ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*彡*

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -彡-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[形, xíng, ㄒㄧㄥˊ] form, shape; to appear; to describe; to look
Radical: Decomposition: 开 (kāi ㄎㄞ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [ideographic] Sunlight 彡 streaming through a window 开,  Rank: 269
[影, yǐng, ㄧㄥˇ] shadow; image, reflection; photograph
Radical: Decomposition: 景 (jǐng ㄐㄧㄥˇ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] sunlight,  Rank: 390
[须, xū, ㄒㄩ] beard; must; necessary
Radical: Decomposition: 彡 (shān ㄕㄢ)  页 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [ideographic] Hair 彡 growing on the face 页,  Rank: 444
[参, cān, ㄘㄢ] to take part in, to intervene; ginseng
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  大 (dà ㄉㄚˋ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 507
[修, xiū, ㄒㄧㄡ] to study; to repair; to decorate; to cultivate
Radical: Decomposition: 攸 (yōu ㄧㄡ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] hair,  Rank: 740
[彩, cǎi, ㄘㄞˇ] color, hue; prize; brilliant; variegated
Radical: Decomposition: 采 (cǎi ㄘㄞˇ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] hair,  Rank: 1,177
[珍, zhēn, ㄓㄣ] a treasure, a precious thing; rare, valuable
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  人 (rén ㄖㄣˊ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 1,314
[彭, péng, ㄆㄥˊ] name of an ancient country; surname
Radical: Decomposition: 壴 (zhù ㄓㄨˋ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [ideographic] The sound 彡 of drums 壴,  Rank: 1,501
[衫, shān, ㄕㄢ] shirt, robe, jacket, gown
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] clothes,  Rank: 2,153
[彪, biāo, ㄅㄧㄠ] tiger; a tiger's stripes; like a tiger
Radical: Decomposition: 虎 (hǔ ㄏㄨˇ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [ideographic] A tiger's 虎 stripes 彡,  Rank: 2,406
[彦, yàn, ㄧㄢˋ] elegant
Radical: Decomposition: 产 (chǎn ㄔㄢˇ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] hair,  Rank: 2,559
[杉, shān, ㄕㄢ] various species of pine and fir
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 2,718
[彬, bīn, ㄅㄧㄣ] ornamental; cultivated, refined, well-bred
Radical: Decomposition: 林 (lín ㄌㄧㄣˊ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] hair,  Rank: 2,736
[彰, zhāng, ㄓㄤ] clear, manifest, obvious
Radical: Decomposition: 章 (zhāng ㄓㄤ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] sunlight,  Rank: 2,953
[彤, tóng, ㄊㄨㄥˊ] red, vermillion
Radical: Decomposition: 丹 (dān ㄉㄢ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] red,  Rank: 4,075
[須, xū, ㄒㄩ] beard; must; necessary
Radical: Decomposition: 彡 (shān ㄕㄢ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [ideographic] Hair 彡 growing on the face 頁,  Rank: 5,376
[肜, róng, ㄖㄨㄥˊ] to sacrifice on two successive days
Radical: Decomposition: 彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] meat,  Rank: 6,036
[髟, biāo, ㄅㄧㄠ] long hair
Radical: Decomposition: 镸 (cháng ㄔㄤˊ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [ideographic] Long 镸 hair 彡,  Rank: 6,066
[钐, shān, ㄕㄢ] samarium
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 6,188
[鬱, yù, ㄩˋ] melancholy; dense growth
Radical: Decomposition: 林 (lín ㄌㄧㄣˊ)  缶 (fǒu ㄈㄡˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  鬯 (chàng ㄔㄤˋ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] forest,  Rank: 6,663
[彡, shān, ㄕㄢ] hair; sunlight
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  丿 (piě ㄆㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictographic] Tufts of hair,  Rank: 7,438
[辵, chuò, ㄔㄨㄛˋ] to walk; walking
Radical: Decomposition: 彡 (shān ㄕㄢ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [pictophonetic] foot,  Rank: 7,622
[㐱, zhěn, ㄓㄣˇ] bushy, black hair; variant of 鬒
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] hair
[㣎, mù, ㄇㄨˋ] fine, delicate
Radical: Decomposition: 白 (bái ㄅㄞˊ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [ideographic] Seeds 彡 falling off a ripe 白 plant 小
[參, cān, ㄘㄢ] to take part in, to intervene; ginseng
Radical: Decomposition: 厽 (lěi ㄌㄟˇ)  人 (rén ㄖㄣˊ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic]
[尨, máng, ㄇㄤˊ] shaggy dog; striped, variegated
Radical: Decomposition: 犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [ideographic] A hairy 彡 dog 犬
[彥, yàn, ㄧㄢˋ] elegant
Radical: Decomposition: 文 (wén ㄨㄣˊ)  厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] hair
[彧, yù, ㄩˋ] cultured, refined; polished
Radical: Decomposition: 或 (huò ㄏㄨㄛˋ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: []
[翏, liù, ㄌㄧㄡˋ] the sound of the wind; to soar
Radical: Decomposition: 羽 (yǔ ㄩˇ)  人 (rén ㄖㄣˊ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [ideographic] To feel the wind 羽 in one's 人 hair 彡

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さんづくり, sandukuri] (n) (uk) kanji "three" or "hair ornament" radical at right [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is through recitation of these passages that the demons are given license to possess the living.[JA] ぞの呪文参 膠,翅るノ "とゼ ー Evil Dead (2013)
No, no, no. Voodoo is more about dolls and personal artefacts. - This is something different.[JA] -ドゥ教カヾ'使うの~ま 人汗なんカ丶だ これ~ま違う Evil Dead (2013)
Yeah.[JA]  Violent Shit: The Movie (2015)
It is entitled "Naturom Demonto. "[JA] 亥物の名鳫 "ナヂ囗フ, 〟ノプ毛フ卜" Evil Dead (2013)
Yes.[JA]  Violent Shit: The Movie (2015)
No.[JA] 多 Vampire (2011)
But he will be subjugated to his will, as a puppet in his hands.[JA] ナごヵヾ' ー 人升のよう Cこ 月反‡走させられる Violent Shit: The Movie (2015)
Okay.[JA] 多 Vampire (2011)
- Okay, well...[JA] 多 Vampire (2011)
I have seen the dark shadows moving in the woods, and I have no doubt that whatever I have resurrected through this book is sure to come calling for me.[JA] 惠〝繍"』 厩歩蓼〝レ 郎リ矯〝げる の・・瘻 系"の'牽七鬱}ヮせ 瘻 何ガガー 私探 レ七 いるの"瘻 Evil Dead (2013)
Roughly translated, "Book of the Dead."[JA] "死蓼の" とい,クとノ" Evil Dead (2013)
The book is bound in human flesh and inked in human blood.[JA] みの 皮七 装丁 れ 血、ガィ フク代ゎリ Evil Dead (2013)
A volume of ancient Sumerian burial practices and funerary incantations.[JA] 皆代シメー ル人の 理葬と毛 儀銭の亥 、 し Evil Dead (2013)
They may be recalled to active life through the incantations presented in this book.[JA] 泰亥の呪文ゼ 甦る や も とある Evil Dead (2013)
It deals with demons, demon resurrection, those forces which roam the forest and dark bowers of man's domain.[JA] 内燐複ぽ議 夏舌繍 " 丿ィ ・丿 悪繍縄〝" 峡森や 木陰 羨よっ七 いる Evil Dead (2013)
I believe I have made a significant find in the Candarian Ruins...[JA] 赫厩 奴ヌ夕/レ亥髭 丿 ' 跡纉 要渡 葬具 レ 瘻 Evil Dead (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top