ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รั่ว

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รั่ว-, *รั่ว*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
强将手下无弱兵[เฉียงเจี้ยงโจ่วเซี่ยอู๋รั่วปิง] (phrase ) ใต้แม่ทัพหาญปราศทุรพล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รั่ว[V] leak out, See also: become known to the public, Syn. แพร่งพราย, รั่วไหล, Example: การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างปกปิด เพราะกลัวจะรั่วถึงฝ่ายตรงข้าม, Thai definition: แพร่งพรายความลับออกไป
รั่ว[V] leak, See also: seep, exude, ooze, escape, spill, Example: เพียงเสียงตะโกนว่าแก๊สรั่ว ผู้คนก็วิ่งกันอลหม่านแล้ว, Thai definition: มีรอยแตก หรือมีรูซึ่งเกิดจากความชำรุด ทำให้อากาศหรือของเหลว เป็นต้น เข้าออกได้
รั่วไหล[V] leak out, See also: leak, Example: สาร CFCs เป็นสารให้ความเย็นและสารเป่าโฟม เมื่อรั่วไหลออกสู่ภายนอกจะทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
รั่วไหล[V] leak out, See also: leak, Example: การทำให้ข้อมูลที่มีความสำคัญของประเทศรั่วไหลออกจากประเทศไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่หวังดี จัดเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติอย่างหนึ่ง, Thai definition: ข่าวแพร่งพราย
รั่วไหล[V] drain, Example: ที่ผ่านมามีงบประมาณรั่วไหลในกระทรวงสาธารณสุขจำนวนนับ 1,000 ล้านบาท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รั้วน. เครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้านเป็นต้น มักทำด้วยเรียวไผ่ ต้นไม้ขนาดเล็ก หรือสังกะสี เช่น รั้วมะขามเทศ รั้วสังกะสี, โดยปริยายเรียกทหารซึ่งทำหน้าที่เป็นกำลังป้องกันชาติ ว่า รั้วของชาติ.
รั่วก. อาการที่อากาศหรือของเหลวเป็นต้นไหลเข้าหรือออกทางรอยแตกหรือรูที่เกิดจากความชำรุด เช่น นํ้ารั่ว ฝนรั่ว.
รั่วว. มีรอยแตกหรือมีรูซึ่งเกิดจากความชำรุดที่อากาศหรือของเหลวเป็นต้นเข้าออกได้ เช่น เรือรั่ว ท่อประปารั่ว หลังคารั่ว, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ข่าวรั่ว ข้อสอบรั่ว.
รั่วว. อาการที่ไล่ไม้ตีระไปบนลูกระนาดทำให้เสียงบางเสียงขาดหายไป หรือไม่ชัดเจน เช่น เขาตีระนาดรั่ว.
รั้วก่ายน. แผงราชวัติที่เป็นตาสี่เหลี่ยมสำหรับกันโรงพิธี, รั้วไก่ ก็ว่า
รั้วไก่น. แผงราชวัติที่เป็นตาสี่เหลี่ยมสำหรับกันโรงพิธี, รั้วก่าย ก็ว่า.
รั้วไซมานน. เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้จับปลา ลักษณะเป็นถุงตาข่ายยาว ใช้หลักขนาดใหญ่ ๒ ต้น ปักห่างกันประมาณ ๖ เมตร เพื่อกางปากถุงไว้ใต้น้ำสำหรับดักปลาที่ว่ายตามกระแสน้ำลง มีไม้จริงขนาดเล็กหรือไม้รวกปักเป็นระยะออกจากปากถุงเป็นปีก ๒ ข้าง ให้ปีกกางเฉียงออกทำมุมประมาณ ๔๕-๙๐ องศา, กั้นซู่รั้วไซมาน หรือ ซู่กั้นรั้วไซมาน ก็เรียก.
รั่วไหลก. แพร่งพรายออกไป เช่น ความลับรั่วไหล
รั่วไหลถูกเบียดบังเอาไป เช่น การเงินของบริษัทรั่วไหล.
