Search result for

shy

(120 entries)
(0.0069 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shy-, *shy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shy[ADJ] ขี้อาย, Syn. modest, bashful
shy[ADJ] ซึ่งตกใจง่าย, See also: ขี้ตื่น, ขี้กลัว, ประหม่า
shy[ADJ] ไม่ไว้ใจ, See also: ไม่เชื่อใจ, ไม่แน่ใจ
shy[ADJ] ขาดแคลน, See also: ซึ่งไม่ครบจำนวน, ซึ่งไม่พอเพียง
shy[ADJ] ขว้างทิ้ง, See also: โยนทิ้ง
shy at[PHRV] (ตกใจ) ถอยหลัง, See also: ผงะ
shy at[PHRV] ปา/ขว้างไปที่ (อย่างแรง), Syn. chuck at, fling at, hurl at, sling at, throw at, toss at
shylock[N] พ่อค้าหน้าเลือด
shyster[N] ทนายซึ่งทำผิดจรรยาบรรณ
shy away from[PHRV] หลบเลี่ยง, See also: หลีกหนี, หลีกเลี่ยง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shy(ชาย) adj. ขี้อาย,เหนียมอาย,อาย,ใจฝ่อ,ตกใจง่าย,ขี้ประหม่า,ขึ้ตื่น,ขี้ขลาด,ขี้สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ลังเลใจ,ขาดแคลน,ไม่เต็มจำนวน -v.,n. (การ) ถอยหลังด้วยความตกใจ,ถอยหลัง,หดตัวมขว้าง,โยน,เหวี่ยง,ปา., See also: shyer n. shyly adv. shyness n. คำท
shylock(ชาย'ลอค) n. ผู้ให้กู้ยืมเงินที่มุ่งร้าย,พ่อค้าขูดเลือด,ผู้ให้กู้ยืมเงินที่ขูดเลือด
shyster(ชาย'สเทอะ) n. ทนายความที่มีใจอำมหิต,ทนายความที่ใช้วิธีการที่ผิดจรรยาธรรม
ashy(แอช'ชี) adj. สีเถ้าถ่าน,ซีด,คล้ายเถ้า,คลุมด้วยขี้เถ้า, Syn. ashen)
bushy(บุ?ช'ชี?) adj. คล้ายพุ่มไม้,เต็มไปด้วยพุ่มไม้,เป็นป่าละเมาะ, See also: bushiness n. ดูbushy
cockshyn. การขว้างอาวุธเข้าเป้า
cushy(คู'ชี) adj. ง่าย,สบาย,สุโข
dashy(แดช'ชี) adj. หรูหรา,ห้าว,หลักแหลม
fishy(ฟิช'ชี) adj. คล้ายปลา (กลิ่น,รสหรืออื่น ๆ) ,ซึ่งประกอบด้วยปลา,ซึ่งมีปลาอุดมสมบูรณ์,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้,น่าสงสัย,ทื่อ,ปราศจากความรู้สึก
flashy(แฟลช'ชี) adj. เป็นแสงวาบ,โด่งดังชั่วประเดี๋ยว,หรูหรา,โอ้อวด., See also: flashily adv. flashiness n., Syn. showy

