Search result for

ร่อนเร่

(45 entries)
(0.0488 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร่อนเร่-, *ร่อนเร่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่อนเร่[V] wander, See also: be nomadic, have no permanent home, Syn. พเนจร, เร่ร่อน, ร่อนเร่พเนจร, เร่ร่าย, Example: เมื่อก่อนมนุษย์เราร่อนเร่หาที่อยู่อาศัยไปเรื่อยๆ ไม่มีหลักแหล่งแน่นอน, Thai definition: เที่ยวเตร่ซัดเซพเนจรไปไม่มีหลักแหล่งแน่นอน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่อนเร่ก. ไปไม่เป็นตำแหน่งแห่งที่ เช่น เขาร่อนเร่ค้าขาย ร่อนเร่ไปในกลางทะเลทราย, เร่ร่อน หรือ เร่ร่าย ก็ว่า. ว. ที่อยู่ไม่เป็นตำแหน่งแห่งที่ เช่น คนร่อนเร่, เร่ร่อน หรือ เร่ร่าย ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yoda has made a grave mistake, straying this far from Coruscant.โยดามันพลาดอย่างหมันต์ ร่อนเร่ออกมาไกลจากคอรัสซังขนาดนี้ Ambush (2008)
I can't let her throw her life away and live as an exile for the rest of her lifeข้าจะไม่ปล่อยให้นางทิ้งอนาคต ไปร่อนเร่กับคนที่ถูกเนรเทศอย่างเจ้า Portrait of a Beauty (2008)
You have no idea what it's like to be hunted, to live on the street, to break into the home of the last person on earth you'd expect to help you because she was your only hope.เธอไม่เข้าใจหรอกว่าชั้นรู้สึกยังไง ที่ต้องถูกล่า ต้องร่อนเร่อยู่ข้างถนน Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
That's why Jax is talking nomad.นั่นแหละเเจ็คถึงจะออกไปร่อนเร่พเนจร Balm (2009)
Nomad? !ร่อนเร่พเนจรงั้นเหรอ Balm (2009)
Nomad.ร่อนเร่พเนจร Balm (2009)
I'm joing the nomad charter of the Sons.ผมจะออกร่อนเร่พเนจร จาก the Sons Balm (2009)
Nomad is MC purgatory.ร่อนเร่พเนจรมันยิ่งสถานการณ์ที่เลวร้ายมากต่อคลับ Balm (2009)
I - I can't believe he'd just wander off.ผมไม่อยากเชื่อเลย ว่าเขาจะร่อนเร่มาถึงที่นี่ Scary Monsters and Super Creeps (2009)
And the newest among us cannot be shackled with the same burden we've borne- wandering like Nomads.และคนใหม่ๆ ที่เข้ามา ต้องไม่เป็นสิ่งกีดขวาง หรือเป็นภาระเดียวกันกับ ที่พวกเราได้แบกรับมันอยู่แล้ว ร่อนเร่ เหมือนคนพเนจร Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
We will wander no longer.เราจะไม่ร่อนเร่กัน อีกต่อไปแล้ว Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Jedi imposters have been roaming the galaxy, stealing the future younglings.เจไดเถื่อนร่อนเร่ไปทั่วกาแล็กซี่ เพื่อขโมยเหล่าเจไดในอนาคต Children of the Force (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่อนเร่[v.] (rǿnrē) EN: roam   FR: parcourir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
errant[ADJ] ที่ท่องเที่ยวไปทั่ว, See also: ร่อนเร่, พเนจรไปทั่ว
gad[VI] ร่อนเร่ไปไม่มีจุดหมาย, Syn. roam, wander, dirft
rove[VI] ท่องเที่ยวอย่างไร้จุดหมาย, See also: ร่อนเร่, เตร็ดเตร่, Syn. roam, wander
rove[VT] ท่องเที่ยวอย่างไร้จุดหมาย, See also: ร่อนเร่, เตร็ดเตร่, Syn. roam, wander
stray[VI] ร่อนเร่, See also: พเนจร, เร่ร่อน, Syn. wander
vagabond[ADJ] พเนจร, See also: ร่อนเร่, ไร้ค่า, จรจัด, Syn. homeless, vagabond
vagabond[VI] พเนจร, See also: ร่อนเร่, ไร้ค่า, จรจัด
wander[VT] เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน, See also: ร่อนเร่, Syn. roam, rove
wander[VI] เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน, See also: ร่อนเร่, Syn. roam, rove, stray

