ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โง่งม

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โง่งม-, *โง่งม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โง่งม[V] be foolish, See also: be silly, be stupid, be uneducated, be ignorant, be dull, Syn. โง่, ไม่ฉลาด, งี่เง่า, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ผมควรจะออกไปจากสถานที่อันโง่งมนี่เสียโดยเร็ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And if you do, you're an idiot.และถ้าเธอทำ เธอก็ตัวโง่งม Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
You're a superstitious moron.ส่วนคุณก็โง่งมงาย The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Unless, you sacrifice the princess, you so foolishly compared to the Gods.ที่จะโง่งมกล้ายกขึ้นเทียบเทพเจ้า มีเพียงเลือดนางที่จะดับกระหายเดอะคราเค่น Clash of the Titans (2010)
A stupid saying.คำกล่าวที่โง่งม You Win or You Die (2011)
It's definitely not foolish.ไม่ได้โง่งมงาย City Hunter (2011)
The stupid foreign girl.หญิงต่างชาติแสนโง่งม What Is Dead May Never Die (2012)
He slapped the king across the face and called him a vicious idiot and a fool.ตบหน้ากษัตริย์เข้าอย่างจัง และเรียกเขาว่าเป็นคนโง่งมที่แสนชั่ว และคนไร้สมอง The Laws of Gods and Men (2014)
How long are you gonna keep me in here without any idea of what's going on?จะให้ฉันโง่งม อยู่ในนี้ไปอีกนานแค่ไหน Many Heads, One Tale (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โง่งม[v.] (ngō-ngom) EN: be foolish ; be silly ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be dull   FR: être idiot ; être ignorant

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top