Search result for

*小*

(357 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -小-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
米椒[xiǎo mǐ jiāo] (n ) พริกขี้หนู

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
鹿[こじか] (n ) a fawn, a young deer
線引切手[せんびきこぎって] Crossed cheque

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
企業[ちゅうしょうきぎょう, chuushoukigyou] (n) บริษัทขนาดกลางและเล็ก
[てらこや, terakoya] (n) โรงเรียนวัด
さい[ちいさい, chiisai] (adj) เล็ก
さな[ちいさな, chiisana] (adj) เล็ก, See also: S. さい,
学校[しょうがっこう, shougakkou] (n) โรงเรียนประถม
[こゆび, koyubi] (n) นิ้วก้อย
[しょうすう, shousuu] (n) เลขทศนิยม, See also: R. 有限数,循環
[しょうせつ, shousetsu] (n) นิยาย
麦粉[こむぎこ, komugiko] (n) แป้งสาลี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こせい, kosei] (n) ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า (เป็นคำใช้เรียกแทนตัวเองแบบถ่อมตัว) ตัวอย่างเช่น 生からもお願いいたします。 (ทางผมเองต้องรบกวนขอร้องด้วยนะครับ)
[びしょう, bishou] เล็กมาก
[しょうけい, shoukei] (n) ทาง เส้นทาง เลน
数点[しょうすうてん, shousuuten] (n) จุดทศนิยม
数点[しょうすうてん, shousuuten] (n) จุดทศนิยม
っちゃい[ちっちゃい, chitchai] (adj) เล็ก
口現金[こぐちげんきん, koguchigenkin] เงินสดย่อย,เงินสดสำหรับการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
鹿[こじか, kojika] (n ) ลูกกวาง
切手[こぎって, kogitte] เช็ค
線引切手[せんびきこぎって, senbikikogitte] เช็คขีดคร่อม
[しょうしょく, shoushoku] (n ) hum, humble government, low status
[しょうのう, shounou] (n ) ซีรีเบลลั่ม - สมองส่วนล่าง , See also: R. cerebellum

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[うまごや, umagoya] Thai: คอกม้า English: stable
[こびと, kobito] Thai: คนแคระ English: dwarf
[しょうがく, shougaku] Thai: ระดับชั้นการศึกษา,ประถมศึกษา English: grade school
物入れ[こものいれ, komonoire] Thai: ถุงหรือกล่องที่ใช้สำหรับใส่ของจุกจิกเช่นเครื่องสำอาง กิ๊ฟ เป็นต้น English: an accessory case
田原[おだわら, odawara] Thai: ชื่อสถานที่ English: Odawara (pl)
[こみち, komichi] Thai: ซอยเล็ก ๆ
[こみち, komichi] Thai: ตรอก
[こもの, komono] Thai: ของจำพวกเครื่องประดับ English: accessories
[こもの, komono] Thai: ของจุกจิก ชิ้นเล็ก ๆ English: small articles

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[小, xiǎo, ㄒㄧㄠˇ] small, tiny, insignificant
Radical: Decomposition: 亅 (jué ㄐㄩㄝˊ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] Dividing 八 by a line 亅,  Rank: 83
[东, dōng, ㄉㄨㄥ] east, eastern, eastward
Radical: Decomposition: 七 (qī ㄑㄧ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictographic] Simplified form of 東, the sun 日 rising behind a tree 木,  Rank: 194
[尔, ěr, ㄦˇ] you; that, those; final particle
Radical: Decomposition: 小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 220
[少, shǎo, ㄕㄠˇ] few, little; less; inadequate
Radical: Decomposition: 小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ)  丿 (piě ㄆㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictographic] Grains of sand; 小 provides the pronunciation and meaning,  Rank: 233
[亲, qīn, ㄑㄧㄣ] relatives, parents; intimate; the hazelnut tree
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  一 (yī )  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] A tree 木 bearing fruit 立,  Rank: 362
[示, shì, ㄕˋ] altar; ceremony; to show, to demonstrate
Radical: Decomposition: 二 (èr ㄦˋ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictographic] An altar,  Rank: 425
[京, jīng, ㄐㄧㄥ] capital city
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictographic] A capital building on a hill,  Rank: 566
[乐, lè, ㄌㄜˋ] cheerful, happy, laughing; music
Radical: 丿Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ) 小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 樂, a musical instrument with wood 木, strings 幺, and a pick 白,  Rank: 619
[孙, sūn, ㄙㄨㄣ] grandchild, descendent; surname
Radical: Decomposition: 子 (zi ㄗ˙)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 孫; a chain 系 of descent 子,  Rank: 995
[尖, jiān, ㄐㄧㄢ] sharp, pointed, acute; keen, shrewd
Radical: Decomposition: 小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ)  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A point, small 小 over big 大,  Rank: 1,321
[叔, shū, ㄕㄨ] uncle; father's younger brother
Radical: Decomposition: 上 (shàng ㄕㄤˋ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] The smaller 小 brother,  Rank: 1,422
[尘, chén, ㄔㄣˊ] cinders, ashes, dust, dirt
Radical: Decomposition: 小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] Small 小 flakes of earth 土,  Rank: 1,718
[雀, què, ㄑㄩㄝˋ] sparrow
Radical: Decomposition: 小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [ideographic] A small 小 bird 隹,  Rank: 2,331
[隙, xì, ㄒㄧˋ] crack, fissure, split; grudge
