ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*uneducate*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: uneducate, -uneducate-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uneducated(adj) ซึ่งไร้การศึกษา, See also: ซึ่งไม่มีการศึกษา, ซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝน, ซึ่งไม่ได้รับการศึกษา, Syn. unschooled, untaught, uncultivated, Ant. educated, cultivated

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because I'm uneducated?เพราะ ผมเรียนใช่ไม่สูงใช่ไหม? No Regret (2006)
Jamal Malik, an uneducated 18 year old boy from the slums of Mumbay, wins one draw by (?จามาล มาลิค ชายอายุ 18 ที่ไร้การศึกษาจากสลัมในมุมใบ Slumdog Millionaire (2008)
The nation's gripped with millionaire fever. As Jamal Malik, an uneducated (?ทั้งประเทศกำลังตื่นเต้นกับกระเเสเกมเศรษฐีฟีเวอร์ Slumdog Millionaire (2008)
Uneducated as we were, we knew little of the political or ideological conflicts that had lead to this point.- อยู่มาถึงนี่ได้ไง - พิสูจน์ไม่ได้หรอกป๋า เทอร์รี่ญาติผมตายตอน 20 ที่เฟลลูย่า Sparks Fly Out (2008)
He may be uneducated, but he's by no means stupid.เขาอาจไม่ได้รับการศึกษา แต่เขาไม่โง่ 52 Pickup (2008)
Those uneducated kids, scram along!เจ้าเด็กไร้การศึกษาพวกนั้นฒ ตามไป! Iljimae (2008)
Uneducated fool!เจ้าโง่ ไร้การศึกษา! Episode #1.7 (2008)
It doesn't matter how uneducated someone is.มันไม่สำคัญว่า คนไร้การศึกษาจะเป็นอย่างไร Episode #1.8 (2008)
Not uneducated criminals who rape and kill out... - You mind your tongue.ไม่ใช่อาชญากรไร้การศึกษาที่ฆ่าและข่มขืน Rates of Exchange (2009)
as even the most uneducated in your audience must know, two poles.เหมือนที่ได้เคยเรียนกันมาแล้ว ท่านผู้ฟังก็จะรู้ว่า มันมีสองขั้ว The Vengeance Formulation (2009)
Is it because she's uneducated, trapped in a menial service position?หรือเพราะว่าเธอไร้การศึกษา และทำงานให้บริการระดับล่าง The Maternal Congruence (2009)
He's an uneducated kid who... Who's making the first decent decision of his adult life.เขาตัดสินทำสิ่งดี เป็นครั้งแรก Bullet Proof (2010)
It shows that you're uneducated.มันบ่งบอกว่าคุณไร้การศึกษา Episode #1.8 (2010)
Just an uneducated... guess from an excited collector.ผมแค่ไม่มีความรู้... คงตื่นเต้นมากเกินไป Face Off (2011)
And he's most likely uneducated, but he's still charming enough to engage his victims.เขาดูเหมือนจะไม่มีการศึกษา แต่เขามีเสน่ห์มากพอ ที่จะล่อลวงเหยื่อมาได้ There's No Place Like Home (2011)
You know the kind of parents that seem a little uneducated?ลูกควรจะกินซุปมะเขือเทศนะ ของโปรดลูกไม่ใช่เหรอ New Tales of the Gisaeng (2011)
- And Tom. - Uneducated farmers.ชาวไร่ที่ไม่มีความรู้น่ะหรอ Interstellar (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฉดเขลา(adj) foolish, See also: stupid, uneducated, ignorant, silly, idiotic, dull, unwise, imprudent, Syn. โง่เขลา, ขลาดเขลา, Example: พวกนี้เป็นคนโฉดเขลา มักถูกคนอื่นหลอกลวงเอาง่ายๆ, Thai Definition: ที่ขาดไหวพริบ, ที่รู้ไม่เท่าทัน
โฉดเขลา(v) be foolish, See also: be stupid, be uneducated, be ignorant, be silly, be idiotic, be dull, be unwise, be imprud, Syn. โง่เขลา, ขลาดเขลา, Example: คนป่าเถื่อนโฉดเขลากับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เกิดความกลัวจนต้องกราบไหว้รูปเคารพ, Thai Definition: ขาดไหวพริบ, รู้ไม่เท่าทัน, ไม่เฉียบแหลม, ไม่ฉลาด
ไม่มีการศึกษา(v) be uneducated, See also: be illiterate, be ignorant, Syn. การศึกษาต่ำ, ไม่มีคุณวุฒิ, ไร้การศึกษา, Example: คนพวกนี้ไม่มีการศึกษาอธิบายไปก็ไม่เข้าใจเสียเวลาเปล่าๆ, Thai Definition: ไม่ได้เรียนหนังสือตามเกณฑ์ที่กำหนด
