ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coyness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coyness-, *coyness*, coynes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coyness(n) ความเขินอาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอาย[khwām āi] (n) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness  FR: timidité [ f ] ; embarras [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coyness (n) kˈɔɪnəs (k oi1 n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coyness \Coy"ness\, n.
   The quality of being coy; feigned o? bashful unwillingness to
   become familiar; reserve.
   [1913 Webster]
 
      When the kind nymph would coyness feign,
      And hides but to be found again.     --Dryden.
 
   Syn: Reserve; shrinking; shyness; backwardness; modesty;
     bashfulness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coyness
   n 1: the affectation of being demure in a provocative way [syn:
      {coyness}, {demureness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top