ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -韦-, *韦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[韩, hán, ㄏㄢˊ] Korea, especially South Korea; surname
Radical: Decomposition: 龺 (gān ㄍㄢ)  韦 (wéi ㄨㄟˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,221
[韦, wéi, ㄨㄟˊ] tanned leather; surname
Radical: Decomposition: 三 (sān ㄙㄢ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,667
[韧, rèn, ㄖㄣˋ] tough, strong; pliable
Radical: Decomposition: 韦 (wéi ㄨㄟˊ)  刃 (rèn ㄖㄣˋ) 
Etymology: [pictophonetic] leather,  Rank: 3,137
[韬, tāo, ㄊㄠ] sheath, scabbard, bow case
Radical: Decomposition: 韦 (wéi ㄨㄟˊ)  舀 (yǎo ㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] leather,  Rank: 3,652
[韪, wěi, ㄨㄟˇ] right; proper; perpriety
Radical: Decomposition: 是 (shì ㄕˋ)  韦 (wéi ㄨㄟˊ) 
Etymology: [pictophonetic] right,  Rank: 5,229
[韫, yùn, ㄩㄣˋ] to contain; to hide, to conceal
Radical: Decomposition: 韦 (wéi ㄨㄟˊ)  昷 (wēn ㄨㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] leather,  Rank: 5,668

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] soft leather; surname Wei, #11,255 [Add to Longdo]
[Wéi bó, ㄨㄟˊ ㄅㄛˊ, / ] Webb (English name); Weber, #16,554 [Add to Longdo]
[Chá wéi si, ㄔㄚˊ ㄨㄟˊ ㄙ˙, / ] Chavez, Spanish name, #19,403 [Add to Longdo]
津巴布[Jīn bā bù wéi, ㄐㄧㄣ ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ, / ] Zimbabwe, #29,595 [Add to Longdo]
吕不[Lǚ Bù wéi, ㄌㄩˇ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ, / ] Lü Buwei (-235 BC), merchant and politician in Qin kingdom, financial sponsor (and in fiction father) of King Ying Zhen 嬴政, who subsequently became the first emperor, #34,780 [Add to Longdo]
梅德杰夫[Méi dé wéi jié fū, ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨ, / ] Medvedyev (name); Dmitry Anatolyevich Medvedev (1965-), Russian lawyer and politician, President of Russian Federation from 2008, #60,645 [Add to Longdo]
麦克斯[Mài kè sī wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟˊ, / ] Maxwell (name); James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathematician, the originator of Maxwell's laws of electromagnetism and electromagnetic waves, #85,183 [Add to Longdo]
[Wéi dá, ㄨㄟˊ ㄉㄚˊ, / ] François Viète (1540-1603), French mathematician who introduced notation of algebra, #130,134 [Add to Longdo]
尔瓦[Wéi ěr wǎ, ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄨㄚˇ, / ] Huelva, Spain, #160,187 [Add to Longdo]
[Wéi rì, ㄨㄟˊ ㄖˋ, / ] Waley or Whaley (name); Arthur Waley (1889-1966), pioneer British sinologist, #184,994 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He refused to fight. Not quite that, Charles. He refused to take advantage of you.[CN] 毕拿,说是这样的了 Gone with the Wind (1939)
Wade:[CN] 德: Bloody Homecoming (2013)
I heard Mr. Rhett say that he'll be wanting a son next year.[CN]  Gone with the Wind (1939)
Permit me.[CN] 毕拿队长 Gone with the Wind (1939)
He's from Charleston.[CN] 他是查理斯顿的毕拿 Gone with the Wind (1939)
Jim![CN] 味喂渭! Star Trek Into Darkness (2013)
Wayne, no.[CN] 恩 不要 Wanderlust (2012)
Yes, I thought it was about time I got you out of that fake mourning.[CN] 毕拿敬上 多么感性,温馨 Gone with the Wind (1939)
- I will. What's this? Edinburgh, Waverley.[CN] 到哪儿了 爱丁堡 伯里 走得蛮快的 The 39 Steps (1935)
Wayne?[CN] 恩? Dreamgirls (2006)
Oh, Mammy, I'm so thin and pale and...[CN] ! 史嘉丽 Gone with the Wind (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top