เขื่อนรั้ว, กำแพง, คันดินกันตลิ่งพัง, เช่น ปิดประตูเมืองลง เขื่อนขว้าง (ยวนพ่าย).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
รั่วอาการบ้าๆ บอๆ [ศัพท์วัยรุ่น]
Leak รั่ว [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A gas leak?แก๊สรั่วเหรอคะ? Marvel One-Shot: Agent Carter (2013)
Has anyone ever discussed these holes with you before?เคยมีใครมาปรึกษากับคุณเรื่องรูรั่วพวกนี้มั้ย Rebecca (1940)
Pull over. I've got to take a leak.ดึงไป ฉันมีที่จะรั่วไหล The Godfather (1972)
Then you go to take a leak. No, better still, you ask permission to go.แล้วคุณไปที่จะเกิดการรั่วไหล ไม่มีดีกว่ายังคงคุณขออนุญาตที่จะไป The Godfather (1972)
Sounds like steam escaping!ทำเสียงยังกับไอน้ำรั่ว Blazing Saddles (1974)
My radiator must be leaking.หม้อน้ำของผมคงจะรั่วน่ะครับ Oh, God! (1977)
There is a small pressure leak in the aft heating unit.มีการรั่วไหลของความดันขนาด เล็กที่อยู่ใน หน่วยความร้อนท้ายเรือ มัน เป็นอะไรที่ร้ายแรง 2010: The Year We Make Contact (1984)
I mean, once word leaks out that a pirate has gone soft, people begin to disobey you, and then it's nothing but work, work, work all the time.แค่เพียงคำเดียวที่รั่วไหลออกไป ว่าโจรสลัดใจอ่อน ผู้คนก็จะไม่หวาดกลัวเราอีกต่อไป และจากนั้น ทำอะไรก็จะล้มเหลว ล้มเหลว ล้มเหลว ตลอดกาล The Princess Bride (1987)
Wouldn't you say that information's being leaked?คุณจะบอกว่าข้อมูล พวกนั้นไม่ได้รั่วไหลออกไปเหรอ? Akira (1988)
I want to report a gas leak.ฉันต้องการแจ้งเรื่องแก๊สรั่ว A Short Film About Love (1988)
- Where's it leaking from?- มันรั่วจากตรงไหนครับ? A Short Film About Love (1988)
If it can be done, I want you to know upfront of your capture, or any of this leaks, we'll deny any participation, or even knowledge of your existence.ถ้างั้นก็ต้องรู้ไว้ก่อนว่า ถ้าคุณถูกจับ หรือบางอย่างรั่วไหลออกไป เราจะปฏิเสธว่าไม่มีส่วนร่วมNหรือรู้เห็นในการมีตัวตนของคุณ Rambo III (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รั้ว[n.] (rūa) EN: fence ; enclosure ; hedge ; rampart ; palisade ; barricade ; hurdle   FR: clôture [f] ; barrière [f] ; palissade [f] ; haie [f]
รั่ว[v.] (rūa) EN: leak ; leak out   FR: fuir ; perdre ; s'écouler
รั้วของชาติ[n. exp.] (rūa khøng chāt) EN: defenders of the nation   
รั้วต้นไม้[n. exp.] (rūa tonmāi) EN: hedge   FR: haie [f] ; haie vive [f]
รั้วบ้าน[n. exp.] (rūa bān) EN: house fence ; fence   
รั้วเหล็ก[n. exp.] (rūa lek) FR: grillage [m] ; grille [f] ; clôture métallique [f] ; clôture en treillis [f]
รั้วไม้[n. exp.] (rūa māi) FR: palissade [f] ; barrière en bois [f] ; clôture en bois [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
seep(vi) รั่วซึมออกอย่างช้าๆ เช่น Believers say oil is seeping from icon in Bethlehem., S. leak,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filter out[PHRV] รั่ว (ข้อมูล, ข่าว), See also: รั่วไหล, Syn. let out
