ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pan out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pan out-, *pan out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pan out(idm) จบอย่างมีความสุข, See also: จบด้วยดี, เสร็จสิ้นอย่างราบรื่น
pan out(phrv) ปรับภาพให้กว้างออกไป (มองเห็นวัตถุอยู่ไกลออกไป)
pan out(phrv) มีผล, See also: พัฒนา, Syn. work out

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It didn't pan out that way.ฉันไม่ได้ต้องการจะเลือกทางนั้น When the Levee Breaks (2009)
I just don't think it's gonna pan out for this summer.ผมแค่คิดว่ามันจะไม่ใช่แผนในฤดูร้อนนี้นะ Then I Really Got Scared (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pan outThe National Center for Education Information says a predicted teacher shortage won't pan out because teachers who left the profession are returning.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pan out \pan` out"\ (p[a^]n`out"),
   1. v. i. To succeed; as, the project didn't pan out.
    [PJC]
 
   2. To turn out (profitably or unprofitably); to result; to
    develop; as, the investigation, or the speculation, panned
    out poorly. [Slang, U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pan out
   v 1: be a success; "The idea panned out"
   2: wash dirt in a pan to separate out the precious minerals
     [syn: {pan}, {pan out}, {pan off}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top