ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

抜け目がない

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -抜け目がない-, *抜け目がない*
Japanese-English: EDICT Dictionary
抜け目がない[ぬけめがない, nukemeganai] (exp,adj-i) (See 抜け目ない,抜け目のない) shrewd; astute; cunning; alert [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
His shrewdness marks John for success.ジョンは抜け目がないので成功は間違いない。
Tom is more clever than honest.トムは誠実というより抜け目がない
He has eyes at the back of his head.彼は抜け目がない
He is more lucky than clever.彼は抜け目がないというよりついているのだ。
They are shrewd in trade.彼らは商売に抜け目がない
She has an eye on a good bargain.彼女はバーゲンには抜け目がない

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My father was extremely good at his job.[JA] 父はこの種の仕事に 抜け目がない Spy (2015)
As smart and as careful as I thought.[JA] 思ったとおり 賢くて抜け目がない If It Bleeds, It Leads (2012)
So confident, even in retreat.[JA] 去り際も抜け目がない Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
You're such a strange man.[JA] 抜け目がない On the Line (2013)
When she scanned me, she watched my hands, my feet, that's smart.[JA] 体をスキャンし 手も足も 抜け目がない Second Listen (2013)
You're very cute. Where are you going?[JA] 抜け目がない Once Upon a Time in Venice (2017)
He's too smart to use his own phone.[JA] 抜け目がない 自分の携帯電話を使うとは The Perfect Mark (2013)
Mr. Egret and I are certain the money's all there.[JA] イグレット氏と私は 代金には抜け目がないと確信してます Wingman (2014)
The Communists didn't waste a second.[JA] アカは抜け目がない The Intruder (1962)
Very clever.[JA] 抜け目がない Red John (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top