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ)  日 (rì ㄖˋ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] A crack 日 dividing two things 小; 阝 provides the pronunciation,  Rank: 2,419
[尕, gǎ, ㄍㄚˇ] small (used in place names)
Radical: Decomposition: 乃 (nǎi ㄋㄞˇ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] small,  Rank: 6,013
[齋, zhāi, ㄓㄞ] to fast, to abstain; a vegetarian diet
Radical: Decomposition: 齊 (qí ㄑㄧˊ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] even,  Rank: 7,705
[賓, bīn, ㄅㄧㄣ] guest, visitor; surname; submit
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] Someone 小 living under one's roof 宀; 貝 also provides the pronunciation,  Rank: 8,665
[県, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] county, district, subdivision
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ) 小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 8,781
[尜, gá, ㄍㄚˊ] a child's toy
Radical: Decomposition: 小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ)  大 (dà ㄉㄚˋ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] A diamond: small 小 to big 大 to small 小,  Rank: 9,006
[㣎, mù, ㄇㄨˋ] fine, delicate
Radical: Decomposition: 白 (bái ㄅㄞˊ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [ideographic] Seeds 彡 falling off a ripe 白 plant 小
[尗, shū, ㄕㄨ] younger brother; father's younger brother
Radical: Decomposition: 上 (shàng ㄕㄤˋ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] The smaller 小 of two brothers
[尙, shàng, ㄕㄤˋ] still, yet; even; fairly, rather
Radical: Decomposition: 小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ)  冋 (jiōng ㄐㄩㄥ) 
Etymology: []
[尞, liào, ㄌㄧㄠˋ] fuel used for sacrifices
Radical: Decomposition: 小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: []
[糸, mì, ㄇㄧˋ] silk; thread
Radical: Decomposition: 幺 (yāo ㄧㄠ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictographic] A twisted strand of silk

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進数;十進[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
10進数点;十進数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
いささ笹;細笹;細[いささおざさ, isasaozasa] (n) (arch) (obsc) short bamboo; small bamboo [Add to Longdo]
いささ川;いさら川;細[いささおがわ(いささ川;細川);いさらおがわ(いさら川;細川), isasaogawa ( isasa ogawa ; sai shou ogawa ); isaraogawa ( isara ogawa ; sai shou og] (n) (arch) (obsc) trickling brook [Add to Longdo]
いささ川;いさら川;細[いささがわ(いささ川;細川);いさらがわ(いさら川;細川), isasagawa ( isasa kawa ; sai ogawa ); isaragawa ( isara kawa ; sai ogawa )] (n) (arch) trickling brook [Add to Longdo]
いさら井;細[いさらい, isarai] (n) (arch) small water spring [Add to Longdo]
遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]
お寝;御寝[おねしょ, onesho] (n,vs) (uk) (fem) (chn) bed-wetting [Add to Longdo]
ややさい[ややちいさい, yayachiisai] (exp,adj-i) (ant [Add to Longdo]
よりさい[よりちいさい, yorichiisai] (n) (1) (e.g. 〜よりさい) less than ...; (2) (e.g. よりさい〜) smaller ... [Add to Longdo]
アメリカ[アメリカこがら;アメリカコガラ, amerika kogara ; amerikakogara] (n) (uk) black-capped chickadee (Parus atricapillus) [Add to Longdo]
カメラ[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]
カロライナ[カロライナこがら;カロライナコガラ, karoraina kogara ; karorainakogara] (n) (uk) Carolina chickadee (Parus carolinensis) [Add to Longdo]
ガラパゴス羽鵜[ガラパゴスこばねう, garapagosu kobaneu] (n) flightless cormorant; Galapagos cormorant [Add to Longdo]
ゴシック[ゴシックしょうせつ, goshikku shousetsu] (n) gothic novel [Add to Longdo]
デュラム[デュラムこむぎ, deyuramu komugi] (n) durum wheat [Add to Longdo]
バー[バーしょうたい, ba-shoutai] (n) Barr body [Add to Longdo]
パン[パンこむぎ, pan komugi] (n) wheat (for breadmaking) [Add to Longdo]
プレハブ[プレハブごや, purehabu goya] (n) prefab hut [Add to Longdo]
マーク最化機構[マークさいしょうかきこう, ma-ku saishoukakikou] (n) {comp} markup minimization feature [Add to Longdo]
マルピーギ[マルピーギしょうたい, marupi-gi shoutai] (n) (See 腎体) Malpighian corpuscle (i.e. renal corpuscle) [Add to Longdo]
愛想も想も尽き果てる;愛想もこそも尽き果てる[あいそもこそもつきはてる, aisomokosomotsukihateru] (exp,v1) (See 愛想が尽きる) to be completely disgusted with; to be absolutely fed up with; to run out of patience with [Add to Longdo]
悪漢[あっかんしょうせつ, akkanshousetsu] (n) picaresque novel [Add to Longdo]
悪戯[いたずらこぞう, itazurakozou] (n) mischievous boy [Add to Longdo]
旭日綬章[きょくじつしょうじゅしょう, kyokujitsushoujushou] (n) Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Rosette [Add to Longdo]
一つ目[ひとつめこぞう, hitotsumekozou] (n) one-eyed goblin; one-eyed monster [Add to Longdo]
一回りさい[ひとまわりちいさい, hitomawarichiisai] (exp,adj-i) a size smaller [Add to Longdo]
一回りさな[ひとまわりちいさな, hitomawarichiisana] (adj-f) a size smaller [Add to Longdo]
