Search result for

มีความรู้

(47 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีความรู้-, *มีความรู้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีความรู้สึก[V] have feelings, See also: be emotive, Ant. หมดความรู้สึก, ไร้ความรู้สึก, Example: มนุษย์คือสิ่งมีชีวิต มีความคิด มีความรู้สึก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โหวงเหวงมีความรู้สึกเหมือนจะว่าง ๆ ในจิตใจ เช่น เมื่ออยู่ในที่เงียบสงัดรู้สึกโหวงเหวง, มีความรู้สึกคล้าย ๆ ว่าขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไป เช่น พอเข้าไปในบ้าน บรรยากาศเงียบผิดปรกติ รู้สึกโหวงเหวง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, that makes me feel a lot better.เอาล่ะ นั่นทำให้ฉันมีความรู้สึกดีขึ้น Odyssey (2008)
My legs are numb.ขาผมไม่มีความรู้สึก The Itch (2008)
I do have a sense of the kind of Camelot I wish to live in.แต่หม่อมฉันมีความรู้สึกว่า คาเมลอตที่หม่อมฉันปรารถนานั้น The Mark of Nimueh (2008)
I always had a good feeling about you, Captainข้ามีความรู้สึกดีๆ กับเจ้าเสมอ กัปตัน Cloak of Darkness (2008)
I always had a good feeling about you, Assassinข้ามีความรู้สึกดีๆ กับเจ้าเสมอ มือสังหาร Cloak of Darkness (2008)
Shs got superstrength, zero inhibition, and no remorse.หล่อนแข็งแรงมาก, ไม่เคยยับยั้งชั่งใจและไม่มีความรู้สึก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Because if you can't feel anything,เพราะถ้าฉันไม่มีความรู้สึก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
But you must continue to have the yearning for the passion of music.แต่เธอจำต้องมีความรู้สึกหลงใหลในดนตรีอย่างต่อเนื่อง Beethoven Virus (2008)
I'm starting to lose the feeling of my fingers.ฉันเริ่มไม่มีความรู้สึกที่ปลายนิ้ว The Eye (2008)
I have a feeling you might disagree with that.ฉันมีความรู้สึกว่า นายไม่น่าจะเห็นด้วย Superhero Movie (2008)
I guess I feel kind of different.ผมว่าผม มีความรู้สึกแตกต่างไป Wanted (2008)
Are you out of your fucking mind?นี่คุณไม่มีความรู้สึกเลยเหรอ Wanted (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีความรู้ [adj.] (mī khwāmrū) EN: cultivated   

English-Thai: Longdo Dictionary
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be hip to[PHRV] มีความรู้ในเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ), See also: รอบรู้ในเรื่อง, Syn. get hip to
be well up in[IDM] มีความรู้ดีเกี่ยวกับ
feel up[PHRV] มีความรู้สึกต่อ, Syn. touch up
get hip to[PHRV] มีความรู้เกี่ยวกับ, Syn. be hip to
ground in[PHRV] มีความรู้ดีในเรื่อง, See also: รอบรู้ในเรื่อง
have a good command of[IDM] เชี่ยวชาญในบางสิ่ง, See also: มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับบางสิ่งเป็นอย่างดี
in the know[IDM] มีความรู้ดี (คำไม่เป็นทางการ), See also: รู้ดี, รู้เรื่อง
not born yesterday[IDM] มีประสบการณ์, See also: มีความรู้
sixth sense[IDM] สัมผัสที่ 6, See also: มีความรู้สึกพิเศษในการลับรู้สิ่งลี้ลับ
smell a rat[IDM] มีความรู้สึกถึงสิ่งผิกปกติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
authoring systemระบบการเขียนโปรแกรมหมายถึง ระบบการเขียนโปรแกรมโดยที่ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมเลย ผู้เขียนเพียงแต่ใช้ภาษาง่าย ๆ ในรูปแบบเชิงโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
brahmin(บรา'มิน) n.,พราหมณ์,ผู้ที่มีความรู้และวัฒนธรรมสูง,ผู้มีความรู้ที่ชอบอยู่ห่าง ๆ -Brahminism n. ศาสนาพราหมณ์
clerkly(เคลิค'ลี) adj.,adv. เกี่ยวกับเสมียน,มีความรู้, See also: clerkliness n.
computer specialistผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่มีความรู้พิเศษในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ อาจหมายถึง ระบบตัวเครื่อง การเขียนโปรแกรม หรือการวิเคระห์ระบบ ก็ได้
dead(เดด) adj.ตาย,สิ้นลมหายใจ,ไม่มีชีวิต,ไม่มีความรู้สึก,ทื่อ,จืดชืด,โดยสิ้นเชิง,แม่นยำ,กะทันหัน,ตรง,จริง ๆ ,ไม่มีกระแสไฟฟ้า adv. โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,อย่างกะทันหัน n. คนตาย, Syn. deceased
educated(เอด'จุเคทิด) adj. ซึ่งได้รับการศึกษา,มีการศึกษา,มีความรู้
elevated(เอล'ละเวทิด) adj. สูงขึ้น,เลื่อนขึ้น,มีฐานะ ตำแหน่งหรือยศที่สูงขึ้น,สูงส่ง,มีความรู้สูงขึ้น,ปีติยินดี,ลิงโลด, Syn. lofty,exalted

English-Thai: Nontri Dictionary
COLD-cold-blooded(adj) เย็นชา,เฉยเมย,เลือดเย็น,ดุร้าย,ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต
COLD-cold-hearted(adj) ไม่สงสาร,ไม่ปรานี,ไม่มีความรู้สึก,ไร้ความเมตตา
heartless(adj) ดุร้าย,ใจร้าย,ไม่มีหัวใจ,โหดเหี้ยม,ไม่มีความรู้สึก
impassible(adj) ไม่มีความรู้สึก,ไม่สะดุ้งสะเทือน,เฉย,เย็นชา
insensate(adj) ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต,โหดเหี้ยม,ไม่ปรานี,ขาดสติ
intellectual(adj) มีเชาวน์,มีความรู้
intellectual(n) คนมีความรู้,ผู้มีปัญญา
learned(adj) มีความรู้สูง,มีความรู้มาก,คงแก่เรียน
literate(adj) รู้หนังสือ,มีการศึกษา,มีความรู้
sentient(adj) ตื่นเต้น,มีความรู้สึก,เกรียวกราว,อื้อฉาว

German-Thai: Longdo Dictionary
kaltbleiben(vi) |blieb kalt, ist kalt geblieben| ไม่มีความรู้สึกร่วม, มีแต่ความเย็นชา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top