Search result for

bounc

(86 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bounc-, *bounc*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bounce[N] ความสามารถในการสะท้อน, Syn. pounce
bounce[VI] เด้ง, Syn. rebound
bouncy[ADJ] ซึ่งทำให้กระเด้งหรือกระโดด
bouncy[ADJ] กระฉับกระเฉง, See also: มีชีวิตชีวา
bouncer[N] คนเฝ้าหน้าร้านที่คอยโยนผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าออกมา
bouncing[ADJ] มีพละกำลังและสุขภาพดี
bounce off[PHRV] กระเด้งจาก, See also: เด้งจาก, สะท้อนจาก, Syn. bounce from
bounce out[PHRV] กระเด้งออก, See also: เด้งออกไป
bounce out[PHRV] โยนออก (เพราะทำความผิด), See also: เตะออกไป, ถีบออกไป, Syn. throw out
bounce back[PHRV] กระเด้งกลับ, See also: เด้งกลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bounce(เบาซฺ) {bounced,bouncing,bounces} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) กระโดด,เด้งกลับ (เช็ค) ,กระโดดโลดเต้น,คุยโว,พละกำลัง,พลังงาน,ผลของการถูกไล่ออก
bouncern. บุคคลหรือสิ่งที่เด้งกลับผู้มีหน้าที่เอาคนก่อกวนออกไป,คนโกหก,ใหญ่และแข็งแรง
bouncing(เบา'ซิง) adj. ใหญ่,แข็งแรง,เต็มที่,หนวกหู, Syn. big,strong
bouncy(เบา'ซี) adj. มีลักษณะเด้ง,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,เด้งได้,ชอบคุยโว,ชอบยกยอตัวเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
bounce(vi) กระโดด,เต้น,เด้ง
bounce(vt) กระทบ,กระแทก,โยน,ไล่ออก,ขับออก,ทำให้เด้งกลับ
bouncer(n) คนโกหก,คนโป้ปด,คนพูดเท็จ
bouncing(adj) ใหญ่,แข็งแรง,กำยำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bounceการเด้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bounce; flutterเต้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That bouncing-off-the-knees thing, 'cause I tried it once, but I broke my dad's gibson.ไอ้วิธีหักเข่าคน เพราะชั้นเคยลองทำทีนึง ล่อซะกีต้าร์ gibson ของพ่อชั้นหักเลย Chuck in Real Life (2008)
Uh, you know, I've seen nate do that knee bounce thingอ่อ เธอรู้ไม๊ ชั้นเห็นเนทหักเข่าคน Chuck in Real Life (2008)
We're doctors, not bouncers.เราเป็นหมอนะ เค้าไม่ต่อยเราหรอก The Itch (2008)
He's not going to quit bouncing, I'll tell you that.ที่แน่ ๆ เค้าจะไม่หยุดกระเด้ง บอกได้เลย Kung Fu Panda (2008)
You've both been through a terrible experience, and that's why he needs your love and support to bounce back;คุณทั้งสองก็ผ่านประสบการณ์ที่เลวร้าย นั่นทำให้เขาต้องการความรักและการซัพพอร์ท จากคุณเพื่อให้ผ่านมันไปได้ Changeling (2008)
Shit, I seen one of those bounce off a windshield one time.เวรเอ้ย ฉันเห็นมันเด้งกลับ หน้ากระจกรถอยู่ครั้งหนึ่ง Pilot (2008)
You'll find some reason to get pissed at jack and bounce right back to me.เธอก็จะหาเหตุผลที่จะแยกกับแจ๊ค แล้วกระโจนกลับมาหาฉัน Eggtown (2008)
Oh, look, e-mails get bouncedโอ้, ฟังนะ, อีเมลล์มันจะถูกส่ง Shut Down (2008)
He spent the next 18 years bouncing around the D.O.J. and D.O.D. before being dumped on the doorstep of homeland in '02.ใช้เวลา 18 ปีไปกับ การย้ายไปย้ายมาระหว่างกระทรวงยุติธรรม กับกลาโหม ก่อนที่จะ มาอยู่ที่นี่ บ้านเกิดของเขาในปี 02 Blow Out (2008)
I ran a bounce-tap into the conference room speakerphone that they'll never find, and I can hear everything they're saying.ผมแอบดักฟังสิ่งที่พวกเค้าคุยกันในห้องประชุม โดยที่พวกเขาไม่มีทางรู้เลย Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
They bounced him out of Cornell.พอถูกตะเพิดออกจากคอร์เนลล เขาก็ไปเปิดร้านที่บ้านพ่อแม่ Duplicity (2009)
Howard Tully bouncing down to Dunwoody like a busboy.โฮเวิร์ด ทัลลี่ ไปๆมาๆ ที่ดันวู๊ดดี้ ยังกับกระเป๋ารถ Duplicity (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bouncA car bouncing along a bad road.
bouncA rubber ball bounces because it is elastic.
bouncThat's the way the ball bounces.
bouncThe ball bounced high in the air.
bouncThe ball bounced over the wall.
bouncThe ball bounced up high.
bouncThis room is noisy. The sound bounces right off the walls.
bouncTomoko bounced (her way) happily out the door.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เช็คเด้ง[N] bounced cheque, See also: bounced check, bad cheque, Syn. เช็คสปริง, Example: ตำรวจดำเนินคดีผู้ต้องหาในคดีเช็คเด้ง, Thai definition: เช็คที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน, Notes: (ปาก)
เด้ง[V] bounce, See also: spring, bound, leap, Syn. กระดอน, กระเด้ง, ดีดกลับ, ตีกลับ, สะท้อน, Example: ลูกปิงปองเด้งไปใต้โต๊ะ, Thai definition: ดีดหรือดันขึ้นเมื่อถูกกดหรือถูกบีบเป็นต้น
เดาะ[V] bounce (a ball), Example: นักกีฬาที่จะลงแข่งขันกำลังเดาะลูกบอลเป็นการอุ่นเครื่อง, Thai definition: โยนสิ่งของขึ้นแล้วเอาอวัยวะในร่างกาย เช่น มือ เท้า หรือเครื่องมือ ตีรับให้กระท้อนขึ้น
กระดก[V] tilt, See also: bounce, raise, turn upward, bend upward, Syn. เผยอ, Example: แผ่นไม้ที่ใช้ทำสะพานตอกตะปูไม่แน่น จึงกระดกขึ้นมาเวลามีคนเหยียบ, Thai definition: ้ปลายข้างหนึ่งยกสูงขึ้น, เผยอขึ้นข้างหนึ่ง
กระดอน[V] bounce, See also: ricochet, rebound, leap, Syn. เด้ง, Example: ลูกบอลกระดอนจากพื้นขึ้นมา, Thai definition: สะท้อนขึ้น
กระเด้ง[V] bounce, See also: spring, leap, Syn. เด้ง, กระดอน, Example: ลูกบอลนี้กระเด้งได้สูงมาก, Thai definition: ดีดหรือดันขึ้นเมื่อถูกกดหรือถูกบีบเป็นต้น
กระเด็น[V] bounce off, See also: rebound, throw off, fling aside, (water) splash, spring, Example: ก้อนหินกระเด็นจากข้างทางมาโดนกระจกรถ, Thai definition: เคลื่อนจากที่เดิมหรือแตกแยกจากที่เดิมออกไปโดยเร็ว เพราะกระทบสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็คเด้ง[n. exp.] (chek deng) EN: bounced cheque ; bounced check ; bad cheque   FR: chèque sans provision [m]
เด้ง[v.] (deng) EN: bounce ; spring back ; recoil ; rebound ; leap ; bound   FR: rebondir
กระเด็น[v.] (kraden) EN: bounce ; rebound ; spring   FR: jaillir ; rebondir ; sauter
กระเด้ง[v.] (kradēng) EN: spring ; bounce ; leap   FR: rebondir
กระดอน[v.] (kradøn) EN: spring ; bounce ; rebound ; glance ; be deflected ; ricochet   FR: rebondir ; ricocher ; ressauter ; bondir
กระโจน[v.] (krajōn) EN: leap ; jump ; spring ; bound ; bounce   FR: bondir ; sauter
โหม่ง[v.] (mōng) EN: hit with the head ; head ; bounce with a head   FR: frapper de la tête ; faire une tête ; reprendre de la tête

