ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*permeate*

P ER1 M IY0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: permeate, -permeate-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
permeate(vt) ซึมผ่าน
permeate(vi) ฟุ้ง, Syn. diffuse, pervade
permeate(vi) แผ่ซ่าน, See also: แพร่กระจาย, Syn. interpenetrate
permeate with(phrv) แพร่กระจายด้วย, See also: แทรกซึมด้วย, Syn. imbue with, penetrate with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
permeate(เพอ'มีเอท) vt. ซึมผ่าน,ซึมแทรก,แผ่ซ่าน,ซึมเข้า,ซาบ. vi. เต็มไปด้วย,ตลบ,แผ่ซ่าน,ซึมซ่าน., See also: permeation n. permeative adj. permeator n., Syn. imbue, pervade, diffuse, ooze

English-Thai: Nontri Dictionary
permeate(vt) ซึมซาบ,แผ่ซ่าน,แทรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permeateซึมผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
permeateA bad smell permeated the room.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทรกซึม(v) infiltrate, See also: permeate, be abundant, Syn. ซึมซาบ, ซึม, Example: ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่แทรกซึมเข้าทำลายสังคมเกือบทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น, Thai Definition: อาการที่ค่อยๆ แทรกเข้าไปโดยไม่ให้รู้ตัว
แผ่ซ่าน(v) infiltrate, See also: penetrate, spread throughout, permeate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แผ่กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างทันทีที่เห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai Definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
เอิบ(v) permeate, See also: pervade, Syn. ซึม, ซึมซาบ, Thai Definition: ซึมเข้าไป, ซาบเข้าไป
เอิบอาบ(v) permeate, See also: pervade, Syn. เอิบ, ซึมซาบ, ซาบซ่าน, Example: ใบหน้าของท่านผู้เฒ่าเอิบอาบไปด้วยรอยยิ้ม, Thai Definition: อาบไปทั่ว
ตลบ(v) pervade, See also: permeate, diffuse, Syn. ฟุ้ง, Example: ถนนตั้งแต่จันทบุรีไปถึงตราดมีฝุ่นตลบไปตลอดทาง, Thai Definition: กระจายไปทั่ว, ฟุ้งกระจายขึ้นไปทั่ว
เต็มไปด้วย(v) be full of, See also: be permeated with, be filled with, Example: โรงงานในอนาคตคงจะเต็มไปด้วยหุ่นยนต์หรือเครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติ ทำหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนสารพัดตามที่มนุษย์ต้องการ, Thai Definition: เกลื่อนไปด้วย, เพียบพร้อมไปด้วย
ซึม(v) seep, See also: soak into, leak, permeate, Syn. รั่ว, Example: เนื่องจากฝนตก น้ำจึงซึมเข้ามาในห้องชั้นล่าง, Thai Definition: กิริยาของน้ำหรือของเหลวที่ไหลไปตามรูเล็กๆ อย่างช้าๆ
กำซาบ(v) permeate, See also: penetrate, pervade, Syn. ซึม, ซึมซาบ, Example: ความทุกข์ระทมกำซาบลงสู่ขั้วหัวใจ, Thai Definition: ซึมซาบเข้าไป
คลุ้ง(v) diffuse, See also: permeate, Syn. กระจาย, ฟุ้ง, Example: ควันธูปคลุ้งไปทั่วศาลาเหมือนหมอกบางๆ, Thai Definition: อาการปลิวฟุ้งกระจายขึ้นไปทั่ว
คลุ้ง(v) spread, See also: permeate, diffuse, Syn. ฟุ้ง, หึ่ง, Example: กลิ่นเหล้าที่ตัวเขาคลุ้งออกมา ทันทีที่เขาเดินผ่านโต๊ะฉัน, Thai Definition: มีกลิ่นตลบ (มักใช้แก่กลิ่นเหม็น)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ้ง[fung] (v) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas  FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
เอิบ[oēp] (v) EN: permeate ; brim
เอิบอาบ[oēp-āp] (v) EN: permeate
แทรกซึม[saēkseum] (v) EN: infiltrate ; permeate ; be abundant  FR: s'imprégner ; s'imbiber
ซึม[seum] (v) EN: percolate ; ooze ; seep ; leek ; weep ; permeate ; soak  FR: suinter ; dégoutter ; dégouliner ; s'infiltrer
ตลบ[talop] (v) EN: pervade ; permeate ; diffuse
เต็มไปด้วย[tem pai dūay] (v) EN: be full of ; be permeated with ; be filled with