括弧[みぎしょうかっこ, migishoukakko] (n) closing parenthesis [Add to Longdo]
羽白千鳥[はじろこちどり;ハジロコチドリ, hajirokochidori ; hajirokochidori] (n) (uk) ringed plover (Charadrius hiaticula) [Add to Longdo]
永子作;永[えいこさく, eikosaku] (n) perpetual land lease; perpetual tenant farmer [Add to Longdo]
作権[えいこさくけん, eikosakuken] (n) the right to tenant farm in perpetuity [Add to Longdo]
文字[えいこもじ, eikomoji] (n) lower-case letters [Add to Longdo]
艶笑[えんしょうこばなし, enshoukobanashi] (n) amorous anecdote [Add to Longdo]
[かりごや, karigoya] (n) booth; shack; hut; shed [Add to Longdo]
仮性児コレラ[かせいしょうにコレラ, kaseishouni korera] (n) infantile pseudocholera [Add to Longdo]
可変数点表示法[かへんしょうすうてんひょうじほう, kahenshousuutenhyoujihou] (n) {comp} variable-point representation system [Add to Longdo]
[かしょう, kashou] (adj-na,n,adj-no) too small [Add to Longdo]
評価[かしょうひょうか, kashouhyouka] (n,vs,adj-no) underestimation; undervaluation; (P) [Add to Longdo]
怪奇[かいきしょうせつ, kaikishousetsu] (n) mystery novel [Add to Longdo]
[そとこまた, sotokomata] (n) over-thigh scooping body drop (sumo) [Add to Longdo]
蛙の面に便[かえるのつらにしょうべん, kaerunotsuranishouben] (exp) (col) (See 蛙の面に水) like water off a duck's back (lit [Add to Longdo]
拡大縮[かくだいしゅくしょう, kakudaishukushou] (n) {comp} scaling; zooming [Add to Longdo]
拡張型デバイスインタフェース[かくちょうこがたデバイスインタフェース, kakuchoukogata debaisuintafe-su] (n) {comp} Enhanced Small Device Interface; ESDI [Add to Longdo]
拡張精度浮動数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] (n) {comp} extended precision floating point number [Add to Longdo]
[かくしょうたい, kakushoutai] (n) nucleolus [Add to Longdo]
掛け屋;掛[かけごや, kakegoya] (n) temporary theater; temporary theatre; lean-to [Add to Longdo]
樺黄町蜘蛛[かばきこまちぐも;カバキコマチグモ, kabakikomachigumo ; kabakikomachigumo] (n) (uk) Japanese foliage spider (Chiracanthium japonicum) [Add to Longdo]
勧善懲悪[かんぜんちょうあくしょうせつ, kanzenchouakushousetsu] (n) (Edo-period) didactic novel or fiction [Add to Longdo]
官能[かんのうしょうせつ, kannoushousetsu] (n) erotic novel (lit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, ] small; tiny; few; young, #77 [Add to Longdo]
[xiǎo shí, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ, / ] hour, #480 [Add to Longdo]
[xiǎo zǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄗㄨˇ, / ] a group, #1,663 [Add to Longdo]
[xiǎo qū, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩ, / ] neighborhood; district, #2,157 [Add to Longdo]
[xiǎo xīn, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ, ] to be careful; to take care, #2,346 [Add to Longdo]
[dà xiǎo, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ, ] dimension; magnitude; size; measurement, #2,361 [Add to Longdo]
[xiǎo xué, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] primary school, #2,370 [Add to Longdo]
[xiǎo hái, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄞˊ, ] child, #2,725 [Add to Longdo]
[xiǎo jie, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝ˙, ] young lady; miss, #2,743 [Add to Longdo]
[xiǎo shuō, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] novel; fiction, #2,770 [Add to Longdo]
时候[xiǎo shí hou, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] in one's childhood, #3,860 [Add to Longdo]
[Dèng xiǎo píng, ㄉㄥˋ ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄥˊ, / ] Deng Xiaoping (1904-1997), Chinese communist leader, #3,977 [Add to Longdo]
[cóng xiǎo, ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ, / ] from childhood; as a child, #4,139 [Add to Longdo]
[xiǎo zi, ㄒㄧㄠˇ ㄗ˙, ] boy; young fellow; (derog.) chap, #4,288 [Add to Longdo]
[xiǎo xíng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] small scale; small size, #4,762 [Add to Longdo]
朋友[xiǎo péng yǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄆㄥˊ ㄧㄡˇ, ] children, #4,768 [Add to Longdo]
[suō xiǎo, ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄠˇ, / ] reduce; decrease, #5,356 [Add to Longdo]
[xiǎo mài, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄞˋ, / ] wheat, #5,821 [Add to Longdo]
[xiǎo kāng, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄤ, ] comparatively good living standard; a period of peace and prosperity, #5,987 [Add to Longdo]
[xiǎo shì, ㄒㄧㄠˇ ㄕˋ, ] trifle; trivial matter; CL:點|点[dian3], #6,408 [Add to Longdo]
[xiǎo tōu, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄡ, ] thief, #6,572 [Add to Longdo]
[xiǎo yú, ㄒㄧㄠˇ ㄩˊ, / ] less than, <, #6,878 [Add to Longdo]
伙子[xiǎo huǒ zi, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄨㄛˇ ㄗ˙, ] lad; young fellow; youngster, #6,970 [Add to Longdo]
学生[xiǎo xué shēng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] primary school student; schoolchild, #7,360 [Add to Longdo]
