ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tasty

T EY1 S T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tasty-, *tasty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tasty(adj) (อาหาร) อร่อย, See also: ออกรส, Syn. delectable, delicious, toothsome
tasty(adj) ซึ่งมีรสนิยมดี, See also: ซึ่งมีรสนิยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tasty(เทส'ที) adj. มีรสดี, มีรสนิยมดี, รสอร่อย, See also: tastily adv. tastiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tasty(adj) รสอร่อย, มีรสชาติ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My father told me that this girl is unusually beautiful, ... for a human in this village, and her blood is extremely tasty and mild.พ่อของข้าบอกว่า นังเด็กนั่น งามอย่างไร้ที่ติ เกินกว่าใครในหมู่บ้าน และโลหิตก็แสนโอชา Vampire Hunter D (1985)
I hear they got some tasty burgers. I ain't never had one myself. How are they?ผมได้ยินพวกเขามีบางเบอร์เกอร์อร่อย ผมไม่ได้ไม่เคยมีหนึ่งตัวเอง ว่าพวกเขามีอะไรบ้าง Pulp Fiction (1994)
This is a tasty burger!นี้เป็นเบอร์เกอร์อร่อย! Pulp Fiction (1994)
You mind if I have some of your tasty beverage to wash this down with?คุณคิดว่าฉันมีบางส่วนของเครื่องดื่มอร่อยของคุณเพื่อล้างลงด้วย? Pulp Fiction (1994)
Him and this tasty bitch he was with.เขาและผู้หญิงเลวอร่อยนี้ที่เขาอยู่กับ The Shawshank Redemption (1994)
I crave the tasty tentacles of octopi for teaฉันต้องการหนวดปลาหมึก รสดีสำหรับน้ำชา James and the Giant Peach (1996)
I'm grateful for them to bring this tasty food to our table.เรารู้สึกซาบซึ้ง ที่ได้มีโอกาสทานอาหารบนโต๊ะนี้ My Tutor Friend (2003)
I had no idea Edo had such tasty food!ไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าเอโดะจะเจ๋งขนาดนี้ อร่อยจริง! Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
here's tasty food - here's tasty foodอาหาร อร่อย ๆ ทางนี้ อาหารอร่อย ๆ น่ากิน Fearless (2006)
And making really tasty gourmet wieners.แถมยังทำอาหารที่ร้านวีนเนอร์ได้อร่อย Chuck Versus the Helicopter (2007)
And while we're on the subject, garlic is tasty on pizza.แล้วก็พวกกระเทียมในพิสซ่า No Such Thing as Vampires (2007)
I've made an investment in a tasty little vineyard in France.ฉันลงทุนทำธุรกิจไวน์ที่เมืองเล็ก ๆ ในฝรั่งเศส Goal II: Living the Dream (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tastyHey, is this fish tasty for real? It looks like a fish that was a black porgy who'd fallen in with mobsters and been put on the countries most wanted list!?
tastyNothing is so tasty as the dish you make.
tastyOrganic vegetables are popular because they're safe and tasty.
tastyThis chocolate is very sweet and tasty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รสเด็ด(adj) delicious, See also: tasty, palatable, flavoursome, good, very good, Syn. รสอร่อย, Example: เพลงลูกทุ่ง ถ้าไม่มีหางเครื่องก็คล้ายส้มตำรสเด็ดที่ขาดปลาร้าปรุงรส, Thai Definition: เกี่ยวกับอาหารที่มีรสชาติอร่อย
อร่อย(adj) delicious, See also: tasty, Syn. โอชะ, Example: อาหารไทยที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่ามีรสอร่อยเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยได้แก่ น้ำพริกปลาทู แกงเผ็ด ต้มยำกุ้ง หมี่กรอบ และห่อหมก, Thai Definition: มีรสดี
โอชา(adj) delicious, See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome, Syn. โอชะ, อร่อย, Example: พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานอาหารโอชา และอุดมสมบูรณ์ให้แก่เรา, Thai Definition: มีรสดี
เอร็ดอร่อย(adj) delicious, See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome, Syn. อร่อย, Thai Definition: อร่อยเหลือเกิน, อร่อยจนติดใจ
โอชะ(adj) delicious, See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome, Syn. โอชา, อร่อย, Example: เหล่าแมลงวันพากันบินลงไปกินอาหารอันโอชะที่อยู่บนพื้นดิน, Thai Definition: มีรสดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอร็ดอร่อย[aret-arøi] (adj) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable  FR: délicieux ; savoureux ; succulent
มันดี[man dī] (x) EN: tasty  FR: savoureux ; succulent
น่ากิน[nākin] (adj) EN: appetizing ; palatable; tasty ; flavourful ; delectable  FR: appétissant
โอชา[ōchā] (adj) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome  FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)
ปรุงอาหาร[prung āhān] (v, exp) EN: season food ; make food tasty ; flavour  FR: assaisonner un plat

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TASTY T EY1 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tasty (j) tˈɛɪstiː (t ei1 s t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好吃[hǎo chī, ㄏㄠˇ ㄔ, ] tasty; delicious, #2,893 [Add to Longdo]
可口[kě kǒu, ㄎㄜˇ ㄎㄡˇ, ] tasty; to taste good, #14,976 [Add to Longdo]
入味[rù wèi, ㄖㄨˋ ㄨㄟˋ, ] tasty; to be absorbed in sth; interesting, #30,240 [Add to Longdo]
有味[yǒu wèi, ㄧㄡˇ ㄨㄟˋ, ] tasty, #35,593 [Add to Longdo]
好喝[hǎo hē, ㄏㄠˇ ㄏㄜ, ] tasty (drinks) [Add to Longdo]
对味儿[duì wèi r, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄟˋ ㄦ˙, / ] tasty; to one's liking [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schmackhaft { adj } | schmackhafter | am schmackhaftestentasty | tastier | tastiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きのと, kinoto] (adj-na, n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P) [Add to Longdo]
甘い料理;旨い料理[うまいりょうり, umairyouri] (n) tasty dish [Add to Longdo]
好味[こうみ, koumi] (n) good taste (food); tasty food [Add to Longdo]
脂が乗る[あぶらがのる, aburaganoru] (exp, v5r) (1) to get into the swing of (one's work); to hit one's stride; (2) fish and birds putting on some fat for winter and becoming more tasty as a result [Add to Longdo]
美味しい[おいしい, oishii] (adj-i) (uk) delicious; tasty; sweet; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tasty \Tast"y\ (t[=a]st"[y^]), a. [Compar. {Tastier}
   (t[=a]st"[i^]*[~e]r); superl. {Tastiest}.]
   1. Having a good taste; -- applied to persons; as, a tasty
    woman. See {Taste}, n., 5.
    [1913 Webster]
 
   2. Being in conformity to the principles of good taste;
    elegant; as, tasty furniture; a tasty dress.
 
   Syn: tasteful[2].
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tasty
   adj 1: pleasing to the sense of taste; "a tasty morsel" [ant:
       {tasteless}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top