ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เขินอาย

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขินอาย-, *เขินอาย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Miss is a heroine of our time, don't feel embarrassed or shy.แม่นางเป็นวีรสตรีแห่งยุค อย่าได้เขินอายไปเลย. Return of the Condor Heroes (1983)
Now I know my own strength, and I shall never again be embarrassed by his coming.ตอนนี้ฉันรู้ว่าตัวเองเข้มแข็งแล้ว และฉันไม่ควรจะเขินอายอีกถ้าเขามา Episode #1.6 (1995)
"The way you shy away."วิธีที่เธอเขินอายหนี" Heyy Babyy (2007)
And c. is coming to b., sheepishly bearing gifts.และ ซี ก็มาหา บี ถือของขวัญมาอย่างเขินอาย The Grandfather (2009)
it's just as embarrassing for me as it is for you.พ่อก็เขินอาย พอๆ กับลูกนั่นแหละ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
♫ Hey, you are a lovely blushing color ♫Usubeni-iro no kawaii kimi no ne สีสันมันดูน่ารักเหมือนยามที่คุณเขินอาย Hanamizuki (2010)
♫ Hey, you are a lovely blushing color ♫Usubeni-iro no kawaii kimi no ne สีสันมันดูน่ารักเหมือนยามที่คุณเขินอาย Hanamizuki (2010)
You're so straightforward, you never beat around the bush.ฉันไม่เคยเห็นเธอเขินอายเลย Episode #1.12 (2010)
But mere lounging wasn't enough.ทุกความกลัว. . ความเขินอายของผม. Limitless (2011)
I guess it's made us a little gun-shy...ผมเดาว่ามันทำให้เราเขินอายกันเล็กน้อย Then I Really Got Scared (2011)
If "gun-shy" is the right word for a woman with an arsenal as big as yours.ถ้าคำว่า"เขินอาย"เป็นคำที่ถูกต้องสำหรับผู้หญิง ที่มีคลังแสงอาวุธขนาดใหญ่อย่างคุณ Then I Really Got Scared (2011)
Wherever I take her, even back to France, she won't be embarrassed.ถ้าผมพาเธอกลับไปฝรั่งเศส จะได้ไม่เขินอาย Episode #2.7 (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blush[VI] อาการหน้าแดงเพราะเขินอาย, See also: เขินอาย, ละอาย, Syn. flush
feel cheap[PHRV] อาย, See also: เขินอาย, กระดากใจ
red in the face[IDM] อาย, See also: เขินอาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top