leak away[PHRV] รั่วไหล, See also: ซึมออก, ไหลออก
leak out[PHRV] ซึมออก, See also: รั่วออก, ไหลออก
leak[VI] รั่ว
leak[VT] รั่วไหล (ข้อมูลลับ), See also: รั่ว, Syn. reveal, disclose
leaky[ADJ] รั่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bilge(บิลจฺ) {bilged,bilging,bilges} n. ส่วนที่โป่งออกของถังไม้,ก้นถัง,บริเวณโป่งออกของท้องเรือ,น้ำสกปรกใต้ท้องเรือ,คำพูดที่ไร้สาระ vi. ท้องเรือรั่ว vt. เจาะใต้ท้องเรือ
cloudburstn. ฝนที่ตกอย่างหนักมากและกะทันหันปานฟ้ารั่ว,พายุฝน
insulate(อิน'ซะเลท) vt. ปกคลุมด้วยฉนวน,ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่ว,แยกตัวโดดเดี่ยว
leak(ลีค) {leaked,leaking,leaks} n. รูรั่ว,รอยรั่ว,รอยร้าว,รอยแยก,ร่อง,ช่อง,วิธีการรั่วไหล,การรั่วไหล,การหลบหนี,การรั่วของกระแสไฟฟ้า. vi. รั่ว,รั่วไหล,ซึม. vt. ทำให้รั่ว,ทำให้ลอดเข้ามา,ทำให้ซึม,ทำให้รู้ความลับ., See also: leaker n. ดูleak
leakage(ลี'คิจฺ) n. การรั่ว,การรั่วไหล,สิ่งที่รั่วออก,จำนวนที่รั่วออก, Syn. leak
leaky(ลี'คี) adj. รั่ว,ซึม,ไม่น่าไว้ใจ,ไว้ใจไม่ได้, See also: leakiness n. ดูleaky
ooze(อูซ) vi.,n. (การ) ไหลซึม,ซึมออก,เยิ้ม,รั่ว,สิ่งที่ซึมออกมา, Syn. seep,leak
putty(พัท'ที) n., (pl. -ties) ปูนน้ำมันอุดรูหรือฉาบตัวถังรถ,ปูนหรือสารที่ใช้อุดรูรั่วหรือรอย ต่อของท่อน้ำ. vt. ใช้ปูนดังกล่าวอุดรูหรือฉาบตัว
seal(ซีล) n. ตราประทับ,สัญจกร,แมวน้ำ,แผ่นผนึก,สิ่งที่ใช้ผนึก,ครั่งผนึก,เครื่องผนึก,เครื่องกันรั่ว,เครื่องเชื่อมโลหะ vt. ผนึก,ปิดผนึก,ปิดกาว,ประทับตรา,ตัดสินใจเด็ดขาด,รับรอง,อนุมัติ, See also: sealable adj., Syn. imprint,pledg
seep(ซีพ) vi. ซึมออก,ไหลซึม,ซึมรั่ว,รั่ว,แผ่,แพร่. n. น้ำที่ซึมออก,บ่อน้ำที่มีน้ำไหลซึมออกมา,น้ำพุเล็ก, Syn. soak through,ooze

English-Thai: Nontri Dictionary
calk(vt) ชันยา,อุดรูรั่ว,ปิดรูรั่ว
caulk(vt) ปิดรู,ชันยาเรือ,อุดรูรั่ว,สมาน,เชื่อมรู
filter(vt) กรอง,ไหลซึม,รั่ว
leak(n) รูรั่ว,รอยรั่ว,รอยแตก,ร่อง,ช่อง,รอยร้าว
leak(vi) รั่ว,ซึมออก,ไหลออก
leakage(n) การรั่ว,การไหลออก,การซึมออก
leaky(adj) รั่ว,ซึม,ไว้ใจไม่ได้
ooze(n) การซึมออก,การล้น,การรั่ว,การเยิ้ม
ooze(vi) รั่วออก,ซึมออก,ไหลออก,เยิ้ม
puncture(n) การเจาะ,การแทง,การรั่ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
漏れ[もれ, more] (adj) รั่ว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
漏れる[もれる, moreru] Thai: รั่วไหล English: to leak out
ばれる[ばれる, bareru] Thai: รั่วไหล English: to leak out (a secret)
漏る[もる, moru] Thai: รั่วไหล English: to run out

German-Thai: Longdo Dictionary
unterwegs(adj) ระหว่างทาง (กำลังเดินทางอยู่นอกบ้าน) เช่น Es ist möglich, daß das Öl schon unterwegs ausgelaufen ist. เป็นไปได้ที่น้ำมันรั่วระหว่างทาง, Er ist unterwegs nach München. เขาอยู่ระหว่างทางไปเมืองมิวนิค

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top