CMU English Pronouncing Dictionary
PERMEATE P ER1 M IY0 EY2 T
PERMEATED P ER1 M IY0 EY2 T IH0 D
PERMEATES P ER1 M IY0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
permeate (v) pˈɜːʳmɪɛɪt (p @@1 m i ei t)
permeated (v) pˈɜːʳmɪɛɪtɪd (p @@1 m i ei t i d)
permeates (v) pˈɜːʳmɪɛɪts (p @@1 m i ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充满[chōng mǎn, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ, / 滿] full of; brimming with; very full; permeated, #1,538 [Add to Longdo]
渗透[shèn tòu, ㄕㄣˋ ㄊㄡˋ, / ] to permeate; to infiltrate, #6,632 [Add to Longdo]
弥漫[mí màn, ㄇㄧˊ ㄇㄢˋ, / ] to pervade; to fill the air; diffuse; everywhere present; about to inundate (water); permeated by (smoke); filled with (dust); to saturate (the air with fog, smoke etc), #9,088 [Add to Longdo]
沉浸[chén jìn, ㄔㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, ] permeate; immerse, #10,878 [Add to Longdo]
浸润[jìn rùn, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨㄣˋ, / ] to permeate; to percolate; fig. to saturate (with emotion), #11,355 [Add to Longdo]
渗入[shèn rù, ㄕㄣˋ ㄖㄨˋ, / ] to permeate, #21,555 [Add to Longdo]
含商咀征[hán shāng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄕㄤ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, / ] permeated with beautiful music (成语 saw) [Add to Longdo]
含宫咀征[hán gōng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, / ] permeated with beautiful music (成语 saw) [Add to Longdo]
渗凉[shèn liáng, ㄕㄣˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] to feel cold (as symptom); permeated by cold [Add to Longdo]
融合为一[róng hé wèi yī, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄜˊ ㄨㄟˋ ㄧ, / ] to permeate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dringt durchpermeates [Add to Longdo]
durchdrangpermeated [Add to Longdo]
durchdringen | durchdringendto permeate | permeating [Add to Longdo]
durchdringtpermeates [Add to Longdo]
durchgedrungenpermeated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P) [Add to Longdo]
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P) [Add to Longdo]
含める[ふくめる, fukumeru] (v1,vt) (1) to include (in a group or scope); (2) to instruct; to make one understand; (3) to include (a nuance); to put in (an implication); (4) to put in (someone's) mouth; (5) to permeate with flavor; (P) [Add to Longdo]
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P) [Add to Longdo]
染み込む;しみ込む;沁み込む;染込む;滲み込む[しみこむ, shimikomu] (v5m,vi) to soak into; to permeate [Add to Longdo]
染み入る[しみいる, shimiiru] (v5r) (See 染み込む) to soak into; to permeate [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permeate \Per"me*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Permeated}; p. pr. &
   vb. n. {Permeating}.] [L. permeatus, p. p. of permeare to
   permeate; per + meare to go, pass.]
   1. To pass through the pores or interstices of; to penetrate
    and pass through without causing rupture or displacement;
    -- applied especially to fluids which pass through
    substances of loose texture; as, water permeates sand.
    --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter and spread through; to pervade; as, after the
    first setback, the team became permeated with pessimism.
    [1913 Webster]
 
       God was conceived to be diffused throughout the
       whole world, to permeate and pervade all things.
                          --Cudworth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 permeate
   v 1: spread or diffuse through; "An atmosphere of distrust has
      permeated this administration"; "music penetrated the
      entire building"; "His campaign was riddled with
      accusations and personal attacks" [syn: {permeate},
      {pervade}, {penetrate}, {interpenetrate}, {diffuse},
      {imbue}, {riddle}]
   2: pass through; "Water permeates sand easily" [syn:
     {percolate}, {sink in}, {permeate}, {filter}]
   3: penetrate mutually or be interlocked; "The territories of two
     married people interpenetrate a lot" [syn: {interpenetrate},
     {permeate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top