English-Thai: Nontri Dictionary
shy(adj) ประหม่า,ขี้อาย,กลัว,ไม่กล้า,ใจฝ่อ
shyness(n) ความประหม่า,ความขี้อาย,ความกลัว,ความไม่กล้า
ashy(adj) เต็มไปด้วยขี้เถ้า
bushy(adj) เป็นดง,เป็นป่า,เป็นพวง,ดก
flashy(adj) มีแสงแวบ,เหมือนฟ้าแลบ,ชั่วแวบ,ชั่วประเดี๋ยว
fleshy(adj) เจ้าเนื้อ,อ้วน
marshy(adj) เฉอะแฉะ,เป็นหนอง,เป็นบึง,เป็นเลน
rushy(adj) ทำจากต้นกก,มีต้นกกมาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come on. Don't be shy.มาเถอะน่า ไม่ต้องอาย The Itch (2008)
She's shy. She's just...เธอขี้อายน่ะ, เธอแบบ.. The House Bunny (2008)
She's so shy. That's Lilly, also, by the way.ขี้อายมาก,นั่นลิลลี่ The House Bunny (2008)
Oh look, the shy 'Licosus'.ดูนั่นสิ! "Licosus ขี้อาย" ก็มี Ponyo (2008)
Don't be shy.Don't be shyI Love You, Beth Cooper (2009)
With Shyla.กับไชล่า Chapter Three 'Building 26' (2009)
Well, no need to be uh, shy. Just spit it out.เอาล่ะ ไม่ต้องอายหรอก พูดมาสิ Prison Break: The Final Break (2009)
The board tends to shy away from that sort of scandal.คณะกรรมการหลีกเลี่ยงเรื่องอื้อฉาวแบบนั้น London. Of Course (2009)
Oh, no, no, no, you're not going to go shy on us.โอ ไม่ ไม่ ไม่ คุณไม่ต้องอายพวกเราหรอก You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Sorry, she got shy all of a sudden.ขอโทษค่ะ เธอขี้อายมาก Orphan (2009)
Esther's a very shy, reserved sensitive little girl going through an extremely difficult time.เอสเธอร์น่ะขี้อายมาก แล้วก็เรียบร้อย Orphan (2009)
Don't be shy, Rosie. Grab whatever looks good.อย่าอายเลย โรซี่ หยิบเลย อะไรก็ได้ Princess Protection Program (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shyShe was naturally shy.
shyI guess that the beautiful girl will say goodbye to the shy young man.
shyShe was very shy about her emergency problem, and asked the gynecologist to please examine her.
shyHe is shy of strangers.
shyAmericans may regard shy people as less capable than those who are not shy.
shyShe seems the least shy of the three.
shyYoung people are not shy about the future of this country.
shyShe gave me a shy smile.
shyHe is not the shy boy he used to be.
shyTom was too shy to take part in games with the other boys.
shyHe was shy at first.
shyTo tell the truth, he was rather a shy boy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าเจื่อน[ADJ] embarrassed, See also: shy, ashamed, Ant. หน้าตาย, Example: เขาทำหน้าเจื่อนบอกความไม่สบายใจ, Thai definition: วางหน้าไม่สนิท
เก้อเขิน[V] shy, See also: be awkward, be abashed, shame, be bashful, Syn. เขิน, อาย, กระดาก, ขัดเขิน, เคอะเขิน, ขวยเขิน, Example: เขาตั้งใจอธิบายมากเกินไปจนเก้อเขิน และพูดตะกุกตะกัก
ขี้อาย[ADJ] bashful, See also: shy, coy, shamefaced, Syn. เขินอาย, เหนียมอาย, Ant. กล้า, Example: ผู้หญิงตะวันออกมีนิสัยขี้อายกว่าผู้หญิงตะวันตก, Thai definition: ที่ไม่กล้าทำเพราะรู้สึกกระดาก
ขัดเขิน[V] embarrass, See also: shy, be timid, Syn. กระดากอาย, เขิน, สะเทิ้นอาย, อาย, กระดาก, เหนียมอาย, ขวยเขิน, เคอะเขิน, Ant. กล้า, Example: เรไรรู้สึกขัดเขินทุกครั้งที่พบหน้าสัตยา ชายหนุ่มที่เธอแอบชอบอยู่, Thai definition: ตะขิดตะขวงใจไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าทำเมื่ออยู่ต่อหน้า
เขิน[V] shy, See also: abash, embarrass, Syn. อาย, กระดาก, ขวยเขิน, เคอะเขิน, Ant. หน้าด้าน, Example: เจ้าสาวเขินเจ้าบ่าวเมื่อเพื่อนๆ ขอร้องให้หอมแก้ม, Thai definition: วางหน้าไม่สนิทหรือเข้ากันไม่สนิทเพราะรู้สึกกระดากอาย
ความอาย[N] shyness, See also: shamefulness, bashfulness, coyness, demureness, Syn. ความขวยเขิน, Example: อาบอบนวดเป็นสถานที่ที่ผู้ชายสามารถเดินเข้าเดินออกหน้าตาเฉยโดยไม่มีความอาย, Thai definition: การรู้สึกกระดาก, การรู้สึกขายหน้า
เอียงอาย[ADJ] shy, See also: bashful, diffident, modest, coy, demure, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เด็กสาวนั่งส่งเสียงหวานใส ครวญเพลงคลอเคล้ากับระนาดเอกด้วยท่าทีเอียงอาย, Thai definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
เอียงอาย[ADV] shyly, See also: bashful, diffidently, modestly, coyly, demurely, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เธอหลบสายตาของคนที่เดินผ่านไปอย่างเอียงอาย, Thai definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
กะเรี่ยกะราด[ADV] shyly, See also: bashfully, Example: เขายิ้มกะเรี่ยกะราด, Thai definition: ยิ้มอย่างเหนียมอาย
เจิ่น[V] shy off, See also: be estranged, wander from the other, Syn. เจื่อน, Example: เขาเจิ่นไปเพราะเขาเป็นหนี้เงินผม, Thai definition: เข้าหน้าไม่สนิทเพราะห่างเหินไปนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
แฉะ[adj.] (chae) EN: wet ; muddy ; slushy   FR: boueux
ชมดชม้อย[v.] (chamotchamøi) EN: coy ; shy ; bashful   FR: faire les yeux doux
เฉอะแฉะ[adj.] (choechae) EN: wet ; muddy ; slimy ; slushy   FR: détrempé ; boueux
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy   
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many   FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
เอียงอาย[v.] (īeng-āi) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure   
เอียงอาย[adj.] (īeng-āi) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure   FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement

