ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蒙-, *蒙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蒙, méng, ㄇㄥˊ] to cover; to deceive; Mongolia
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  冡 (méng ㄇㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 1,039

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mēng, ㄇㄥ, / ] (knocked) unconscious; to deceive; to cheat; to hoodwink, #3,158 [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, / ] dim sighted; ignorant, #3,158 [Add to Longdo]
[Méng, ㄇㄥˊ, / ] surname Meng, #3,158 [Add to Longdo]
[Měng, ㄇㄥˇ, ] Mongolia; cover, #3,158 [Add to Longdo]
[Nèi měng gǔ, ㄋㄟˋ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ, / ] Inner Mongolia; abbr. for Inner Mongolia autonomous region 內古自治區|内古自治区, #6,419 [Add to Longdo]
[Měng gǔ, ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ, ] Mongolia, #7,103 [Add to Longdo]
[qǐ méng, ㄑㄧˇ ㄇㄥˊ, / ] to impart rudimentary knowledge to beginners; to initiate; to awake sb from ignorance; to free sb from prejudice or superstition; enlightened; the Enlightenment; in China, refers esp. to Western learning from the late Qing, #15,821 [Add to Longdo]
[méng miàn, ㄇㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, ] masked; covered face, #18,883 [Add to Longdo]
古自治区[Nèi Méng gǔ zì zhì qū, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, / ] Inner Mongolia autonomous region, abbr. 内古, capital Hohhot 呼和浩特市, #20,031 [Add to Longdo]
[Nèi méng, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ, / ] Inner Mongolia, #21,925 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もう, mou] (n) ignorance [Add to Longdo]
を啓く[もうをひらく, mouwohiraku] (exp,v5k) to enlighten [Add to Longdo]
[もうこ, mouko] (n) Mongolia [Add to Longdo]
古語[もうこご, moukogo] (n) Mongolian (language) [Add to Longdo]
古症[もうこしょう, moukoshou] (n) (sens) mongolism; Down's Syndrome [Add to Longdo]
古人種[もうこじんしゅ, moukojinshu] (n) the Mongoloid race [Add to Longdo]
古斑[もうこはん, moukohan] (n) Mongolian spot; blue spot or mark [Add to Longdo]
古襞[もうこひだ, moukohida] (n) epicanthus [Add to Longdo]
昧;矇昧(oK);曚昧(oK)[もうまい, moumai] (adj-na,n) ignorance; (lack of) enlightenment or civilization (civilisation); unenlightened; uncivilized; uncivilised [Add to Longdo]
昧主義[もうまいしゅぎ, moumaishugi] (n,adj-no) obscurantism [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He will never get over his huge business losses.彼は仕事でった莫大な損失から立ち直れないだろう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have assigned Omodaka Hikukoro as your second.[JA] (沢潟)"拌箇こ 毒ぃ沢櫑声螂 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
But very enlightening.[JA] 啓的でもある The Dreamscape (2008)
Who's Monte?[CN] 提是谁 The Magic of Belle Isle (2012)
Simon.[CN] 西 The Saint (1997)
Purity. Enlightenment.[JA] 純粋さ 啓 Pandorum (2009)
Simon![CN] 西 Thru the Moebius Strip (2005)
Raymond?[CN] 雷德? The Home (2004)
It began with an impoverished Ronin requesting permission to enter the house of Fujishima.[JA] こnら躙l輩軍幟晨殿の 屋敷を諒ねし 貝士に姶まるもの Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Thus spoke Mime, the artful blacksmith: "Siegfried, son of King Siegmund, ride home to Xanten.[CN] 老工匠米梅說回故鄉去吧! 齊格德王的兒子齊格弗裏德! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
-Inner mongolia.[JA] - 内 An Inconvenient Truth (2006)
Tormund.[CN] 托 Hardhome (2015)
Really? Well, perhaps Mr. Zarek could enlighten us.[JA] では、ザレックさんが 啓してくださるでしょう Colonial Day (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top