[xiǎo niú, ㄒㄧㄠˇ ㄋㄧㄡˊ, ] calf, #7,476 [Add to Longdo]
[xiǎo gǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄍㄡˇ, ] pup; puppy, #8,011 [Add to Longdo]
[Xiǎo quán, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, ] Japanese surname Koizumi; Koizumi Jun'ichiro, Prime Minister of Japan 2001-2006, #8,368 [Add to Longdo]
[xiǎo chī, ㄒㄧㄠˇ ㄔ, ] snack; refreshments, #8,798 [Add to Longdo]
[xiǎo mǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄧˇ, ] millet, #8,973 [Add to Longdo]
[xuè xiǎo bǎn, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄢˇ, ] blood platelet, #9,641 [Add to Longdo]
[xiǎo dì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄧˋ, ] office boy, #10,161 [Add to Longdo]
[xiǎo pǐn, ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄣˇ, ] short, simple literary or artistic creation; essay; skit, #10,226 [Add to Longdo]
[xiǎo tuǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄨㄟˇ, ] calf (of the leg), #10,335 [Add to Longdo]
[wēi xiǎo, ㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ, ] small; little, #10,417 [Add to Longdo]
[jiǎn xiǎo, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, / ] to reduce; to decrease; to diminish, #10,658 [Add to Longdo]
心翼翼[xiǎo xīn yì yì, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ ㄧˋ ㄧˋ, ] (saying) carefully; cautiously, #10,669 [Add to Longdo]
[xiǎo māo, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄠ, / ] kitten, #10,842 [Add to Longdo]
[xiǎo shēng, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄥ, / ] in a low voice; (speak) in whispers, #11,357 [Add to Longdo]
[Xiǎo xuě, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˇ, ] Xiaoxue or Lesser Snow, 20th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 22nd November-6th December, #11,609 [Add to Longdo]
[xiǎo chē, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄜ, / ] small model car; mini-car; small horse-cart; barrow; wheelbarrow; type of folk dance, #11,761 [Add to Longdo]
[xiǎo mǎ, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄚˇ, / ] colt; pony, #13,244 [Add to Longdo]
大大[dà dà xiǎo xiǎo, ㄉㄚˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄠˇ, ] large and small, of all sizes, #13,264 [Add to Longdo]
[xiǎo wū, ㄒㄧㄠˇ , ] cabin; lodge, #13,452 [Add to Longdo]
[xì xiǎo, ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ, / ] tiny; fine; minute, #13,738 [Add to Longdo]
[xiǎo dǎo, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠˇ, / ] isle, #14,065 [Add to Longdo]
[xiǎo nǚ, ㄒㄧㄠˇ ㄋㄩˇ, ] my daughter (humble), #14,375 [Add to Longdo]
[xiǎo jī, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧ, / ] chick, #15,609 [Add to Longdo]
[xiǎo xiàng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, ] alley, #15,651 [Add to Longdo]
[xiǎo chéng, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ, ] small town, #15,666 [Add to Longdo]
[xiǎo qì, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧˋ, / ] stingy; petty; miserly; narrow-minded, #16,009 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Forever and always?" asked the little black rabbit.「いつも、そしていつまでも?」とさい黒いウサギはききました。
Large or small?大か、か。
"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事は本当にそれなの?」とさい白いウサギが聞きました。
"What is your wish?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事はなに?」とさい白いウサギが聞きました。
"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.「あなたは、いつも何を考えているの?」とさい白いウサギが聞きました。
"This must be living in the city," thought the Little House, and didn't know whether she liked it or not.「ここはもう町に住んでいるということなのだ」とさいおうちはおもいました。そして彼女はそれが好きかどうかよくわかりませんでした。
"Forever and always!" replied the little white rabbit.「いつも、そしていつまでもよ!」とさい白いウサギはいいました。
"Let's play Hop Skip And Jump like me," said the little white rabbit.「さぁ、私のようにホップ、スキップ、ジャンプ」さい白いウサギが言いました。
"Yes, it is," said the Little House to herself.「ええ、ここがいいわ」とさいおうちも言いました。 [F]
"Then I will be all yours," said the little white rabbit.「そのときわたしは全てあなたのものよ」とさい白いウサギはいいました。
"Oh let's!" said the little black rabbit and with a hop, skip, and a jump, he sailed right over the little white rabbit's back.「よし、やろう」さい黒いウサギがいって、ホップ、スキップ、ジャンプと、さい白いウサギの向こうまで飛びました。
"Why don't you wish a little harder?" asked the little white rabbit.「なぜあなたの願い事はさくて高いの?」とさい白いウサギが聞きました。
"I really do," replied the little black rabbit.「その通りだよ」とさい黒いウサギは言いました。
"Oh, I'm just thinking," said the little white rabbit.「ちょうど今考えていたの」さい白いウサギがいいました。
I said, "Could you please turn your television down?"「テレビの音をさくしてもらえませんか」って言ったんですよ!