CMU English Pronouncing Dictionary
SHY    SH AY1
SHYLY    SH AY1 L IY0
SHYNE    SH AY1 N
SHYING    SH AY1 IH0 NG
SHYJAN    SH AY1 JH AE2 N
SHYLOCK    SH AY1 L AA2 K
SHYSTER    SH AY1 S T ER0
SHYNESS    SH AY1 N AH0 S
SHYSTERS    SH AY1 S T ER0 Z
SHYMANSKI    SH AH0 M AE1 N S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shy    (v) (sh ai1)
shyer    (j) (sh ai1 @ r)
shyly    (a) (sh ai1 l ii)
shyest    (j) (sh ai1 i s t)
shying    (v) (sh ai1 i ng)
shyness    (n) (sh ai1 n @ s)
shyster    (n) (sh ai1 s t @ r)
shysters    (n) (sh ai1 s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schüchtern; scheu {adj} | schüchterner; scheuer | am schüchternsten; am scheuestenshy | shyer | shyest [Add to Longdo]
vor; kurz vor; fast | fast Mitternacht | drei Tage vor ...shy | shy of midnight | three days shy of ... [Add to Longdo]
zu wenig; fehlend (an)shy of [Add to Longdo]
Weißkappenalbatros {m} [ornith.]Shy Albatross [Add to Longdo]
Sandhuscher {m} [ornith.]Shy Heath Wren [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざとい[, azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy [Add to Longdo]
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[, gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled [Add to Longdo]
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
ちゃち[, chachi] (adj-na) cheap; rubbishy; shoddy; roughly made [Add to Longdo]
はにかみ屋[はにかみや, hanikamiya] (n) shy; very shy person [Add to Longdo]
びしゃびしゃ[, bishabisha] (adv) soaked; slushy; wet [Add to Longdo]
ぷにぷに[, punipuni] (adj-f) squishy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] shy; ashamed; shame; bashful, #10,361 [Add to Longdo]
羞涩[xiū sè, ㄒㄧㄡ ㄙㄜˋ, / ] shy; bashful, #13,665 [Add to Longdo]
腼腆[miǎn tiǎn, ㄇㄧㄢˇ ㄊㄧㄢˇ, / ] shy; bashful, #21,124 [Add to Longdo]
羞怯[xiū qiè, ㄒㄧㄡ ㄑㄧㄝˋ, ] shy; timid, #41,957 [Add to Longdo]
夏洛克[xià luò kè, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, ] Shylock (in the Merchant of Venice), #50,339 [Add to Longdo]
怯生生[qiè shēng shēng, ㄑㄧㄝˋ ㄕㄥ ㄕㄥ, ] shy, #52,692 [Add to Longdo]
认生[rèn shēng, ㄖㄣˋ ㄕㄥ, / ] shy with strangers, #82,642 [Add to Longdo]
[ní, ㄋㄧˊ, ] shy, timid, bashful; look ashame, #163,113 [Add to Longdo]
怯生[qiè shēng, ㄑㄧㄝˋ ㄕㄥ, ] shy, #181,199 [Add to Longdo]
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] shy, #462,227 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shy \Shy\ (sh[imac]), a. [Compar. {Shier} (sh[imac]"[~e]r) or
   {Shyer}; superl. {Shiest} or {Shyest}.] [OE. schey, skey,
   sceouh, AS. sce['o]h; akin to Dan. sky, Sw. skygg, D. schuw,
   MHG. schiech, G. scheu, OHG. sciuhen to be or make timid. Cf.
   {Eschew}.]
   1. Easily frightened; timid; as, a shy bird.
    [1913 Webster]
 