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedouin(เบด'ดูอิน) n. อาหรับในทะเลทราย,อาหรับที่ร่อนเร่พเนจร,นักพเนจร adj. พเนจร, See also: bedouinism n. ดูBedouin, Syn. Arab,nomad
beduin(เบด'ดูอิน) n. อาหรับในทะเลทราย,อาหรับที่ร่อนเร่พเนจร,นักพเนจร adj. พเนจร, See also: bedouinism n. ดูBedouin, Syn. Arab,nomad
dock-wallopern. กรรมกรท่าเรือเป็นครั้งคราว,กรรมกรที่ร่อนเร่ทำงานตามท่าเรือ, See also: dock- walloping,n.
fugitive(ฟิว'จิทิฟว) n. ผู้ลี้ภัย,ผู้หลบหนี. adj. หลบหนี,ลี้ภัย,ชั่วคราว,เปลี่ยนแปลง,ร่อนเร่,ไม่ถาวร., See also: fugitively adv. fugitiveness n., Syn. fleetiing,runaway
gad(แกด) vi. เคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างไม่หยุด,ร่อนเร่,ไป ๆ มา ๆ อย่างไร้จุดหมาย. n. คนที่เร่ร่อนไปมา,ปฏักหรือด้ามแทงสำหรับไล่วัวควาย,เครื่องมือปลายแหลมสำหรับเจาะหาหินแร่. vt. เจาะผ่าด้วยเครื่องมือดังกล่าว, Syn. idle,rove,roam
meander(มีแอน'เดอะ) vi. วกเวียน,ร่อนเร่,พูดวกเวียน. n. ทางวกเวียน,ทางเขาวงกต,การวกเวียน,การเคลื่อนที่วกเวียนไปมา., See also: meanderer n. meanderingly adv. meanderous adj., Syn. twist,turn
migratory(ไม'กระทอ'รี,-โทรี) adj. ซึ่งย้ายถิ่น,ซึ่งอพยพ,ร่อนเร่,พเนจร, Syn. unsettled
nomad(โน'แมด,นอม'แมด) n. ผู้ร่อนเร่,ผู้ท่อง เที่ยวไปมา. adj., See also: nomadic. nomadism n., Syn. gypsy
nomadic(โนแมด'ดิค) adj. ร่อนเร่ไปในที่ต่าง ๆ ,ท่องเที่ยว
roving(โร'วิง) adj. ท่องเที่ยว,ร่อนเร่,พเนจร,ไม่อยู่กับที่,ทำงานไม่เป็นที่, See also: rovingness n., Syn. roaming,drifting

English-Thai: Nontri Dictionary
bindle(n) คนร่อนเร่,คนพเนจร
bum(n) สะโพก,ก้น,คนพเนจร,คนร่อนเร่,ขอทาน
fugitive(adj) หลบหนี,ลี้ภัย,หนี,ร่อนเร่,ไม่ถาวร,ชั่วคราว
gad(vi) ขยับตัวไปมา,ทำยุกยิก,เดินไปเดินมา,ร่อนเร่
migratory(adj) ท่องเที่ยวไป,อพยพ,ซึ่งย้ายถิ่น,ร่อนเร่,พเนจร
rover(n) เรือโจรสลัด,ผู้พเนจร,ผู้ร่อนเร่
stroller(n) คนจรจัด,ผู้ร่อนเร่,คนพเนจร,รถเข็นเด็ก
vagabond(adj) ซน,ขี้ขโมย,พเนจร,ร่อนเร่,จรจัด
vagabond(n) หัวขโมย,คนพเนจร,คนร่อนเร่,คนจรจัด
vagrant(n) คนจรจัด,คนร่อนเร่,คนพเนจร

German-Thai: Longdo Dictionary
Obdachlose(n) |der/die, pl. Obdachlosen| คนพเนจรร่อนเร่, คนที่ไม่มีบ้านอยู่ เช่น Im August 2005 wird in Dahlewitz (Brandenburg) der Obdachlose Dieter Meier von fünf jungen Männern in einem leer stehenden Gartenbungalow erschlagen.; Der Berliner Asylverein für Obdachlose wurde 1868 von Berliner Würdeträgern gegründet und organisierte Unterkünfte für Obdachlose., See also: R. ein Obdachloser, eine Obdachlose

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top