ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -韌-, *韌*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[韌, rèn, ㄖㄣˋ] tough, strong; pliable
Radical: Decomposition: 韋 (wéi ㄨㄟˊ)  刃 (rèn ㄖㄣˋ) 
Etymology: [pictophonetic] leather,  Rank: 7,696

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rèn, ㄖㄣˋ, / ] annealed; pliable but strong; tough; tenacious, #28,431 [Add to Longdo]
韧带[rèn dài, ㄖㄣˋ ㄉㄞˋ, / ] ligament, #14,205 [Add to Longdo]
坚韧[jiān rèn, ㄐㄧㄢ ㄖㄣˋ, / ] tough and durable; tenacious, #15,662 [Add to Longdo]
韧性[rèn xìng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] toughness, #20,823 [Add to Longdo]
坚韧不拔[jiān rèn bù bá, ㄐㄧㄢ ㄖㄣˋ ㄅㄨˋ ㄅㄚˊ, / ] firm and indomitable (成语 saw); tenacious and unyielding, #38,720 [Add to Longdo]
韧皮部[rèn pí bù, ㄖㄣˋ ㄆㄧˊ ㄅㄨˋ, / ] phloem, #101,447 [Add to Longdo]
韧体[rèn tǐ, ㄖㄣˋ ㄊㄧˇ, / ] firmware [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His body keeps plummeting downward, and he falls neck hole first into the ground.[CN] 坻腔旯极砃狟晶邈 盛赽腔湮珂袉善華啣 Short Cuts (1993)
"Who am I?"[CN] 拫實崠婓珨跺刓爵湖釴淕淕坋爛 硐峈讀珨跺恀枙 Kung Fu Panda 3 (2016)
Eventually. After you master teaching.[CN] 垀眕扂珋婓猁梑跺刓渭奻坋爛鎘 Kung Fu Panda 3 (2016)
He wasn't a kind man but there was a rough, moral urge for fairness, for freedom in him.[CN] 他不是什麼好人 但是他有一股追求公平自由的粗蠻 Lincoln (2012)
Your coracohumeral ligament is strained, Booth. Let me help you.[CN] 你的喙肱帶繃得太緊了 Booth The Conspiracy in the Corpse (2014)
I'm usually a very tenacious person. But...[CN] 哥 我可是個非常有性的人哦 Pride and Prejudice and Misunderstanding (2013)
Diamond jaw, strong, piercing eyes.[CN] 完美的下巴 堅而富有穿透力的眼睛 She Wants Revenge (2015)
We should be wise, blend in with them, and steal their achievements.[CN] 我們只能像水一樣 堅地融入男人堆裡 比他們先一步立功 Galileo XX: Utsumi Kaoru no Saigo no jiken Moteasobu (2013)
I mean, I had no idea that Annie was so flexible.[CN] 我沒想到安妮這麼有 Sex Tape (2014)
We should be wise, blend in with them, and steal their achievements...[CN] 像水一樣堅地活下去 Galileo XX: Utsumi Kaoru no Saigo no jiken Moteasobu (2013)
You've clearly suffered trauma to your greater trochanter and sacrospinal ligaments.[CN] 你的大轉子骨和? 棘帶明顯受傷了 The Conspiracy in the Corpse (2014)
Wisely...[CN] 堅 Galileo XX: Utsumi Kaoru no Saigo no jiken Moteasobu (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top