ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be ignorant

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be ignorant-, *be ignorant*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd still be ignorant of all you've hidden from me.ฉันคงไม่รู้หรอกว่า คุณซ้อนอะไรไว้บ้าง Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
If? You pretend to be ignorant of it?ถ้างั้น เธอแกล้งทำเป็นไม่รู้อย่างนั้นหรือ Pride & Prejudice (2005)
Confucius said, "To be ignorant and act recklessly,"ขงจื๊อกล่าวว่า "การไม่รู้และกระทำไปโดยไม่ระมัดระวัง" Dong Yi (2010)
Some people would be ignorant on the facts.คนบางคนคงจะไม่รู้ในข้อเท็จจริง Granite State (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be ignorantHe pretended to be ignorant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบาปัญญา[V] be dull, See also: be ignorant, be stupid, Syn. โง่, โง่เขลา, Example: เพราะเขาโง่เขลาเบาปัญญาให้พวกนั้นเห็นก่อนเลยโดนหลอกเอาง่ายๆ, Thai definition: หย่อนความคิด, หย่อนสติปัญญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent   
ไม่มีการศึกษา[v. exp.] (mai mī kānseuksā) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant   FR: manquer d'éducation
โง่เขลา[v.] (ngō-khlao) EN: be silly ; be foolish ; be stupid ; be dull ; be ignorant ; be uneducated   FR: être idiot ; être stupide ; être un ignorant
งมงาย[v.] (ngom-ngāi) EN: be credulous ; be gullible ; be unquestioning ; be ignorant ; be unconscious   FR: croire bêtement ; être crédule
โง่เง่า[v.] (ngō-ngao) EN: be foolish ; be stupid ; be dull ; be silly ; be uneducated ; be ignorant ; be unwise   FR: être idiot ; être ignorant ; être un imbécile
โง่งม[v.] (ngō-ngom) EN: be foolish ; be silly ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be dull   FR: être idiot ; être ignorant
เผลอตัว[v.] (phloē tūa) EN: be unaware ; to be unconscious ; to be ignorant   

Japanese-English: EDICT Dictionary
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top