"What's the matter?" asked the little white rabbit.「どうかしたの?」とさい白いウサギが聞きました。
"That's fine," replied the girl. "I'll take ten yards."「安いですね。じゃあ10ヤードください。」娘が答えた。
"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.「私おなかすいた」さい白いウサギがいいました、そして彼らは止まっておおきなひなゆりの花の部分をたべました。
"I am not going into the forest after bear cubs," said the elder brother.「私は森の中に熊を探しに行くつもりはない」と兄がいった。
"Don't disturb her. She is at work right now" he whispered.「邪魔をしてはいけないよ。彼女は今、仕事中なのだから。」と彼は声で言った。
"Waiting for Spring" is a novel by Soseki, isn't it?「春を待ちつつ」は漱石の説だったね。
"I just wish that I could be with you forever and always," replied the little black rabbit.「僕の今の願い事は君といつも、いつまでもずっといっしょにいることなのだ」さい黒いウサギがいいました。 [M]
Pleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.「天路歴程」が気に入ったので、私が最初に集めたのはさい分冊本のジョン・バニヤン著作集だった。
"I'm just thinking about my wish," replied the little black rabbit.「僕は、僕の願い事について考えていたのだ」さい黒いウサギがいいました。 [M]
There used to be a small bridge over the river 10 years ago.10年前その川にはさな橋が架かっていた。
10 people were packed into the small room.10人がそのさな部屋に詰め込まれた。
As many as ten people live in this small house.10人もの人がこのさな家に住んでいる。
There is no admission fee for children under five.5歳未満の人は、入場料は要りません。
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代初期のメキシコの無法者たちは盗んだ火器や爆薬で十分に武装していた。
Apart from a few minor mistakes, your composition was excellent.2、3のさな誤りを別にすれば、君の作文は優秀だった。 [M]
A Mr Ono called to see you.あなたに会いに野さんという方が立ち寄られました。
D.H. Lawrence is a novelist and poet.D.H.ロレンスは説家でもあり詩人でもある。
He was the cock of the walk.あいつは山の大将だった。
Oh, he eats like a bird.あいつは食なんだ。
Do you go to an elementary school?あなたは学校に通っているの。
Your dog is big and mine is small.あなたの犬は大きくて私のはさい。
Can you see that small house?あなたはあのさな家が見えますか。
Have you finished reading the novel?あなたはその説を読み終えましたか。
Your gift will go far towards helping to build the children's hospital.あなたの寄附は児病院を建設する補助として、大いに役立つでしょう。
You got the date wrong when you were filling in the check.あなたは切手に書き込む時に、日付を間違えた。
That little house looks just like the little house my grandmother lived in when she was a little girl, on a hill covered with daisies and apple trees growing around.あの家は私のおばあさんがさい時に住んでいた丘の上にあってひなぎくに囲まれまわりにりんごの木が植わっていた家にとてもよく似ている。
That naughty boy annoys me by his pranks.あのわんぱく僧のいたずらには閉口する。
That house is very small.あの家は大変さい。
That primary school has strong soccer team.あの学校はサッカーが強い。
I was reading a novel then.あの時説を読んでいました。
That novel was widely read.あの説は広く読まれました。
That path is apt to be muddy after rain.あの道は雨が降るとぬかるみやすい。
The small retail outlet is only a front for a much larger entity.あの売店のバックにはもっと大きな会社がひかえています。
That big boy is bullying the little children.あの大きな男の子はさな子供達をいじめている。
Their hut is situated in the valley.あの人たちの屋は谷間にある。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your next novel,[JA] 次にあなたが書く説だけは Confrontation (2017)
Shin...[CN] 等等  Emotions (2017)
you're a novelist, Shin Michima.[JA] 道間 慎は説家です Confrontation (2017)
She's the only daughter of the famous novelist Hibiki Ogie.[JA] (佑希) 彼女は人気説家 荻江(おぎえ) 響(ひびき)の 一人娘なんですよ Confrontation (2017)
Come to think of it, you don't know about...[CN] 她死了的话 你的说会卖得更好吧 Confrontation (2017)
It's foolish.[CN] 美波姐这么写着 Emotions (2017)
I am.[CN] 你和道间先生或瞳姐说过 你要退学的事吗? Emotions (2017)
forget this feeling.[CN] 绿 Emotions (2017)
So, Novel, do you remember kissing me before?[JA] (美波) ねえ 説 前に私とキスしたの覚えてる? Reason (2017)
I've always lived with books.[CN] 我对你的下一部 Confrontation (2017)
