ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be ironic

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be ironic-, *be ironic*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At least my death Would be ironic.อย่างน้อยการตายของผมจะถูกเยาะเย้ย 97 Seconds (2007)
Don't give a crap. Let's be ironic.ไม่ต้องสนใจมันหรอกน่ะ ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยว Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
- Shouldn't it be called an "'80s pop-up lame hipster will do anything to be ironic and lame" party?- น่าจะเรียกว่าปาร์ตี้ "พวกเห่ยที่พร้อมทำทุกอย่าง เพื่อความเห่ย" มากกว่านะ And the '90s Horse Party (2011)
- Wouldn't that be ironic?- ไม่ค่อยประชดเท่าไหร่เลยเนอะ? Hopeless (2012)
He thought it'd be ironic.เขาคิดว่า มันดูน่าขัน The Killer (2012)
That would be ironic, considering that he renounced his debauchery before becoming a saint, and you, Father, living your life in complete reversal.มันช่างประชดประชันจริงเลย เมื่อดูว่าเขาละทิ้ง ความประพฤติผิดศีลธรรมก่อนที่จะเป็นนักบุญ The Name Game (2013)
Well...at least I won't be the first scientist to be ironically felled by science, huh?แหม... อย่างน้อย ฉันก็ ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์คนแรก ที่ตายด้วยวิทยาศาสตร์ อย่างน่าอาย ใช่ไหม Size Matters (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แดกดัน[V] be sarcastic, See also: be ironic, ridicule, satirize, satire, Syn. ประชด, เสียดสี, กระทบกระแทก, แดกให้, กระทบกระเทียบ, เหน็บแนม, ถากถาง, เยาะหยัน, Example: เขาจะตอบอย่างนี้หรือคล้ายกับอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อผมแดกดันเข้าให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดก[v.] (daēk) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically   FR: tourner en dérision ; ironiser
แดกดัน[v.] (daēkdan) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire   FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
กระทบกระเทียบ[v.] (krathopkrathīep) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic   FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top