CMU English Pronouncing Dictionary
BOUNCE    B AW1 N S
BOUNCY    B AW1 N S IY0
BOUNCED    B AW1 N S T
BOUNCER    B AW1 N S ER0
BOUNCES    B AW1 N S AH0 Z
BOUNCERS    B AW1 N S ER0 Z
BOUNCING    B AW1 N S IH0 NG
BOUNCINESS    B AW1 N S IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bounce    (v) (b au1 n s)
bouncy    (j) (b au1 n s ii)
bounced    (v) (b au1 n s t)
bounces    (v) (b au1 n s i z)
bouncier    (j) (b au1 n s i@ r)
bouncing    (v) (b au1 n s i ng)
bounciest    (j) (b au1 n s i@ s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反弹[fǎn dàn, ㄈㄢˇ ㄉㄢˋ, / ] bounce back; rebound, #3,086 [Add to Longdo]
退票[tuì piào, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ, 退] bounce (a check); ticket refund, #24,470 [Add to Longdo]
蹦蹦跳跳[bèng bèng tiào tiào, ㄅㄥˋ ㄅㄥˋ ㄊㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˋ, ] bouncing and vivacious, #40,046 [Add to Longdo]
乱跳[luàn tiào, ㄌㄨㄢˋ ㄊㄧㄠˋ, / ] bounce [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
ぴょこんと;ぴょこん[, pyokonto ; pyokon] (adv) quickly, in a bouncing way (e.g. for a bow); action of quickly bowing or lowering one's head [Add to Longdo]
ぷるぷる;プルプル[, purupuru ; purupuru] (adv-to) (1) yielding, soft, elastic; (n,vs) (2) jiggle, bounce, slightly trembling [Add to Longdo]
イレギュラーバウンド[, iregyura-baundo] (n,vs) irregular bound (tennis); bad bounce; bad hop [Add to Longdo]
スーパーボール掬い[スーパーボールすくい, su-pa-bo-ru sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) SuperBall scooping; festival game in which one scoops up rubber bouncy balls floating in water [Add to Longdo]
チャタリング[, chataringu] (n) chattering; key-bounce (in keyboards) [Add to Longdo]
ハリとコシ[, hari to koshi] (exp) bounce and resilience (of hair) [Add to Longdo]
バウンス[, baunsu] (n) {comp} bounce [Add to Longdo]
バウンストメイル[, baunsutomeiru] (n) {comp} bounced mail [Add to Longdo]
バウンド[, baundo] (n,vs) bound; bounce; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バウンストメイル[ばうんすとめいる, baunsutomeiru] bounced mail [Add to Longdo]
接点跳動[せってんちょうどう, settenchoudou] contact bounce [Add to Longdo]
バウンス[ばうんす, baunsu] bounce [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top