ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shyness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shyness-, *shyness*, shynes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Nontri Dictionary
shyness(n) ความประหม่า, ความขี้อาย, ความกลัว, ความไม่กล้า

WordNet (3.0)
shyness(n) a feeling of fear of embarrassment

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Shyness

n. The quality or state of being shy. [ Written also shiness. ] [ 1913 Webster ]

Frequency in heavenly contemplation is particularly important to prevent a shyness bewtween God and thy soul. Baxter. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Bashfulness; reserve; coyness; timidity; diffidence. See Bashfulness. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The smiles on the girls' faces and the total lack of shynessรอยยิ้มบนใบหน้าสาว และการไร้ซึ่งยางอาย Cashback (2006)
Keep one thing in mind. Shyness and modesty..จำไว้นะ ความเหนียมอาบและสงบเสงี่ยม... Heyy Babyy (2007)
Hoping for more rain tomorrow, full of shyness, this has been Park Gae In's weather forecast.ความหวังที่จะมีฝนมากกว่าในวันหรุ่งนี้ กับความอายที่เต็มเปี่ยนม นี่เป็นพยากรณ์อากาศของปาร์กเกอิน Personal Taste (2010)
All my fear, all my shyness, gone.ที่ไม่ใช่ชายหาดแถวนี้นะ Limitless (2011)
The reason I ask is that many people experience bladder shyness;ที่ฉันถามก็เพราะว่า หลายคนประสบภาวะปัสสาวะขัด The Wildebeest Implementation (2011)
Emily's trying to get over a case of publicity shyness.เอมิลี่พยายามที่จะผ่านเรื่องที่น่าอายเหล่านั้น Charade (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shynessHis shyness made public speaking a torment to him.
shynessI like her all the better for her shyness.
shynessI like him all the better for his shyness.
shynessOff hand, I'd say her problem is shyness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอาย(n) shyness, See also: shamefulness, bashfulness, coyness, demureness, Syn. ความขวยเขิน, Example: อาบอบนวดเป็นสถานที่ที่ผู้ชายสามารถเดินเข้าเดินออกหน้าตาเฉยโดยไม่มีความอาย, Thai Definition: การรู้สึกกระดาก, การรู้สึกขายหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอาย[khwām āi] (n) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness  FR: timidité [ f ] ; embarras [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
shyness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shyness

Japanese-English: EDICT Dictionary
含羞[はにかみ, hanikami] (n) shyness [Add to Longdo]
人見知り[ひとみしり, hitomishiri] (n, vs) shyness; fear of strangers; stranger anxiety; (P) [Add to Longdo]
恥じらい;恥らい;羞じらい;羞い;羞らい[はじらい, hajirai] (n) shyness [Add to Longdo]
内気[うちき, uchiki] (adj-na, n, adj-no) bashfulness; shyness; reserve; timidity; (P) [Add to Longdo]
羞恥[しゅうち, shuuchi] (n) shyness; bashfulness [Add to Longdo]
羞恥心[しゅうちしん, shuuchishin] (n) shyness; shame [Add to Longdo]
赧顔[たんがん, tangan] (n) blushing (with shyness); flushed face [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top