ขาดการศึกษา(v) be uneducated, Syn. ไม่มีการศึกษา, ไร้การศึกษา, Ant. มีการศึกษา, Example: ประชาชนในชนบทยังขาดการศึกษาอยู่มาก, Thai Definition: ไม่ได้เรียนหนังสือหรือเรียนมาน้อย
โง่เขลา(v) be silly, See also: be foolish, be stupid, be dull, be ignorant, be uneducated, Syn. โง่, ทึ่ม, งี่เง่า, ไม่ฉลาด, Ant. ฉลาด, Example: ไม่มีใครเห็นด้วยกับการกระทำของคนโง่เขลาเช่นนี้
โง่งม(v) be foolish, See also: be silly, be stupid, be uneducated, be ignorant, be dull, Syn. โง่, ไม่ฉลาด, งี่เง่า, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ผมควรจะออกไปจากสถานที่อันโง่งมนี่เสียโดยเร็ว
โง่เง่า(v) be foolish, See also: be stupid, be dull, be silly, be uneducated, be ignorant, be unwise, Syn. โง่, งี่เง่า, โง่มาก, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ใดๆ ลูกจะขี้เหร่ ดื้อรั้น โง่เง่า แม่ย่อมรักลูกเสมอ
ไม่มีความรู้(v) lack knowledge/skill, See also: be unskilled, be uneducated, Ant. มีความรู้, Example: ลุงย้อยต้องมาเป็นกรรมกรในโรงงาน เพราะเขาไม่มีทางเลือกและไม่มีความรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
ไม่มีการศึกษา[mai mī kānseuksā] (v, exp) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant  FR: manquer d'éducation
ไม่มีความรู้[mai mī khwāmrū] (xp) EN: lack knowledge/skill ; be unskilled ; be uneducated  FR: manquer de connaissances ; manquer de compétences
โง่[ngō] (adj) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant  FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud
โง่เขลา[ngō-khlao] (v) EN: be silly ; be foolish ; be stupid ; be dull ; be ignorant ; be uneducated  FR: être idiot ; être stupide ; être un ignorant
โง่เง่า[ngō-ngao] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be dull ; be silly ; be uneducated ; be ignorant ; be unwise  FR: être idiot ; être ignorant ; être un imbécile
โง่งม[ngō-ngom] (v) EN: be foolish ; be silly ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be dull  FR: être idiot ; être ignorant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNEDUCATED AH0 N EH1 JH UH0 K EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uneducated (j) ˈʌnˈɛʤukɛɪtɪd (uh1 n e1 jh u k ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愚昧[yú mèi, ㄩˊ ㄇㄟˋ, ] ignorant; uneducated, #21,819 [Add to Longdo]
童蒙[tóng méng, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, ] young and ignorant; ignorant and uneducated, #129,094 [Add to Longdo]
素质差[sù zhì chà, ㄙㄨˋ ㄓˋ ㄔㄚˋ, / ] so uneducated!; so ignorant! [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerzogenuneducated [Add to Longdo]
unerzogen { adv }uneducatedly [Add to Longdo]
ungebildet { adj } | ungebildeter | am ungebildetstenuneducated | more uneducated | most uneducated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巴人[はじん, hajin] (n) uneducated bumpkin; resident of ancient Sichuan [Add to Longdo]
不学[ふがく, fugaku] (adj-na) unlearned; uneducated [Add to Longdo]
不文[ふぶん, fubun] (adj-no) (1) unwritten; (2) illiterate; uneducated; (n) (3) poor writing [Add to Longdo]
無学文盲[むがくもんもう, mugakumonmou] (n) (sens) ignorant and illiterate; uneducated and illiterate [Add to Longdo]
無学無識[むがくむしき, mugakumushiki] (n) illiterate and ignorant; uneducated and lacking in wisdom and discernment [Add to Longdo]
無教育[むきょういく, mukyouiku] (adj-na, n) uneducated [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top