I think it was about a year ago... that I just happened to read one of your novels.[JA] 1年ほど前だったでしょうか あなたの説を たまたま 手に取って読んでみたんです Confrontation (2017)
Midori and Yuki, have you read any of Michi's novels?[JA] (菜々果) みどりちゃんと佑希ちゃんは ミッチーの説 読んだことあるの? Confrontation (2017)
I believe people have the right to be conflicted and be troubled.[CN] 在这其中虽然只有一部分 但还是有人喜欢着我的 Disbanded (2017)
Yes. What about you, Yuki?[CN] 一辈子都是位说家 Confrontation (2017)
Besides, this place is tiny and there's only one futon.[CN]  Emotions (2017)
This will probably make Shin Michima's novels sell even more.[JA] これでまた 道間 慎の説が売れるのか Disbanded (2017)
But we had Masumi Arimura all set for it.[CN] (永久保存版 开菜菜果的大事) Emotions (2017)
I'll negotiate with the owner.[CN] 而且一间套房太 也只有一套被褥 Emotions (2017)
In the novels that I write, nobody dies.[JA] (慎(しん)) 僕の書く説では 人が死なない Emotions (2017)
I mean about your novel and stuff.[JA] いや... 説のこととか いろいろ... Reason (2017)
It's true for novels, and TV dramas as well, I'm sure.[JA] それは説も きっとテレビドラマも同じことで Confrontation (2017)
Someone has to let people know that even though his novels are selling, he has no real talent.[JA] ほら 彼の説が売れてるのは 実力じゃないってことを 誰かが教えてあげないと Disbanded (2017)
I can't stand stupid people.[CN] 道间慎先生 成为畅销说家的感觉如何? Confrontation (2017)
"Why do you write novels?"[JA] "どうして 説を書くんですか"って Disbanded (2017)
I've gotten rid of things I don't need.[CN] 好久不见 绿 Confrontation (2017)
Hitomi Tsukamoto's true identity.[CN] 为了让我的说卖得更好? Confrontation (2017)
You said you've never read any of Michi's books.[CN] 绿和佑希 你们看过道的书吗? Confrontation (2017)
Everyone in this world has a different set of values.[CN] 道间先生 可别看讲究表达能力的职业 Disbanded (2017)
Okay, now for an announcement from Mr. Hanaki.[CN] 我写的是花木柚想也想不出来的 Disbanded (2017)
A genius novelist paired with a director of big hits.[JA] (プロデューサー) 天才説家に 大ヒットメーカーの監督 Confrontation (2017)
No matter what has happened, you are still a novelist, Shin Michima.[JA] 何があろうとも 道間 慎は説家なんです Ready (2017)
I doubt we'll ever see each other again.[CN] 如果你敢对绿和瞳下手的话... Confrontation (2017)
The fire occurred at the home of the novelist Shin Michima.[JA] (ニュースキャスター) 火災が起きたのは 説家 道間(みちま) 慎さんの自宅で Disbanded (2017)
Of who?[CN] 瞳 邀请函上写着 有可能会失去性命 对吧? Emotions (2017)
Minami Shirakawa sacrificed their lives, but I found out that it was Yuki Kobayashi who sent the invitations.[JA] 白川美波(しらかわみなみ)の命と 引き換えに 招待状の送り主が 林佑希(こばやしゆき)だと分かったが Emotions (2017)
One of our new part-timers is a huge fan.[CN] (道间慎说展) Emotions (2017)
Mr. Michima... it seems that you actually have talent as a novelist.[JA] 道間さん あなた 説家としての実力は それなりに あったみたいですね Confrontation (2017)
I'm writing novels that Yuzu Hanaki could never even imagine.[JA] 僕は 花木ゆずが考えもつかない 説を書いてるんだ Disbanded (2017)
"Who is the novelist that Nanaka recognized as a real talent?"[JA] "菜々果さんが本当に認めたのは どちらの説家か?" Disbanded (2017)
Isn't that why your novels never sold?[JA] だから あなたの説は 売れなかったんじゃ ないですか? Disbanded (2017)
When I was a child, I loved acting so much.[JA] (菜々果) さい頃は お芝居ができるだけでうれしくて Reason (2017)
In six months, I would change an unpopular novelist who feared death into a best-selling novelist who desired to commit murder.[JA] 半年の間に 人の死を恐れる売れない説家を 殺意に染まった 売れっ子説家に変える Confrontation (2017)
I've already put together a system for portraying Mr. Hanaki's world.[CN] 天才说家配上卖座导演 Confrontation (2017)
Mr. Shin Michima, how does it feel to be a successful novelist?[JA] 道間 慎さん 売れっ子説家になった気分は いかがですか? Confrontation (2017)