       The horses of the army . . . were no longer shy, but
       would come up to my very feet without starting.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. Reserved; coy; disinclined to familiar approach.
    [1913 Webster]
 
       What makes you so shy, my good friend? There's
       nobody loves you better than I.    --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       The embarrassed look of shy distress
       And maidenly shamefacedness.     --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. Cautious; wary; suspicious.
    [1913 Webster]
 
       I am very shy of using corrosive liquors in the
       preparation of medicines.       --Boyle.
    [1913 Webster]
 
       Princes are, by wisdom of state, somewhat shy of
       thier successors.           --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   4. Inadequately supplied; short; lacking; as, the team is shy
    two players.[Slang]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. (Poker), owing money to the pot; -- in cases where an
    opponent's bet has exceeded a player's available stake or
    chips, but the player chooses to continue playing the hand
    before adding the required bet to the pot. [Slang]
    [PJC]
 
   {To fight shy}. See under {Fight}, v. i.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shy \Shy\, v. i. [imp. & p. p. {Shied}; p. pr. & vb. n.
   {Shying}.] [From {Shy}, a.]
   To start suddenly aside through fright or suspicion; -- said
   especially of horses.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shy \Shy\, v. t.
   To throw sidewise with a jerk; to fling; as, to shy a stone;
   to shy a slipper. --T. Hughes.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shy \Shy\, n.
   1. A sudden start aside, as by a horse.
    [1913 Webster]
 
   2. A side throw; a throw; a fling. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       If Lord Brougham gets a stone in his hand, he must,
       it seems, have a shy at somebody.   --Punch.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shy
   adj 1: lacking self-confidence; "stood in the doorway diffident
       and abashed"; "problems that call for bold not timid
       responses"; "a very unsure young man" [syn: {diffident},
       {shy}, {timid}, {unsure}] [ant: {confident}]
   2: short; "eleven is one shy of a dozen"
   3: wary and distrustful; disposed to avoid persons or things;
     "shy of strangers"
   n 1: a quick throw; "he gave the ball a shy to the first
      baseman"
   v 1: start suddenly, as from fright
   2: throw quickly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top