ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

satire

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satire-, *satire*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satire(n) การเหน็บแนม, See also: การเสียดสี, การเย้ยหยัน, การถากถาง, Syn. parody, spoof, farce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satire(แซท'ไทเออะ) n. การเหน็บแนม, การเสียดสี, การเย้ยหยัน, การถากถาง, เรื่องเหน็บแนม, เรื่องเสียดสี, บทประพันธ์เหน็บแนมหรือเสียดสี, See also: satiric al ซะเทอ'ริเคิล adj. satiricalness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
satire(n) การเหน็บแนม, การเสียดสี, เรื่องเสียดสี, เรื่องถากถาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satireการเสียดสี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Satireล้อเลียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So we're allowed to satirize them too?พวกเราได้รับอนุญาตให้ถากถางรัฐมนตรีได้เหรอ? The King and the Clown (2005)
The paintings are satirical of corrupt noblemen and courtesansภาพวาดนี้ล้อเลียนสังคมคนชั้นสูง ที่มีต่อพวกโสเภณี Portrait of a Beauty (2008)
Whether meant as satire orjoke, ภาพล้อเลียนหรือภาพตลกโปกฮา Portrait of a Beauty (2008)
My paintings weren't meant to be satiricalภาพที่ข้าวาดนั้น ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นภาพล้อเลียน Portrait of a Beauty (2008)
If they weren't satirical then they were lewd paintingsถ้านั่นไม่ใช่ภาพแนวล้อเลียน งั้นก็แสดงว่ามันเป็นภาพลามก Portrait of a Beauty (2008)
Yeah. It's a satire.ใช่ มันเป็นการเสียดสี Sex and the City 2 (2010)
That's funny because you're satirizing bureaucratic rules by adhering to the letter of the regulations instead of the spirit of it.นั่นตลกดี เพราะว่าคุณกำลังเสียดสีระบบราชการ โดยการยึดมันในตัวอักษรของกฎข้อบังคับ The Predator in the Pool (2010)
It's just this could be the best satire on the Upper East Side since "bonfire of the vanities."ของอัปเปอร์อีสไซด์ที่ยอดเี่ยี่ยมเลย ตั้งแต่ "bonfire of the vanities." The Wrong Goodbye (2011)
It's... it's a scathing social satire about everyone I know, including you.มันเสียดสีสังคมน่ะ เกี่ยวกับหลายๆคนที่ฉันรู้จัก รวมถึงนายด้วย Beauty and the Feast (2011)
It's a-- it's a scathing social satire about everyone I know.มันเป็นหนังสือเสียดสีสังคมอย่างรุนแรง เกี่ยวกับทุกคนที่ผมรู้จัก The Jewel of Denial (2011)
It's a satire of my entire life and everyone I know, and if it's released, มันเสียดสีชีวิตทั้งชีวิตของผม และทุกคนที่ผมรู้จัก, และถ้ามันถูกปล่อยออกมา The Jewel of Denial (2011)
It's a satire of my entire life and everyone I know.มันเป็นเรื่องล้อเลียนชีวิตของผม และคนรู้จัก Memoirs of an Invisible Dan (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satireHe was not aware that the praise was a satire in disguise.
satireThe play is a satire on the political world.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดกดัน[daēkdan] (v) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire  FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
ประชด[prachot] (v) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; use insulting language  FR: être sarcastique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
satire
satires

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satire
satires

WordNet (3.0)
sarcasm(n) witty language used to convey insults or scorn; ; ; --Jonathan Swift, Syn. caustic remark, satire, irony

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Satire

n. [ L. satira, satura, fr. satura (sc. lanx) a dish filled with various kinds of fruits, food composed of various ingredients, a mixture, a medley, fr. satur full of food, sated, fr. sat, satis, enough: cf. F. satire. See Sate, Sad, a., and cf. Saturate. ] 1. A composition, generally poetical, holding up vice or folly to reprobation; a keen or severe exposure of what in public or private morals deserves rebuke; an invective poem; as, the Satires of Juvenal. [ 1913 Webster ]

2. Keeness and severity of remark; caustic exposure to reprobation; trenchant wit; sarcasm. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Lampoon; sarcasm; irony; ridicule; pasquinade; burlesque; wit; humor. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Satire { f }satire [Add to Longdo]
Satire { f }; Spottrede { f }skit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
皮肉[ひにく, hiniku] (adj-na, n, adj-no) cynicism; sarcasm; irony; satire; (P) #13,579 [Add to Longdo]
風刺(P);諷刺[ふうし, fuushi] (n, vs, adj-no) satire; irony; sarcasm; (P) #14,544 [Add to Longdo]
サタイア[sataia] (n) { comp } satire [Add to Longdo]
戯評[ぎひょう, gihyou] (n) humorous comments; humourous comments; sarcastic remarks; cartoon; caricature; satire [Add to Longdo]
籠もる(P);籠る;篭る;隠る[こもる, komoru] (v5r, vi) (1) (uk) to seclude oneself; to be confined in; (2) to be filled (e.g. with emotion, satire, etc.); to be heavy (with); (3) to be stuffy; (4) to be implied; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
風刺[ふうし, fuushi] Satire [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top