Search result for

โจ่งแจ้ง

(29 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โจ่งแจ้ง-, *โจ่งแจ้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โจ่งแจ้ง[V] be blatant, See also: be flagrant, be obvious, be glaring, be open, Ant. ปิดบัง, Example: สิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อออกมาให้พวกเราได้อ่านกันนั้น มันไม่โจ่งแจ้งนัก, Thai definition: ลักษณะการกระทำที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือหรือปิดบัง
โจ่งแจ้ง[ADV] obviously, See also: openly, flagrantly, blatantly, glaringly, conspicuously, brazenly, Syn. โจ๋งครึ่ม, โจ่งครุ่ม, อย่างเปิดเผย, Ant. ปิดปัง, Example: เขาคัดค้านรัฐบาลอย่างโจ่งแจ้งโดยไม่กลัวอันตราย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โจ่งแจ้งว. อย่างเปิดเผย, ไม่ปิดบัง, เช่น เขาแสดงอย่างโจ่งแจ้ง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Once inside, saw all this evidence, right in plain sight.เมื่อผมเข้ามาแล้วก็เห็นหลักฐานทั้งหมดโจ่งแจ้ง Prison Break: The Final Break (2009)
My cover's blown, it's time to go, but I decide not to use a ship because it's too obvious.เกราะกำบังหายไปแล้ว ข้าต้องหนีแน่ แต่ข้าจะเลี่ยงไม่ใช้ยาน มันโจ่งแจ้งเกินไป The Hidden Enemy (2009)
B... if I had, I wouldn't have been so obvious about it.B--ถ้าผมทำจริง คงไม่ทำอะไรโจ่งแจ้ง แบบนั้นหรอก The Turning Point (2009)
I would never counsel rushing blindly into war but for a cause such as the one the boy described for a violation of peace so blatant, so powerful of course I'd fight!ข้าจะไม่พูดให้ทุกคน หน้ามืดวิ่งสู่สนามรบ.. ..แต่ถ้าเป็นสาเหตุ ที่เจ้าหนุ่มนี่ว่ามาล่ะก็ ..พวกมันคิดจะเปิดศึกโจ่งแจ้ง และรุนแรง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
But you're too exposed down here.แต่ท่านโจ่งแจ้งเกินไป ในการลงมาข้างล่างนี้ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
We're pretty exposed here, noah.เราอยู่โจ่งแจ้งเกินไปนะ โนอา Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
I'm trying to deal with it, but I find that if I consider making a clean break, you know, although it opens up my world sexually,ผมพยายามรับมือกับเรื่องนี้อยู่ แต่ผมก็ค้นพบว่า ถ้าผมคิดจะทำเรื่องนี้ ให้มันชัดเจนไปเลย มันก็เหมือนกับการเปิดโลก เพศวิถีของผม จนโจ่งแจ้ง The Couple in the Cave (2010)
No, it's too obvious.ไม่ มันโจ่งแจ้งเกินไป Ilsa Pucci (2010)
That's a pretty lucid plan for a nut job.มันโจ่งแจ้งไปนะ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
It's a 250-mile trip back here. It's a lot of exposure.มันตั้ง 250 ไมล์ กว่าจะกลับมานี่ / มันโจ่งแจ้งไป Big Sea (2011)
Not as obvious as this.ไม่โจ่งแจ้งเท่านี้หรอก The Art of Making Art (2011)
Maybe obvious isn't so bad.บางทีโจ่งแจ้ง ก็ดีเหมือนกันนะ The Art of Making Art (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ่งแจ้ง[v.] (jōngjaēng) EN: be blatant ; be flagrant ; be obvious ; be glaring ; be open   FR: être clair ; être net ; être évident
โจ่งแจ้ง[adj.] (jōngjaēng) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised   FR: clair et net ; franc ; évident
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly   FR: ouvertement ; manifestement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blatant[ADJ] ชัดแจ้ง, See also: โจ่งแจ้ง, Syn. downright, clear, Ant. inconspicuous
overt[ADJ] ชัดเจน, See also: โจ่งแจ้ง, Syn. manifest, open, obvious, Ant. covert, concealed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bald(บอลดฺ) {balded,balding,balds} adj. ล้าน,โล่ง,เตียน,โจ่งแจ้ง,มีจุดขาวบนหัว vi. กลายเป็นหัวล้าน, See also: baldish adj., Syn. hairless ###A. hairy
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
flagrant(เฟล'เกรินทฺ) adj. เด่นชัด,โจ่งแจ้ง,โต้ง ๆ ,ฉาวโฉ่,ลุกไหม้,เผาไหม้., See also: flagrancy,flagrance, flagrantness n. flagrantly adv.
palpable(แพล'พะเบิล) adj. ชัดเจน,โจ่งแจ้ง,สัมผัสได้ชัดเจน,คลำรู้ได้, See also: palpability n.

English-Thai: Nontri Dictionary
broad(adj) กว้าง,กว้างขวาง,โจ่งแจ้ง,ไม่ถูกจำกัด
flagrant(adj) โต้งๆ,ชัดๆ,ฉาวโฉ่,โจ่งแจ้ง,ร้อน
overt(adj) ซึ่งปรากฏชัด,แจ่มแจ้ง,โจ่งแจ้ง
palpable(adj) ซึ่งสัมผัสได้,ชัดเจน,เห็นได้ชัด,โจ่งแจ้ง
palpably(adv) อย่างโจ่งแจ้ง,อย่างสัมผัสได้,อย่างชัดแจ้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top