So, Novel.[JA] ねえ  Ready (2017)
Cat?[CN] 终于有人说 想要看我的说了 Emotions (2017)
After Nanaka's death, my novel has[JA] (慎) 菜々果ちゃんが死んで 僕の書いた説は Reason (2017)
So it was you who wrote the invitations.[CN] 虽然女主角无法由菜菜果姐演出 但我相信这一定会是一部杰作 Disbanded (2017)
You read all my books and encouraged me.[CN] 有点痛啊  Emotions (2017)
I'm not writing novels to compete with anyone.[JA] 勝ち負けのために 説を書いてるわけではないので Disbanded (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
よりさい[よりちいさい, yorichiisai] less than (<) [Add to Longdo]
よりさいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
マーク最化機構[マークさいしょうかきこう, ma-ku saishoukakikou] markup minimization feature [Add to Longdo]
括弧[みぎしょうかっこ, migishoukakko] closing parenthesis ()) [Add to Longdo]
文字[えいこもじ, eikomoji] lower-case letters [Add to Longdo]
可変数点表示法[かへんしょうすうてんひょうじほう, kahenshousuutenhyoujihou] variable-point representation system [Add to Longdo]
拡大縮[かくだいしゅくしょう, kakudaishukushou] scaling, zooming [Add to Longdo]
拡張型デバイスインタフェース[かくちょうこがたデバイスインタフェース, kakuchoukogata debaisuintafe-su] Enhanced Small Device Interface (ESDI) [Add to Longdo]
拡張精度浮動数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number [Add to Longdo]
機械最[きかいさいしょうち, kikaisaishouchi] machine infinitesimal [Add to Longdo]
固定数点レジスタ[こていしょうすうてんレジスタ, koteishousuuten rejisuta] fixed-point register [Add to Longdo]
固定数点演算[こていしょうすうてんえんざん, koteishousuuten'enzan] fixed-point arithmetic [Add to Longdo]
固定数点数[こていしょうすうてんすう, koteishousuutensuu] fixed point data [Add to Longdo]
固定数点表示法[こていしょうすうてんひょうじほう, koteishousuutenhyoujihou] fixed-point representation system [Add to Longdo]
固定数点方式[こていしょうすうてんほうしき, koteishousuutenhoushiki] fixed decimal mode [Add to Longdo]
固有の大順序[こゆうのだいしょうじゅんじょ, koyuunodaishoujunjo] native collating sequence [Add to Longdo]
括弧[ひだりしょうかっこ, hidarishoukakko] opening parenthesis [Add to Longdo]
SGML文書[さいしょうSGMLぶんしょ, saishou SGML bunsho] minimal SGML document [Add to Longdo]
[さいしょうか, saishouka] minimization [Add to Longdo]
構成[さいしょうこうせい, saishoukousei] minimum configuration [Add to Longdo]
[さいしょうち, saishouchi] minimum value, min [Add to Longdo]
動作[さいしょうどうさ, saishoudousa] minimal simulation [Add to Longdo]
二乗法[さいしょうにじょうほう, saishounijouhou] least-squares method [Add to Longdo]
有効ビット[さいしょうゆうこうびっと, saishouyuukoubitto] least significant bit, LSB (abbr.) [Add to Longdo]
有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] least significant digit, LSD (abbr.) [Add to Longdo]
指数(浮動数点の)[しすう, shisuu] characteristic [Add to Longdo]
実10進数点[じつ10しんしょうしゅうてん, jitsu 10 shinshoushuuten] actual decimal point [Add to Longdo]
実際の数点[じっさいのしょうすうてん, jissainoshousuuten] actual decimal point [Add to Longdo]
数点[じつしょうすうてん, jitsushousuuten] actual decimal point [Add to Longdo]
命令セットコンピュータ[しゅくしょうめいれいセットコンピュータ, shukushoumeirei settokonpyu-ta] Reduced Instruction Set Computer (or Computing), RISC [Add to Longdo]
規模[しょうきぼ, shoukibo] small scale [Add to Longdo]
型化[こがたか, kogataka] miniaturization [Add to Longdo]
型化技術[こがたかぎじゅつ, kogatakagijutsu] miniaturization technology [Add to Longdo]
計機能[しょうけいきのう, shoukeikinou] subtotal function [Add to Longdo]
[しょうすう, shousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
数点[しょうすうてん, shousuuten] decimal point, radix point [Add to Longdo]
数点以下の桁数[しょうすうてんいかのけたすう, shousuuten'ikanoketasuu] No. of decimal places [Add to Longdo]
