ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astute

AH0 S T UW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astute-, *astute*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astute(adj) ฉลาด, See also: หลักแหลม, มีไหวพริบ, มีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. cunning, crafty, shrewd
astuteness(n) ความมีไหวพริบ, See also: ความฉลาด, ความมีเล่ห์เหลี่ยม, ความฉลาดเฉลียว, Syn. shrewdness, keenness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astute(แอสทิวทฺ') adj. ฉลาด, มีเชาว์, มีเล่ห์,

English-Thai: Nontri Dictionary
astute(adj) ฉลาด, มีเล่ห์กระเท่ห์, มีเชาวน์
astutely(adv) อย่างชาญฉลาด, อย่างเจ้าเล่ห์
astuteness(n) ความฉลาด, ความเจ้าเล่ห์, เชาวน์, ปฏิภาณ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Astute observation.เชาวน์สังเกต Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Brimming with young men who are not socially astute enoughที่เปี่ยมไปด้วยคนหนุ่มสาว ผู้ไม่มีความฉลาดทางสังคมมากพอที่จะ Dr. Estrangeloved (2010)
Very astute of you, Colonel Hendry.ฉลาดไม่เบานี่ผู้พันเฮนรี่ X-Men: First Class (2011)
Astute observation, Commander.สังเกตุได้แม่นยำครับ ผู้การ Ua Hala (2012)
Astute as always.ฉลาดเช่นเคย. Elysium (2013)
I believe its success is due, in large part, to my astute understanding of human desire-- the desire to be devoured or enveloped by a warm, hungry animal, or obliterated one juicy bite at a time.ฉันเชื่อว่ามันประสบความสำเร็จเปนอย่างดี ทำให้ฉันเข้าใจถึงความต้องการของมนุษย์ ความต้องการแบบหิวกระหาย In the Evening (2013)
And I think he's an astute judge of talent.และผมคิดว่าเขาเป็นที่ชาญฉลาด ผู้พิพากษาของความสามารถ Last Knights (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adv) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly  FR: intelligemment ; ingénieusement
เฉียบแหลม[chīeplaēm] (adj) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute  FR: subtil ; sagace
คล่อง[khlǿng] (adj) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing  FR: facile ; aisé ; naturel
คล่องแคล่ว[khlǿngkhlaēo] (adj) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ;astute ; agile  FR: habile ; adroit ; agile
หลักแหลม[laklaēm] (adj) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant
ไหวพริบ[waiphrip] (n) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness; adroitness ; intelligence ; aptitude  FR: tact [ m ] ; sagacité [ f ] ; intuition [ f ] ; intelligence [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ASTUTE AH0 S T UW1 T
ASTUTELY AH0 S T UW1 T L IY0
ASTUTENESS AH0 S T UW1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astute (j) ˈəstjˈuːt (@1 s t y uu1 t)
astutely (a) ˈəstjˈuːtliː (@1 s t y uu1 t l ii)
astuteness (n) ˈəstjˈuːtnəs (@1 s t y uu1 t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, ] astute; perspicacious; farsighted #10,375 [Add to Longdo]
精明[jīng míng, ㄐㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ,  ] astute; skilled #12,229 [Add to Longdo]
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, ] astute; perspicacious #128,760 [Add to Longdo]
筹略[chóulu:e4, ㄔㄡˊlu:<span class='pronunc-pinyin'>è</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄜˋ</span>,   /  ] astute; resourceful #331,076 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) #14,049 [Add to Longdo]
資質英明[ししつえいめい, shishitsueimei] (n, adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents [Add to Longdo]
資性英明[しせいえいめい, shiseieimei] (n, adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents [Add to Longdo]
焼きが回る[やきがまわる, yakigamawaru] (v5r) to become decrepit; to be in one's dotage; to become dull; to lose one's astuteness; to lose one's touch; to become senile; to lose one's edge; to go downhill [Add to Longdo]
抜け目がない[ぬけめがない, nukemeganai] (exp, adj-i) (See 抜け目ない, 抜け目のない) shrewd; astute; cunning; alert [Add to Longdo]
抜け目ない;抜け目無い[ぬけめない, nukemenai] (adj-i) shrewd; astute; cunning; alert [Add to Longdo]
抜け目のない[ぬけめのない, nukemenonai] (exp, adj-i) (See 抜け目がない, 抜け目ない) shrewd; astute; cunning; alert [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top