Search result for

สะท้อน

(54 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สะท้อน-, *สะท้อน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะท้อน    [V] reflect, See also: reflex, Syn. เด้งกลับ, ตีกลับ, กระดอน
สะท้อน    [V] echo, See also: resound
สะท้อนแสง    [V] reflect, See also: reflex
สะท้อนชีวิต    [V] give an expression of life, See also: mirror an expression of life
สะท้อนปัญหา    [V] reflect on, See also: to be an echo of, Syn. แสดงปัญหา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สะท้อนก. วกกลับ, ย้อนกลับ, เช่น แสงสะท้อน เสียงสะท้อน, โดยปริยายหมายความว่า แสดงให้เห็นภาพหรือลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น นวนิยายสะท้อนภาพสังคม ละครสะท้อนชีวิตจริง.
สะท้อนดู กระท้อน ๑.
สะท้อนใจก. อาการที่หายใจแรงขึ้น ๆ ลง ๆ เพราะอารมณ์สะเทือนใจเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
echoสะท้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
echoสะท้อน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluorescentสะท้อนแสง,มีสมบัติเรืองแสง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะท้อน[n.] (sathøn) EN: santol tree ; santol   
สะท้อน[v.] (sathøn) EN: reflect ; mirror ; reverberate ; echo ; resound   FR: réfléchir ; réverbérer ; répercuter ; rebondir ; résonner
สะท้อนชีวิต[X] (sathøn chīwit) EN: give an expression of life ; mirror an expression of life   
สะท้อนปัญหา[v. exp.] (sathøn panhā) EN: reflect on ; to be an echo of   
สะท้อนแสง[v.] (sathønsaēng) EN: reflect ; reflex   FR: réfléchir

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
echo back    [PHRV] สะท้อนกลับ (ความคิด)
echo    [VI] สะท้อน, See also: ก้อง, กังวาน, Syn. resound
give back    [PHRV] สะท้อนกลับ
glint    [VI] สะท้อนแสง, See also: ส่องแสงแวววาว, ระยิบระยับ, Syn. glitter
mirror    [VT] สะท้อน, See also: สะท้อนเงา, Syn. reflect, echo
rebound    [VI] สะท้อนกลับ, See also: กระเด้งกลับ, Syn. bounce, recoil, ricochet
reecho    [VI] สะท้อนกลับ
reecho    [VT] สะท้อนกลับ
reflect    [VT] สะท้อนกลับ, See also: ส่องกลับ, Syn. echo, mirror, return
reflect    [VT] สะท้อนให้เห็น, See also: แสดงให้เห็น, ส่อให้เห็น, Syn. indicate, manifest, show

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
albedo(แอลบี' โด) n. สัดส่วนของแสงที่สะท้อนกลับจากดาวพรเคราะห์กับแสงที่ดาวนั้นได้รับ, อัตราสะท้อนกลับ
anechoic(แอนนิโค' อิค) adj. ซึ่งมีเสียงก้องต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้, ไม่มีเสียงสะท้อนกลัย
angle of reflectionมุมสะท้อน
begin of tapeจุดเริ่มต้นเทป <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BOT หมายถึง จุดบนแถบบันทึกหรือเทป (tape) ที่กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการบันทึกข้อมูลลงได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสงบนแถบบันทึก ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณ บังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลบนแถบบันทึกโดยเริ่มจากจุดนั้นเป็นต้นไป
bot1. (บอท) n. ด้วยอ่อนของแมลงbotfly 2. (บีโอที) ย่อมาจาก begin of tape (จุดเริ่มต้นเทป) หมายถึง จุดเริ่มต้นที่จะให้มีการบันทึกลงแถบบันทึกหรือเทป (tape) ได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสง ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณบังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลจากจุดนั้นเป็นต้นไป
catacausticadj. เกี่ยวกับผิวหน้าหรือความโค้งที่เกิดจากการสะท้อนของแสง
catoptricadj. เกี่ยวกับแสงสะท้อนหรือกระจก
decoy(ดิคอย') {decoyed,decoying,decoys} n. นกต่อ,สิ่งล่อ,ผู้ล่อลวง,เป้าหลอก,สิ่งที่สามารถสะท้อนคลื่นเรดาร์. vt. ล่อด้วยนกต่อ vi. กลายเป็นนกต่อ, Syn. lure
echo(เอค'โค) n. เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,การซ้ำ,การเลียนแบบ,การหวนกลับ,ผู้เลียนแบบ,การสะท้อนกลับของคลื่นวิทยุ. -v. สะท้อน,หวนกลับ,เลียนแบบ,ทำซ้ำ, See also: echoer n. ดูecho, Syn. reverberation,imitation,imitate -pl. echoes
eor(อีโออาร์) ย่อมาจาก end of reel marker (แปลว่า เครื่องหมายสิ้นสุดแถบบันทึก) หมายถึง จุดสิ้นสุด ทำไว้ที่ปลายแถบบันทึกหรือเทป (tape) เพื่อบอกว่าไม่สามารถบันทึกต่อจากจุดนี้ได้ เมื่ออ่านหรือบันทึกลงถึงจุดนี้แล้ว เทปจะหยุดทันที ไม่อ่านหรือบันทึกต่อ ส่วนมากจะทำเป็นช่วงสะท้อนแสงยาวประมาณ 1 นิ้ว ซึ่งหัวอ่านและบันทึกของเทปจะสัมผัสได้ด้วยไฟฟ้ามีความหมายเหมือน end of tape marker หรือ EOT

English-Thai: Nontri Dictionary
acoustics(n) เสียงสะท้อน,การได้ยิน,วิชาเสียง
echo(n) เสียงก้อง,เสียงสะท้อน,เสียงกึกก้อง,การสะท้อนกลับ
echo(vi) ส่งเสียงก้อง,หวนกลับ,กล่าวซ้ำ,สะท้อนกลับ
feedback(n) การไหลกลับ,ผลสะท้อนกลับ,การตอบกลับ
flash(vi) ส่งแสงแลบ,เกิดขึ้นโดยเร็ว,สะท้อนกลับ,เกิดขึ้นกะทันหัน
mirror(vt) ส่อง,สะท้อนแสง
reaction(n) การตอบสนอง,ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การสะท้อน
rebound(n) การดีดกลับ,การสะท้อนกลับ,การเด้งกลับ,การตอบสนอง
rebound(vi) เด้งกลับ,สะท้อนกลับ,ตอบสนอง,ดีดกลับ
reecho(n) ความก้อง,การสะท้อนกลับ,เสียงสะท้อน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
響く[ひびく, hibiku] Thai: สะท้อน English: to resound
映る[うつる, utsuru] Thai: สะท้อนให้เห็น English: to be reflected
鳴る[なる, naru] Thai: สะท้อน English: to echo

German-Thai: Longdo Dictionary
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อน, See also: reflektieren
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อน เช่น In Interlaken spiegeln sich die Alpen im See. ที่เมืองอินเทอร์ลาเค่นเทือกเขาแอลป์สะท้อนลงในทะเลสาบ , See also: reflektieren
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อนคำบรรยายหรือคำอธิบาย เช่น Die Qualität der Fussballmannschaft spiegelt sich in der Tabelle. ความเก่งกาจของทีมฟุตบอลเห็นได้ชัดจากตำแหน่งในตาราง

Are you satisfied with the result?

Go to Top