数点記号[しょうすうてんきごう, shousuutenkigou] decimal marker [Add to Longdo]
文字名前開始文字[こもじなまえかいしもじ, komojinamaekaishimoji] lower-case name start characters [Add to Longdo]
文字名前文字[こもじなまえもじ, komojinamaemoji] lower-case name characters [Add to Longdo]
[しょうめん, shoumen] facet [Add to Longdo]
面データ[しょうめんデータ, shoumen de-ta] facet data [Add to Longdo]
面除去[しょうめんじょきょ, shoumenjokyo] facet culling [Add to Longdo]
面法線[しょうめんほうせん, shoumenhousen] facet normal [Add to Longdo]
省略タグ最化引数[しょうりゃくたぐさいしょうかひきすう, shouryakutagusaishoukahikisuu] omitted tag minimization parameter [Add to Longdo]
想定した数点[そうていしたしょうすうてん, souteishitashousuuten] assumed decimal point [Add to Longdo]
想定数点[そうていしょうすうてん, souteishousuuten] assumed decimal point [Add to Longdo]
順序[だいしょうじゅんじょ, daishoujunjo] collating sequence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちゅうしょう, chuushou] mittler_und_klein [Add to Longdo]
企業[ちゅうしょうきぎょう, chuushoukigyou] mittlere_u.kleinere_Unternehmen [Add to Longdo]
丸太[まるたごや, marutagoya] Blockhuette [Add to Longdo]
冒険[ぼうけんしょうせつ, boukenshousetsu] Abenteuerroman [Add to Longdo]
[だいしょう, daishou] gross_und_klein, Groesse [Add to Longdo]
さい[ちいさい, chiisai] klein [Add to Longdo]
[しょうにん, shounin] Zwerg, Liliputaner [Add to Longdo]
[しょうにん, shounin] Kind, Kinder [Add to Longdo]
[こぞう, kozou] junger_Priester, Lehrling, Laufjunge, Junge [Add to Longdo]
児科医[しょうにかい, shounikai] Kinderarzt [Add to Longdo]
児麻痺[しょうにまひ, shounimahi] Kinderlaehmung [Add to Longdo]
[こがたな, kogatana] Taschenmesser [Add to Longdo]
切手[こぎって, kogitte] Scheck [Add to Longdo]
包み[こづつみ, kodutsumi] Paket [Add to Longdo]
[こうり, kouri] Kleinhandel [Add to Longdo]
学校[しょうがっこう, shougakkou] Grundschule [Add to Longdo]
[しょうい, shoui] Leutnant [Add to Longdo]
[こや, koya] Huette [Add to Longdo]
[こやま, koyama] Huegel [Add to Longdo]
[おがわ, ogawa] -Bach [Add to Longdo]
[しょうこう, shoukou] zeitweilige_Ruhe, zeitweilige_Linderung [Add to Longdo]
[こばやし, kobayashi] Kobayashi (Name) [Add to Longdo]
[こえだ, koeda] Zweig [Add to Longdo]
[こうし, koushi] -Kalb [Add to Longdo]
[こざら, kozara] kleiner_Teller, kleine_Schuessel [Add to Longdo]
[こいし, koishi] kleiner_Stein, Kieselstein [Add to Longdo]
[こひつじ, kohitsuji] Lamm [Add to Longdo]
[こぶね, kobune] -Kahn, -Boot [Add to Longdo]
[こごと, kogoto] Schelte, Klage, Noergelei [Add to Longdo]
[しょうせつ, shousetsu] Roman, Erzaehlung [Add to Longdo]
[あずき, azuki] kleine_rote_Bohne [Add to Longdo]
遣い[こづかい, kodukai] Taschengeld [Add to Longdo]
遣い銭[こづかいせん, kodukaisen] Taschengeld [Add to Longdo]
[しょうりょう, shouryou] kleine_Menge [Add to Longdo]
[しょうじゅう, shoujuu] Gewehr [Add to Longdo]
[こぜに, kozeni] Kleingeld [Add to Longdo]
[こさめ, kosame] leichter_Regen, feiner_Regen [Add to Longdo]
[こむぎ, komugi] Weizen [Add to Longdo]
探偵[たんていしょうせつ, tanteishousetsu] Kriminalroman [Add to Longdo]
[うしごや, ushigoya] Kuhstall [Add to Longdo]
[いぬごや, inugoya] Hundehuette [Add to Longdo]
狩り[かりごや, karigoya] Jagdhuette [Add to Longdo]
猫に[ねこにこばん, nekonikoban] Perlen_vor_die_Saeue [Add to Longdo]
短編[たんぺんしょうせつ, tanpenshousetsu] Novelle, Kurzgeschichte [Add to Longdo]
芝居[しばいごや, shibaigoya] Schauspielhaus, Theater [Add to Longdo]
[ふくろこうじ, fukurokouji] Sackgasse [Add to Longdo]
[ぶたごや, butagoya] Schweinestall [Add to Longdo]
連載[れんさいしょうせつ, rensaishousetsu] Fortsetzungsroman [Add to Longdo]
郷土[きょうどしょうせつ, kyoudoshousetsu] Heimatroman [Add to Longdo]
[うまごや, umagoya] Pferdestall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top