ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nervousness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nervousness-, *nervousness*, nervousnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nervousness(n) ความประหม่า, See also: ความประสาท, ความตื่นกลัว

English-Thai: Nontri Dictionary
nervousness(n) โรคเส้นประสาท, อาการทางประสาท, ความขวัญอ่อน, ความกลัว

WordNet (3.0)
nervousness(n) an uneasy psychological state, Syn. nerves
nervousness(n) a sensitive or highly strung temperament
jitteriness(n) the anxious feeling you have when you have the jitters, Syn. nervousness, jumpiness, restiveness

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Nervousness

n. State or quality of being nervous. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The more nervous I am, the more relaxed people think I am.ยิ่งฉันกังวลมากเท่าไหร่ คนก็คิดว่าฉันดูผ่อนคลายมากขึ้นเท่านั้น Basic Instinct (1992)
Your entire nervous system and endocrine system... will be in sync with the brain expansion.ระบบประสาทและต่อมรับรู้ต่างๆ ทั้งหมดจะเชื่อมเข้ากับระบบสมอง The Lawnmower Man (1992)
- You nervous?- ตื่นเต้นมั้ย? Cool Runnings (1993)
- I'm not nervous. I'm ready.- ผมไม่ตื่นเต้น ผมพร้อมแล้ว Cool Runnings (1993)
Derice, are you nervous?ดีรีซ คุณตื่นเต้นมั้ย? Cool Runnings (1993)
I mean, it was all that "eins, zwei, drei" nonsense that got us all nervous in the first place.ฉันหมายถึง ไอ้ " 1 2 3 " ปัญญาอ่อนนั้น ทำเราประสาทไปหมดแล้ว Cool Runnings (1993)
Look at you... you're a fucking nervous wreck.มองคุณ ... คุณกำลังร่วมเพศประสาท การก่อวินาศกรรม เรื่อ? In the Name of the Father (1993)
- Are you nervous?- วิตกไหม Junior (1994)
Definitely a little nervous, but nice.ถึงจะดูประสาทหน่อยๆ แต่ก็น่ารักดี Junior (1994)
I thought you were gonna be cool. Now, when you yell at me, it makes me nervous.ฉันคิดว่าคุณจะเป็นเย็น ตอนนี้เมื่อคุณตะโกนใส่หน้าฉันมันทำให้ฉันประสาท Pulp Fiction (1994)
When I get nervous, I get scared.เมื่อฉันได้รับประสาทฉันได้รับกลัว Pulp Fiction (1994)
I'm sorry. I'm nervous.ขอโทษ ฉันเป็นห่วง Wild Reeds (1994)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขลาด(n) apprehensiveness, See also: nervousness, timidness, fearfulness, Syn. ความขี้ขลาด, Ant. ความกล้า, Example: สาเหตุที่มนุษย์ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนั้นเกิดจากความหวาดกลัวและความขลาด, Thai Definition: ความไม่กล้าในการเผชิญอันตราย

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
nervousness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nervousness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神经质[shén jīng zhì, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄓˋ,    /   ] nervousness #25,165 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
緊張[きんちょう, kinchou] (n, vs) tension; mental strain; nervousness; (P) #9,777 [Add to Longdo]
過敏[かびん, kabin] (adj-na, n) nervousness; oversensitivity; (P) [Add to Longdo]
緊張感[きんちょうかん, kinchoukan] (n) feeling of tension; air of tension; tension; nervousness [Add to Longdo]
神経質[しんけいしつ, shinkeishitsu] (adj-na, n) nervousness; (being) highly strung; sensitiveness; neurotic; (P) [Add to Longdo]
虫押え[むしおさえ, mushiosae] (n) children's medicine for nervousness; snack for an empty stomach [Add to Longdo]
虫薬[むしぐすり, mushigusuri] (n) children's medicine for nervousness [Add to Longdo]
疳の虫;かんの虫;癇の虫[かんのむし, kannomushi] (n) (1) convulsions (in a child); nervousness; short-temperedness; (2) bug thought to cause children's diseases [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top