผึ้งว่าเดินทางจาก ฝากหนึ่งของเมืองไปอีกฝาก The Art of Getting By (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผังเมือง[phang meūang] (n, exp) EN: city plan ; city map ; town map  FR: plan de ville [ m ]
ผังเมืองรวม[phang meūang rūam] (n, exp) EN: principle city plan

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
town planning(n) ผังเมือง, Syn. urban planning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
city planningn. การวางผังเมือง, See also: city planner n. ดูcity planning
ekistics(อีคิส'ทิคซฺ) n. วิชาเกี่ยวกับผังเมือง
urbanist(เออ'บะนิสท) ห n. ผู้เชี่ยวชาญในการวางผังเมือง
zoning commissionn. คณะกรรมการแบ่งเขต, คณะกรรมการวางผังเมือง

French-Thai: Longdo Dictionary
plan de la ville(n) |m| ผังเมือง, แผนที่เมือง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top